วิธีการแก้ไขความผิดพลาด# n/a ในฟังก์ชัน INDEX/ตรง กัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายถึงสาเหตุทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาด# n/a เมื่อต้องการปรากฏในฟังก์ชัน INDEX และ MATCH

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชัน INDEX/MATCH เพื่อส่งกลับค่ามีความหมายแทนที่เป็น# n/a ใช้ฟังก์ชันIFERRORและซ้อนฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ภายในไว้แล้ว แทนที่ ด้วยค่าของคุณเอง# n/a เฉพาะค่าข้อผิดพลาดครอบคลุมถึง และไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น ก่อนที่จะใช้ IFERROR ให้แน่ใจว่า สูตรตามคุณต้องการทำงาน

ปัญหา: ไม่มีข้อมูลให้ตรงกับ

เมื่อฟังก์ชัน MATCH ค้นหาค่าในอาร์เรย์ค้นหา แสดงข้อผิดพลาด# n/a

ถ้าคุณเชื่อว่า ข้อมูลมีอยู่ในสเปรดชี แต่ MATCH ไม่สามารถเพื่อค้นหา อาจเนื่องมาจาก:

  • เซลล์มีอักขระที่ไม่คาดคิดหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่

  • ไม่สามารถจัดรูปแบบเซลล์อาจเป็นชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่าง เซลล์มีค่าตัวเลข ได้นั้นอาจถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ

การแก้ไขปัญหา: เมื่อต้องการเอาอักขระที่ไม่คาดคิดหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ ใช้ฟังก์ชันCLEANหรือการตัดแต่งตามลำดับ ตรวจสอบด้วย ถ้า เซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณมีใช้สูตรอาร์เรย์ โดยไม่มีการกด Ctrl + Shift + Enter

เมื่อคุณใช้สูตรอาร์เรย์ INDEX, MATCH หรือ ดัชนี/MATCH ร่วมคุณจะต้องกด Ctrl + Shift + Enter โดยอัตโนมัติ Excel จะตัดสูตรในวงเล็บปีกกา{} ถ้าคุณพยายามที่จะใส่เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง Excel จะแสดงสูตรเป็นข้อความ

ปัญหา: ไม่สอดคล้องกันในชนิดที่ตรงกันและการเรียงลำดับข้อมูล

เมื่อคุณใช้ MATCH ควรมีความสอดคล้องกันในระหว่างค่าในอาร์กิวเมนต์match_typeและการเรียงลำดับค่าในอาร์เรย์ค้นหา ถ้าไวยากรณ์แตกต่างจากกฎต่อไปนี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด# n/a

  • ถ้าmatch_typeเป็น 1 หรือไม่ได้ระบุ ค่าในlookup_arrayควรเป็นการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C. ... FALSE, TRUE การตั้งชื่อกี่

  • ถ้าmatch_typeคือ -1 ค่าในlookup_arrayควร โดยเรียงลำดับ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คือฟังก์ชัน MATCH

=MATCH(40,B2:B10,-1)

ข้อผิดพลาด #NA ตรงกันเนื่องจากลำดับการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง

อาร์กิวเมนต์match_typeในไวยากรณ์ถูกตั้งค่าเป็น -1 ซึ่งหมายความ ว่า ควรมีลำดับของค่าใน b2: b10 เรียงลำดับสำหรับสูตรเพื่อทำงาน แต่ค่าอยู่ในลำดับจากน้อยไป และที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด# n/a

การแก้ไขปัญหา: ใดเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์match_typeเป็น 1 หรือเรียงลำดับตารางในรูปแบบเรียง และลองสูตร

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น# n/a

วิธีการใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีต INDEX และ MATCH กับเกณฑ์หลายเกณฑ์ใน Excel

ฟังก์ชัน INDEX

ฟังก์ชัน MATCH

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ข้อผิดพลาดการใช้การตรวจสอบเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel ทั้งหมด (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×