วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน COUNTIF/COUNTIFS

หัวข้อนี้แสดงสาเหตุทั่วไปของข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน COUNTIF และ COUNTIFS

ปัญหา: สูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ปิด

ฟังก์ชัน COUNTIF/COUNTIFS ที่อ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงในเวิร์กบุ๊กที่ปิดไปแล้วจะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #VALUE!

หมายเหตุ: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วจากฟังก์ชันอื่นๆ ใน Excel เช่น SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK เป็นต้น ดู ฟังก์ชัน SUMIF, COUNTIF และ COUNTBLANK ส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีแก้ไข: เปิดเวิร์กบุ๊กที่ลิงก์ที่ระบุไว้ในสูตร แล้วกด F9 เพื่อรีเฟรชสูตร

คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาชั่วคราวได้โดยการใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกันในสูตรของอาร์เรย์ ดู ฟังก์ชัน SUMIF, COUNTIF และ COUNTBLANK ส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหา: สตริงมีมากกว่า 255 อักขระ

วิธีแก้ไข: ทำให้สตริงสั้นลงถ้าเป็นไปได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำให้สตริงสั้นลงได้ ให้ใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE หรือตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) เพื่อแบ่งค่าเป็นหลายสตริง ตัวอย่างเช่น

  • =COUNTIF(B2:B12,"long string"&"another long string")

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน COUNTIF

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ฟังก์ชัน IF – สูตรที่ซ้อนทับกันและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ดูวิดีโอเกี่ยวกับฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×