วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตรใน Excel 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าจะ #VALUE !, #NAME หรือปัญหากับ VLOOKUP ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ

VLOOKUP

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดกับ VLOOKUP ดาวน์โหลดVLOOKUP แก้ไขปัญหาเคล็ดลับอ้างอิงแบบด่วน

ข้อผิดพลาด #VALUE!

แหล่งมาของปัญหานี้มักจะที่เกี่ยวข้องกับการผสมของค่าข้อความและค่าตัวเลขที่มี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู#VALUE แบบที่ถูกต้อง! ข้อผิดพลาด

#NAME ได้อย่างไร ข้อผิดพลาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์ชื่อที่ถูกต้อง ล้อมรอบข้อความใด ๆ ในเครื่องหมายอัญประกาศ หรือใส่ชื่อแผ่นในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') สำหรับสาเหตุอื่น ๆ และโซลูชัน ดู#NAME ได้อย่างไรข้อผิดพลาด

#NUM ข้อผิดพลาด

นี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพิมพ์อักขระพิเศษในสูตร ตัวอย่างเช่น ไม่ได้พิมพ์$1000ในสูตร แทน ใส่1000 สำหรับสาเหตุอื่น ๆ และโซลูชัน ดู#NUM แบบที่ถูกต้อง! ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด #N/A

ถ้าสูตรไม่สามารถค้นหาค่าอ้างอิง จะส่งกลับข้อผิดพลาด# n/a สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไขมีข้อผิดพลาด# n/a

#REF ข้อผิดพลาด

Excel แสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อสูตรประกอบด้วยการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู#REF ที่ถูกต้อง! ข้อผิดพลาด

ผิดพลาด #DIV/0 ข้อผิดพลาด

ดำเนินเช่นนี้ เมื่อตัวเลขจะถูกหาร ด้วยศูนย์ (0), หรือ เมื่อสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์ที่มี 0 หรือเปล่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูผิดพลาด #DIV/0 เป็นข้อผิดพลาด

การอ้างอิงเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กอื่น ๆ

ถ้าคุณกำลังอ้างถึงชื่อแผ่นงานอื่น พิมพ์!หลังชื่อ แล้ว พิมพ์เซลล์หรือช่วง ถ้าชื่อแผ่นงานมีช่องว่าง ใส่ชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว เช่น: = SUM ('รายงานการขาย' A1:A8)

เมื่อต้องการอ้างอิงเวิร์กบุ๊กภายนอกอื่น:

 • ใส่ชื่อสมุดงานในวงเล็บเหลี่ยม]

 • พิมพ์เส้นทางแบบเต็มไปยังไฟล์

 • ใส่เส้นทางในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (ที่จุดเริ่มต้น ของเส้นทาง และชื่อของแผ่นงาน ก่อนเครื่องหมายอัศเจรีย์หลัง)

  ตัวอย่าง: = SUM ('/ ผู้ ใช้/yourname/เดสก์ ท็อป / [Q2 Operations.xlsx]Sales' A1:A8)

โซลูชันอื่น ๆ อย่างรวดเร็วซึ่งอาจช่วย

 • เริ่มต้นทุกสูตร ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ตัวอย่าง: =SUM(A1:A8)

 • ใช้ * สัญลักษณ์การคูณตัวเลข ไม่ตัวอย่าง X.: = A1 * A8

 • ตรงกันทั้งหมดเปิด และปิดเครื่องหมายวงเล็บเพื่อให้พวกเขาคู่ ตัวอย่างนี้มีคู่ที่ 2: = IF (40 > 50,SUM(G2:G5),0)

 • ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด สร้างสูตรที่สามารถช่วยให้คุณ ด้วยสิ่งนี้ เริ่มพิมพ์สูตร ด้วยชื่อฟังก์ชัน จากนั้น กดควบคุม + A เพื่อดูสร้างสูตร

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศรอบข้อความในสูตร ตัวอย่าง: = IF (A2 > B2 "เกินงบ" "OK")

 • เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเซลล์อ้างอิง กด คำสั่ง + 1 นั้นแล้ว เลือกหมายเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×