วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยทั่วไป ข้อผิดพลาด #N/A จะระบุว่าสูตรไม่พบสิ่งที่ขอให้ค้นหา

วิธีแก้ไขยอดนิยม

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาด #N/A จะเกี่ยวกับฟังก์ชัน VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP หรือ MATCH ถ้าสูตรไม่สามารถค้นหาค่าอ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น ค่าการค้นหาของคุณไม่มีอยู่ในข้อมูลต้นฉบับ

ไม่มีค่าค้นหาอยู่  สูตรในเซลล์ E2 คือ =VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSE)  ไม่พบค่า Banana ดังนั้น สูตรจะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

ในกรณีนี้ จะไม่มี “Banana” แสดงอยู่ในตารางค้นหา ดังนั้น VLOOKUP จะส่งกลับคข้อผิดพลาด #N/A

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีค่าการค้นหาอยู่ในข้อมูลต้นฉบับหรือใช้ตัวจัดการข้อผิดพลาดเช่น IFERROR ในสูตร ตัวอย่างเช่น = IFERROR (สูตร (), 0) ซึ่งระบุว่า:

  • =IF(สูตรของคุณประเมินเป็นข้อผิดพลาด แล้วแสดง 0 มิฉะนั้น จะแสดงผลลัพธ์ของสูตร)

คุณสามารถใช้ “” เพื่อไม่แสดงสิ่งใดเลย หรือแทนที่ข้อความของคุณเอง: =IFERROR(FORMULA(),”ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นี่”)

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรในตอนนี้หรือคุณต้องต้องการการช่วยเหลือแบบใด คุณสามารถค้นหาคำถามที่คล้ายกันใน กระดานสนทนาชุมชนของ Excel หรือโพสต์คำถามของคุณเอง

ลิงก์ไปยังฟอรั่มชุมชน Excel

ถ้าคุณต้องการไปต่อ รายการตรวจสอบต่อไปนี้จะให้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่ช่วยตรวจสอบว่าสูตรของคุณมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง

ค่าการค้นหาและข้อมูลต้นฉบับเป็นชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นคุณพยายามที่จะให้การอ้างอิง VLOOKUP เป็นตัวเลขแต่ข้อมูลต้นฉบับจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความ

ชนิดของค่าไม่ถูกต้อง  ตัวอย่างแสดงสูตร VLOOKUP ที่ส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A เนื่องจากรายการค้นหาถูกจัดรูปแบบเป็ฯตัวเลข แต่ตารางค้นหาถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดข้อมูลเหมือนกัน คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบเซลล์ได้โดยการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์> Number (หรือกด Ctrl + 1) และเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขถ้าจำเป็น

กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์กำลังแสดงแท็บตัวเลขและเลือกตัวเลือกข้อความไว้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการบังคับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทั้งคอลัมน์ ก่อนอื่น ให้นำรูปแบบที่คุณต้องการไปใช้ จากนั้น คุณจะสามารถใช้ ข้อมูล > แปลงข้อความเป็นคอลัมน์ > เสร็จสิ้น

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันTRIMเพื่อเอาช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายออก ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ TRIM ที่ซ้อนกันภายในฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อเอาช่องว่างนำหน้าออกจากชื่อใน A2: A7 และส่งกลับชื่อแผนก

การใช้ VLOOKUP กับตัดแต่งในสูตรอาร์เรย์เพื่อนำช่องว่างนำหน้า/ต่อท้ายออก  สูตรในเซลล์ E3 คือ {=VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)} และจำเป็นต้องใส่ด้วย CTRL+SHIFT+ENTER

= VLOOKUP (D2, TRIM (A2: B7), 2, FALSE)

หมายเหตุ: 24 กันยายน 2018 - สูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก - ถ้าคุณมี Office 365 เวอร์ชันปัจจุบันและอยู่ในแชนเนลการเผยแพร่ Insiders Fast คุณจะสามารถป้อนสูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด Enter เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิกได้ มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม โดยเลือกช่วงผลลัพธ์ ป้อนสูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด Ctrl + Shift + Enter เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันที่ค้นหาข้อมูลในตารางต้องถูกเรียงลำดับตามลำดับน้อยไปหามาก อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเวิร์กชีต VLOOKUP และ HLOOKUP จะมีอาร์กิวเมนต์ range_lookup ที่แนะนำฟังก์ชันในการค้นหาค่าที่ตรงกัน แม้ว่าจะไม่ได้จัดเรียงตาราง เมื่อต้องการค้นหาค่าที่ตรงกัน ให้ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ range_lookup เป็น FALSE โปรดทราบว่าการใช้ TRUE ที่บอกให้ฟังก์ชันค้นหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณ นอกจากอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ #N/A แล้ว ยังอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ผิดพลาดตามที่เห็นในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างของการใช้ VLOOKUP กับอาร์กิวเมนต์ TRUE range_lookup สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

ในตัวอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะ "กล้วย" ส่งกลับข้อผิดพลาด #N/a "ลูกแพร์" ส่งกลับราคาที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดจากการใช้อาร์กิวเมนต์ TRUE ซึ่งจะบอกให้ VLOOKUP ค้นหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณแทนที่จะตรงกับค่าที่ตรงกัน ไม่มีการจับคู่ที่ใกล้เคียงกับ "กล้วย" และ "ลูกแพร์" มาก่อน "พีช" ตามลำดับตัวอักษร ในกรณีนี้ใช้ VLOOKUP กับอาร์กิวเมนต์ FALSE จะส่งกลับราคาที่ถูกต้องสำหรับ "ลูกแพร์" แต่ "กล้วย" จะยังส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด #N/a เนื่องจากไม่สอดคล้องกัน "กล้วย" ในรายการการค้นหา

ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน MATCH ให้ลองเปลี่ยนค่าของอาร์กิวเมนต์ match_type เพื่อระบุลำดับการจัดเรียงของตาราง เมื่อต้องการหาข้อมูลที่ตรงกันทุกประการ ให้ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ match_type เป็น 0 (ศูนย์)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดูให้แน่ใจว่าช่วงที่อ้างอิงโดยสูตรอาร์เรย์มีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากันกับช่วงของเซลล์ที่มีสูตรอาร์เรย์ หรือใส่สูตรอาร์เรย์ลงในเซลล์ที่น้อยลงหรือมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับการอ้างอิงช่วงในสูตร

ในตัวอย่างนี้ เซลล์ E2 มีช่วงการอ้างอิงที่ไม่ตรงกัน:

ตัวอย่างสูตรอาร์เรย์ที่มีการอ้างอิงช่วงที่ไม่ตรงกันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด #N/A  สูตรในเซลล์ E2 คือ {=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))} และต้องใส่ด้วย CTRL+SHIFT+ENTER

= SUM (ถ้า (A2: A11 = D2, B2: B5))

เมื่อต้องการให้สูตรคำนวณอย่างถูกต้อง จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทั้งสองช่วงแสดงแถว 2 – 11

= SUM (ถ้า (A2: A11 = D2, B2: B11))

หมายเหตุ: 24 กันยายน 2018 - สูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก - ถ้าคุณมี Office 365 เวอร์ชันปัจจุบันและอยู่ในแชนเนลการเผยแพร่ Insiders Fast คุณจะสามารถป้อนสูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด Enter เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิกได้ มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม โดยเลือกช่วงผลลัพธ์ ป้อนสูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด Ctrl + Shift + Enter เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ตัวอย่างของ #N/A ที่ใส่ลงในเซลล์ ที่ป้องกันไม่ให้คำนวณสูตร SUM ได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ พฤษภาคม-ธันวาคมมีค่า #N/A ดังนั้น จึงไม่สามารถคำนวณผลรวมได้และส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบไวยากรณ์ของสูตรของฟังก์ชันที่คุณกำลังใช้ และใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมดในสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด ซึ่งอาจจำเป็นต้องไปที่ Visual Basic Editor (VBE) เพื่อตรวจสอบฟังก์ชัน คุณสามารถเข้าถึง VBE จากแท็บนักพัฒนาหรือกด ALT + F11

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าเวิร์กบุ๊กที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเปิดอยู่ และฟังก์ชันนั้นทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชันนั้นถูกต้อง และถูกใช้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้กด Alt+Ctrl+F9 เพื่อคำนวณแผ่นงานใหม่

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างฟังก์ชันเพื่อช่วยในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะมีอาร์กิวเมนต์ที่เหมาะสม เลือกเซลล์ที่มีสูตรอยู่ในคำถามจากนั้นไปที่แท็บสูตรบน Ribbon แล้วกดแทรกฟังก์ชัน

ปุ่มแทรกฟังก์ชัน

Excel จะโหลดตัวช่วยสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ:

ตัวอย่างของกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างสูตร

เมื่อคุณคลิกแต่ละอาร์กิวเมนต์ Excel จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรายการ

#N/a สามารถเป็นประโยชน์! เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการใช้ #N/a เมื่อใช้ข้อมูลเช่นตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับแผนภูมิเนื่องจากค่า #N/a จะไม่ลงจุดบนแผนภูมิ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของแผนภูมิที่มีลักษณะเหมือนกับ0ของ #N/a.

ตัวอย่างของแผนภูมิเส้นที่ลงจุดค่า 0

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่าค่า0มีการลงจุดและจะแสดงเป็นเส้นแบนที่ด้านล่างของแผนภูมิจากนั้นจึงถ่ายภาพเพื่อแสดงผลรวม ในตัวอย่างต่อไปนี้คุณจะเห็นค่า0ที่ถูกแทนที่ด้วย #N/a.

ตัวอย่างของแผนภูมิเส้นที่ไม่ได้ลงจุดค่า #N/A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด #NA ที่ปรากฏในฟังก์ชันที่เจาะจง ดูได้ที่หัวข้อด้านล่าง:

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

แปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ฟังก์ชัน HLOOKUP

ฟังก์ชัน LOOKUP

ฟังก์ชัน MATCH

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×