วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

#VALUE เป็นวิธีที่ Excel ใช้เพื่อระบุว่า “มีบางอย่างผิดพลาดกับวิธีการพิมพ์สูตรของคุณ หรือ มีบางอย่างผิดพลาดกับเซลล์ที่คุณกำลังอ้างอิงถึง” ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติ และยากในการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลบนหน้านี้แสดงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาด คุณอาจจำเป็นต้องลองวิธีแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งวิธีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเฉพาะของคุณ

แก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน DAYS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน IF

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน VLOOKUP

ไม่เห็นฟังก์ชันของคุณในรายการนี้ใช่ไหม ลองวิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในรายการด้านล่าง

ปัญหากับการลบ

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Excel คุณอาจพิมพ์สูตรสำหรับการลบไม่ถูกต้อง ดูวิธีการทำสองวิธีที่นี่:

ลบการอ้างอิงเซลล์จากเซลล์อื่น

เซลล์ D2 กับ $2,000.00 เซลล์ E2 กับ $1,500.00 เซลล์ F2 กับสูตร: =D2-E2 และผลลัพธ์ของ $500.00

พิมพ์ค่าสองค่าในเซลล์สองเซลล์ ในเซลล์ที่สาม ให้ลบการอ้างอิงเซลล์หนึ่งจากเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ เซลล์ D2 มีจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ และเซลล์ E2 เป็นจำนวนเงินจริง F2 มีสูตร =D2-E2

หรือ ใช้ SUM ด้วยจำนวนบวกและลบ

เซลล์ D6 กับ $2,000.00 เซลล์ E6 กับ $1,500.00 เซลล์ F6 กับสูตร: =SUM(D6,E6) และผลลัพธ์ของ $500.00

พิมพ์ค่าบวกในเซลล์หนึ่ง และค่าลบในอีกเซลล์หนึ่ง ในเซลล์ที่สาม ให้ใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกเซลล์สองเซลล์เข้าด้วยกัน ในตัวอย่างนี้ เซลล์ D6 มีจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ และเซลล์ E6 เป็นจำนวนเงินจริงที่เป็นจำนวนลบ F6 มีสูตร =SUM(D6,E6)

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด #VALUE! แม้ว่าจะทำการลบด้วยสูตรการลบขั้นพื้นฐาน วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้อาจแก้ปัญหาของคุณได้:

 1. ก่อนอื่น ให้ทำการทดสอบด่วน ในเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้พิมพ์ 2 ในเซลล์ A1 พิมพ์ 4 ในเซลล์ B1 จากนั้นใน C1 ให้พิมพ์สูตรนี้ =B1-A1 ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด #VALUE! ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณไม่ได้รับข้อผิดพลาด ให้ลองโซลูชันอื่นบนหน้านี้

 2. ใน Windows ให้เปิดแผงควบคุมภูมิภาคของคุณ

  • Windows 10 ทำดังนี้ คลิก เริ่ม ให้พิมพ์ ภูมิภาค จากนั้นคลิกแผงควบคุม ภูมิภาค

  • Windows 8 ทำดังนี้ ที่หน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ ภูมิภาค ให้คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ภูมิภาค

  • Windows 7 ทำดังนี้ คลิก เริ่ม จากนั้นพิมพ์ ภูมิภาค จากนั้นคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. บนแท็บ สูตร ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ค้นหา ตัวคั่นรายการ ถ้าตัวคั่นรายการถูกตั้งค่าเป็นเครื่องหมายลบ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอื่น เช่น จุลภาค ให้เป็นตัวคั่นรายการทั่วไป เครื่องหมายอัฒภาคก็เป็นตัวคั่นรายการทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตัวคั่นรายการอื่นอาจเหมาะสมมากกว่าสำหรับบางภูมิภาค

 5. คลิก ตกลง

 6. เปิดเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าเซลล์มีข้อผิดพลาด #VALUE! ให้ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไข

 7. ถ้ามีเครื่องหมายจุลภาคอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นเครื่องหมายลบสำหรับการลบ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบ

 8. กด ENTER

 9. ทำซ้ำการดำเนินการนี้สำหรับเซลล์อื่นที่มีข้อผิดพลาด

ลบการอ้างอิงเซลล์จากเซลล์อื่น

เซลล์ D10 กับ 1/1/2016 เซลล์ E10 กับ 4/24/2016 เซลล์ F10 กับสูตร: =E10-D10 และผลลัพธ์ของ 114

พิมพ์วันที่สองวันที่ในเซลล์สองเซลล์แยกกัน ในเซลล์ที่สาม ให้ลบการอ้างอิงเซลล์หนึ่งจากเซลล์อื่น เช่น เซลล์ D10 มีวันที่เริ่มต้น และเซลล์ E10 มีวันที่สิ้นสุด สูตร F10 มีสูตร =E10-D10

หรือ ใช้ฟังก์ชัน DATEDIF

เซลล์ D15 กับ 1/1/2016 เซลล์ E15 กับ 4/24/2016 เซลล์ F15 กับสูตร: =DATEDIF(D15,E15,"d") และผลลัพธ์ของ 114

พิมพ์วันที่สองวันที่ในเซลล์สองเซลล์แยกกัน ในเซลล์ที่สาม ให้ใช้ฟังก์ชัน DATEDIF เพื่อค้นหาความแตกต่างของวันที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน DATEDIF ให้ดู คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่สองวันที่

ทำให้คอลัมน์วันที่ให้กว้างขึ้น ถ้าวันที่ของคุณถูกจัดแนวไปทางขวา แสดงว่าค่าดังกล่าวเป็นวันที่ แต่ถ้าถูกจัดแนวไปทางซ้าย แสดงว่าวันที่นั้นไม่ใช่วันที่จริง แต่เป็นข้อความ และ Excel จะไม่จำข้อความเป็นวันที่ ดูวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ที่นี้:

ตรวจหาช่องว่างด้านหน้า

 1. ดับเบิลคลิกวันที่ที่ใช้งานในสูตรการลบ

 2. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นและดูว่าคุณสามารถเลือกช่องว่างอย่างน้อยช่องหนึ่งหรือไม่ ต่อไปนี้เป็นลักษณะของช่องว่างที่เลือกที่จุดเริ่มต้นของเซลล์: เซลล์ที่มีช่องว่างที่เลือกก่อน 1/1/2016

  ถ้าเซลล์ของคุณมีปัญหานี้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณไม่เห็นช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง ให้ไปที่ส่วนถัดไปเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าวันที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เลือกสูตรที่มีวันที่โดยการคลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 4. คลิก ข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์

 5. คลิก ถัดไป สองครั้ง

 6. ในขั้นตอนที่ 3 จาก 3 ของตัวช่วยสร้าง ภายใต้ รูปแบบข้อมูลคอลัมน์ ให้คลิก วันที่

 7. เลือกรูปแบบวันที่ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

 8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้ในคอลัมน์อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างด้านหน้าก่อนวันที่

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

Excel จะใช้ระบบวันที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้ใส่วันที่ในเซลล์โดยใช้ระบบวันที่เดียวกัน Excel จะไม่จำค่าดังกล่าวเป็นวันที่จริง

เช่น สมมติว่าคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงวันที่เป็น ดด/วว/ปปป ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในรูปแบบดังกล่าว Excel จะจดจำค่านั้นเป็นวันที่และคุณจะสามารถใช้ในสูตรการลบได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพิมพ์วันที่เป็น วว/ดด/ปปป Excel จะไม่จำค่าดังกล่าวเป็นวันที่ แต่จะจำเป็นข้อความแทน

มีวิธีแก้ปัญหานี้สองวิธี: คุณสามารถเปลี่ยนระบบวันที่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้เพื่อให้ตรงกับระบบวันที่ที่คุณต้องการพิมพ์ใน Excel หรือ ใน Excel คุณสามารถสร้างคอลัมน์ใหม่และใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อสร้างวันที่จริงโดยอ้างอิงจากวันที่ที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำดังกล่าว โดยสมมติให้ระบบวันที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น ดด/วว/ปปป และข้อความวันที่ของคุณเป็น 31/12/2017 ในเซลล์ A1:

 1. สร้างสูตรเช่น: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. ผลลัพธ์จะเป็น 12/31/2017

 3. ถ้าคุณต้องการให้รูปแบบที่ปรากฏเป็น วว/ดด/ปป ให้กด CTRL+1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + 1 บน Mac)

 4. เลือกตำแหน่งที่แตกต่างกันที่ใช้รูปแบบ วว/ดด/ปป เช่น ภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำรูปแบบไปใช้ ผลลัพธ์จะเป็น 31/12/2017 และจะเป็นค่าวันที่จริง ไม่ใช่วันที่ที่เป็นข้อความ

หมายเหตุ: สูตรข้างต้นถูกเขียน มีวันขวาMIDและฟังก์ชันซ้าย โปรดสังเกตว่า มีเขียน ด้วยสมมติฐานที่ว่า วันข้อความที่มีอักขระสองตัวสำหรับวัน อักขระสองตัวสำหรับเดือน และอักขระสี่ปี คุณอาจต้องการกำหนดเองสูตรเพื่อให้ตรงกับวันของคุณ

ปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างและข้อความ

#VALUE! มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากสูตรของคุณอ้างอิงไปยังเซลล์อื่นที่มีช่องว่าง หรือช่องว่างที่หากยากกว่า หรือถูกซ่อน ช่องว่างเหล่านี้สามารถทำให้เซลล์ดูเหมือนว่าจะเป็นเซลล์เปล่า ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเซลล์เหล่านั้นไม่ใช่เซลล์เปล่า

1. เลือกเซลล์ที่อ้างอิง

คอลัมน์ถูกเลือก

ค้นหาเซลล์ที่สูตรของคุณอ้างอิงถึง แล้วเลือกเซลล์ ในหลายๆ กรณี การลบช่องว่างสำหรับทั้งคอลัมน์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เนื่องจากคุณสามารถแทนที่ช่องว่างได้มากกว่าหนึ่งช่องพร้อมกัน ในตัวอย่างนี้ การคลิก E จะเลือกคอลัมน์ทั้งหมด

2. ค้นหาและแทนที่

แท็บหน้าแรก > ค้นหาและเลือก > แทนที่

บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ค้นหาแล้วเลือก > แทนที่

3. ไม่แทนที่ช่องว่างด้วยค่าใดๆ

ค้นหาว่ากล่องใดที่ประกอบด้วยช่องว่าง แทนที่ด้วยไม่มีสิ่งใดประกอบ

ในกล่อง ค้นหาอะไร ให้พิมพ์ช่องว่างหนึ่งช่อง จากนั้นในกล่อง แทนที่ด้วย ให้ลบทุกอย่างที่อาจมีอยู่

4. แทนที่หรือแทนที่ทั้งหมด

แทนที่ปุ่มทั้งหมด

ถ้าคุณมั่นใจว่าต้องการลบช่องว่างทั้งหมดในคอลัมน์ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการข้ามขั้นตอนและไม่แทนที่ช่องว่างด้วยค่าใดๆ บนแต่ละเซลล์ คุณสามารถคลิก ค้นหาถัดไป ก่อน จากนั้นคลิก แทนที่ เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณไม่ต้องการช่องว่าง เมื่อเสร็จสิ้น คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด #VALUE! ได้ ถ้าไม่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

5. เปิดใช้งานตัวกรอง

หน้าแรก > เรียงลำดับและกรอง > กรอง

บางครั้งจะมีอักขระอื่นนอกจากช่องว่างซ่อนอยู่ ซึ่งสามารถทำให้เซลล์ปรากฏเป็นเซลล์เปล่า ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เซลล์เปล่าจริงๆ เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวภายในเซลล์สามารถทำสิ่งนี้ได้ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากอักขระเหล่านี้ในคอลัมน์ ให้เปิดตัวกรอง โดยการไปที่ หน้าแรก > เรียงลำดับและกรอง > ตัวกรอง

6. กำหนดตัวกรอง

เมนูตัวกรองพร้อมยกเลิกการเลือกในกล่องกาเครื่องหมายเลือกทั้งหมด (ว่าง) กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือก

คลิกลูกศรตัวกรอง ลูกศร ตัวกรอง จากนั้นยกเลิกการเลือก เลือกทั้งหมด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ช่องว่าง

7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่มีชื่อ

กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่มีชื่อถูกเลือก

เลือกกล่องกาเครื่องหมายใดก็ตามที่ไม่มีข้อความใดๆ ข้างๆ กล่อง เช่นกล่องนี้

8. เลือกเซลล์เปล่า แล้วลบ

เซลล์ว่างที่กรองถูกเลือก

เมื่อ Excel นำเซลล์เปล่ากลับมา ให้เลือกเซลล์เปล่าเหล่านั้น จากนั้นกดแป้น Delete ซึ่งจะล้างอักขระที่ซ่อนอยู่ในเซลล์

9. ล้างตัวกรอง

เมนูตัวกรอง ล้างตัวกรองจาก...

คลิกลูกศรตัวกรอง ลูกศร ตัวกรอง จากนั้นคลิก ล้างตัวกรองจาก... เพื่อให้มองเห็นเซลล์ทุกเซลล์

10. ผลลัพธ์

ข้อผิดพลาด #VALUE! หายไปและแทนที่ด้วยผลลัพธ์จากสูตร สามเหลี่ยมสีเขียวในเซลล์ E4

ถ้าช่องว่างเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด #VALUE! ของคุณ เราหวังว่าข้อผิดพลาดของคุณได้รับการแทนที่ด้วยผลลัพธ์ของสูตร ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้ ถ้าไม่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเซลล์อื่นที่อ้างอิงถึงสูตรของคุณ หรือ ลองวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นบนหน้านี้

หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ โปรดสังเกตว่าเซลล์ E4 มีรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและตัวเลขที่จัดแนวไปทางซ้าย ซึ่งหมายถึงจำนวนที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นในภายหลัง ถ้าคุณเห็นปัญหานี้ เราแนะนำให้ แปลงจำนวนที่จัดเก็บเป็นข้อความเป็นตัวเลข

ข้อความหรืออักขระพิเศษภายในเซลล์สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาด #VALUE! แต่บางครั้งจะเป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าเซลล์ใดมีปัญหา วิธีแก้ไข: ใช้ ฟังก์ชัน ISTEXT เพื่อตรวจสอบเซลล์ โปรดทราบว่า ISTEXT ไม่แก้ไขข้อผิดพลาด ฟังก์ชันจะค้นหาเซลล์ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ตัวอย่างที่มี #VALUE!

H4 กับ =E2+E3+E4+E5 และผลลัพธ์ของ #VALUE!

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสูตรที่มีข้อผิดพลาด #VALUE! ซึ่งจะคล้ายๆ กับเซลล์ E2 ซึ่งมีอักขระพิเศษที่ปรากฏเป้นกล่องเล็กๆ หลังจาก “00” หรือเมื่อรูปภาพถัดไปปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ISTEXT ในคอลัมน์แยกเพื่อตรวจหาข้อความ

ตัวอย่างเดียวกันด้วย ISTEXT

เซลล์ F2 กับ =ISTEXT(E2) และผลลัพธ์ของ TRUE

ต่อไปนี้ถูกเพิ่มในคอลัมน์ F.ฟังก์ชัน ISTEXT เซลล์ทั้งหมดจะปรับปรุงยกเว้นหนึ่งมีค่าเป็น TRUE นั่นหมายความว่า เซลล์ E2 มีข้อความ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณไม่สามารถลบเนื้อหาของเซลล์ และพิมพ์ค่าของ 1865.00 หรือคุณอาจยังใช้ฟังก์ชัน CLEANเพื่อล้างอักขระ หรือใช้ตัวแทนฟังก์ชันเพื่อแทนอักขระพิเศษ ด้วยค่าอื่น ๆ

หลังจากใช้ CLEAN หรือ REPLACE คุณจะต้องคัดลองผลลัพธ์ และใช้ หน้าแรก > วาง > การวางแบบพิเศษ > ค่า คุณอาจต้อง แปลงตัวเลขที่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

สูตรที่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น + และ * อาจไม่สามารถคำนวณเซลล์ที่มีข้อความหรือช่องว่างได้ ในกรณีนี้ ให้ลองใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งแทน ฟังก์ชันต่างๆ มักจะมองข้ามค่าข้อความและคำนวณทุกอย่างเป็นตัวเลข เพื่อกำจัดข้อผิดพลาด #VALUE! เช่น แทนที่จะพิมพ์ =A2+B2+C2 ให้พิมพ์ =SUM(A2:C2) หรือ แทนที่จะพิมพ์ =A2*B2 ให้พิมพ์ =PRODUCT(A2,B2)

โซลูชันอื่นๆ ที่อาจลองทำได้

เลือกข้อผิดพลาด

เซลล์ H4 กับสูตร =E2+E3+E4+E5 และผลลัพธ์ของ #VALUE!

ก่อนอื่นให้เลือกเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด #VALUE!

คลิกสูตร > ประเมินสูตร

การโต้ตอบประเมินสูตรกับ " "+E3+E4+E5

คลิกสูตร >ประเมินสูตร >ประเมิน Excel จะขั้นตอนในส่วนต่าง ๆ ของสูตรแต่ละรายการ ในกรณี สูตร= E2 + e 3 + E4 + E5ตัวแบ่งเนื่องจากช่องว่างที่ซ่อนอยู่ในเซลล์ E2 คุณไม่เห็นพื้นที่ โดยดูที่เซลล์ E2 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูได้ที่นี่ จะแสดงเป็น""

ในบางครั้งคุณต้องการแทน #VALUE ข้อผิดพลาดกับสิ่งอื่นเช่นข้อความของคุณเอง ศูนย์ หรือเซลล์ว่าง ในกรณีนี้ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชัน IFERRORลงในสูตรของคุณ IFERROR จะตรวจสอบดูว่า มีข้อผิดพลาด และถ้าเป็นเช่นนั้น แทนที่ ด้วยค่าอื่นที่คุณเลือกเอง ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด จะมีคำนวณสูตรต้นฉบับของคุณ IFERROR จะทำงาน ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้IF(ISERROR())

คำเตือน: IFERROR จะซ่อนข้อผิดพลาดทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียง #VALUE ข้อผิดพลาด ซ่อนข้อผิดพลาดไม่แนะนำเนื่องจากมีข้อผิดพลาดมักเครื่องหมายที่บางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ไม่ถูกซ่อนไว้ เราไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้เว้นแต่ว่าคุณเป็นแบบสัมบูรณ์บางอย่างในแบบที่คุณต้องการทำงานของสูตรของคุณ

เซลล์ที่มี #VALUE!

เซลล์ H4 กับ =E2+E3+E4+E5 และผลลัพธ์ของ #VALUE!

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสูตรที่มีข้อผิดพลาด #VALUE! เนื่องจากมีช่องว่างซ่อนอยู่ในเซลล์ E2

ข้อผิดพลาดถูกซ่อนโดย IFERROR

เซลล์ H4 กับ =IFERROR(E2+E3+E4+E5,"--")

และต่อไปนี้เป็นสูตรบางสูตรที่เพิ่ม IFERROR ลงในสูตร คุณสามารถอ่านสูตรเป็น: “คำนวณสูตร แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประเภทใดๆ ให้แทนที่ข้อผิดพลาดด้วยเส้นประสองเส้น โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้ "" เพื่อไม่ต้องแสดงอะไรแทนที่จะแสดงเส้นประสองเส้น หรือคุณสามารถแทนที่ด้วยข้อความของคุณ เช่น: "ข้อผิดพลาดทั้งหมด"

เป็นที่น่าเสียดาย คุณสามารถดูว่า IFERROR ไม่ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดจริง ได้เพียงแค่ซ่อน เพื่อให้ ได้บางอย่างที่ซ่อนข้อผิดพลาดจะดีกว่าการแก้ไขได้

เชื่อมต่อข้อมูลของคุณมีอาจไม่พร้อมใช้งานในบางกรณีอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คืนค่าการเชื่อมต่อข้อมูล หรือพิจารณาการนำเข้าข้อมูลถ้าเป็นไปได้ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อ ขอให้ผู้สร้างเวิร์กบุ๊กเพื่อทำให้ไฟล์ใหม่สำหรับคุณ ไฟล์ใหม่คีย์จะมีเพียงค่า และไม่มีการเชื่อมต่อ พวกเขาสามารถทำเช่นนี้ได้ โดยการคัดลอกเซลล์ทั้งหมด แล้ววางเป็นค่าเท่านั้น เมื่อต้องการวางเฉพาะค่าที่เป็น พวกเขาสามารถคลิกหน้าแรก >วาง >วางแบบพิเศษ >ค่า ได้ ซึ่งเอาสูตรและการเชื่อมต่อทั้งหมด และดังนั้น จะเอา #VALUE ใด ๆ ข้อผิดพลาด

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาคำถามที่คล้ายกันในฟอรั่มชุมชน Excel หรือโพสต์คำถามของคุณเองได้

ลิงก์ไปยังฟอรั่มชุมชน Excel

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×