วิธีการแก้ไข #VALUE ข้อผิดพลาดในฟังก์ชัน SUMIF/SUMIFS

หัวข้อนี้แสดงสาเหตุทั่วไปของข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน SUMIF และ SUMIFS และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด

ปัญหา: สูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ปิด

ฟังก์ชัน SUMIF/SUMIFS ที่อ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงในเวิร์กบุ๊กที่ปิดไปแล้วจะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

หมายเหตุ: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วจากฟังก์ชันอื่นๆ ใน Excel เช่น COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK เป็นต้น ดู ฟังก์ชัน SUMIF, COUNTIF และ COUNTBLANK คืนค่า "#VALUE!" บทความข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

วิธีแก้ไข: เปิดเวิร์กบุ๊กที่ระบุไว้ในสูตร แล้วกด F9 เพื่อรีเฟรชสูตร

คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาชั่วคราวได้โดยการใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกันในสูตรของอาร์เรย์ ดูบทความ ฟังก์ชัน SUMIF, COUNTIF และ COUNTBLANK คืนค่า "#VALUE!" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหา: สตริงเกณฑ์มีมากกว่า 255 อักขระ

ฟังก์ชัน SUMIF/SUMIFS จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณพยายามจับคู่สตริงที่ยาวกว่า 255 อักขระ

วิธีแก้ไข: ทำให้สตริงสั้นลงถ้าเป็นไปได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำให้สตริงสั้นลงได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE หรือตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) เพื่อแบ่งค่าเป็นหลายสตริง ตัวอย่างเช่น

=SUMIF(B2:B12,"long string"&"another long string")

ปัญหา: ใน SUMIFS อาร์กิวเมนต์ criteria_range ไม่สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ sum_range

อาร์กิวเมนต์ของช่วงจะต้องเหมือนกับใน SUMIFS เสมอ ซึ่งหมายความว่าอาร์กิวเมนต์ criteria_range และ sum_range ควรอ้างอิงไปยังแถวและคอลัมน์เดียวกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ สูตรควรจะคืนค่าเป็นผลรวมของยอดขายรายวันของ Apples ใน Bellevue อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ sum_range (C2:C10) ไม่สอดคล้องกับแถวและคอลัมน์เดียวกันในอาร์กิวเมนต์ criteria_range (A2:A12 & B2:B12) การใช้ไวยกรณ์ =SUMIFS(C2:C10,A2:A12,A14,B2:B12,B14) จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

สูตรที่ไม่ถูกต้องคือ =SUMIFS(C2:C10,A2:A12,A14,B2:B12,B14) โดยที่ C2:C10 จะต้องเป็น C2:C12
ในฟังก์ชัน SUMIFs อาร์กิวเมนต์ criteria_range จะต้องสอดคล้องกับ sum_range

วิธีแก้ไข: ตัวอย่างต่อไปนี้ ให้เปลี่ยน sum_range เป็น C2:C12 แล้วลองสูตรอีกครั้ง

หมายเหตุ:  SUMIF สามารถใช้ช่วงขนาดต่างกันได้

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน SUMIF

ฟังก์ชัน SUMIFS

วิดีโอเกี่ยวกับฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×