วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน TRANSPOSE

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ใน TRANSPOSE

ปัญหา: สูตรยังไม่ได้ถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

อ้างอิงถึงตัวอย่างต่อไปนี้ที่เราเคยใช้:

=TRANSPOSE(B2:C8)

ข้อผิดพลาด #VALUE ใน TRANSPOSE

สูตรทำให้เกิดข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีแก้ไข คุณจะต้องแปลงสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ในช่วงที่มีขนาดเดียวกับช่วงแหล่งข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

  1. เลือกช่วงของเซลล์เปล่าในเวิร์กชีต จำไว้ว่าจำนวนเซลล์เปล่าที่คุณเลือกควรเท่ากับจำนวนเซลล์ที่คุณพยายามคัดลอก ในกรณีนี้ เราจะเลือกช่วงที่มีความกว้าง 7 คอลัมน์และสูง 2 คอลัมน์

  2. นี่คือสูตรอาร์เรย์และต้องใส่ด้วย CTRL+SHIFT+ENTER Excel จะล้อมรอบสูตรในวงเล็บ {} โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณพยายามใส่ด้วยตัวเอง Excel จะแสดงสูตรเป็นข้อความ

ข้อผิดพลาด #VALUE! จะถูกแก้ไขเมื่อคุณกด Ctrl+Alt+Enter

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน TRANSPOSE

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×