วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน CONCATENATE

สิ่งสำคัญ: ใน Excel 2016, Excel Mobile และ Excel Online CONCATENATE จะถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชัน CONCAT แม้ว่า CONCATENATE จะยังคงใช้งานได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรใช้ CONCAT เนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

หนึ่งในสถานการณ์ทั่วไปที่คุณพบข้อผิดพลาด #VALUE! เกี่ยวกับ CONCATENATE คือเมื่อคุณพยายามสร้างสตริงที่มีการอ้างอิงเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด เช่น #VALUE!

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราต้องการเชื่อมต่อ D2, E2 และ F2 เข้าด้วยกัน โดย E2 มีข้อผิดพลาด #VALUE!

ข้อผิดพลาด #VALUE! ใน CONCATENATE

ข้อผิดพลาดใน E2 จะทำให้ฟังก์ชันแสดงข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อต้องการให้ทำงานสำเร็จ คุณจะต้องแทนที่ข้อผิดพลาดด้วยค่าที่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด คุณสามารถสร้างสูตรที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการอ้างอิงเซลล์ และถ้าเป็นเช่นนั้น จะแสดงสตริงข้อความที่มี 0 ปรากฎขึ้นแทนข้อผิดพลาด (หรือคุณสามารถแทนที่ 0 ด้วยข้อความของคุณ แต่คุณจะต้องล้อมรอบข้อความด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ “ข้อความของคุณ”)

สูตรเช่นนี้จะทำงานได้:

=IF(ISERROR(E2),CONCATENATE(D2," ",0," ",F2))

ฟังก์ชัน IF และ ISERROR ถูกใช้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวเพื่อให้ความสนใจกับสตริงที่มีข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีการทำงาน ฟังก์ชัน IF ใช้ฟังก์ชัน IFERROR เพื่อระบุว่ามีข้อผิดพลาดใน E2 หรือไม่ และถ้ามี ฟังก์ชัน CONCATENATE จะรวมค่าใน D2, E2 และ F2 (ฟังก์ชันแทนที่ข้อผิดพลาดด้วย 0) และแสดงสตริงข้อความผลลัพธ์ โปรดทราบว่าสูตรจะใช้ช่องว่าง (“ “) เพื่อช่วยแบ่งค่า

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ด้วย CONCATENATE ใน Excel 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด #VALUE! ใน Office Excel 2003 หรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า คุณจะต้องยกเลิกการเลือกตัวเลือกการประเมินสูตรการเปลี่ยน (TFE) ใน Excel ทำตามขั้นตอนที่แสดงใน ข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อเชื่อมต่อเซลล์เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหา

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ฟังก์ชัน CONCAT

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×