วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น# n/a ในฟังก์ชัน INDEX/ที่ ตรงกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายถึงสาเหตุทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาด# n/a เมื่อต้องการปรากฏในฟังก์ชัน INDEX และ MATCH

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชัน INDEX/MATCH เพื่อส่งกลับค่ามีความหมายแทนที่เป็น# n/a ใช้ฟังก์ชันIFERRORและซ้อนฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ภายในไว้แล้ว แทนที่ ด้วยค่าของคุณเอง# n/a เฉพาะค่าข้อผิดพลาดครอบคลุมถึง และไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น ก่อนที่จะใช้ IFERROR ให้แน่ใจว่า สูตรตามคุณต้องการทำงาน

ปัญหา: ไม่มีข้อมูลให้ตรงกับ

เมื่อฟังก์ชัน MATCH ค้นหาค่าในอาร์เรย์ค้นหา แสดงข้อผิดพลาด# n/a

ถ้าคุณเชื่อว่า ข้อมูลมีอยู่ในสเปรดชี แต่ MATCH ไม่สามารถเพื่อค้นหา อาจเนื่องมาจาก:

  • เซลล์มีอักขระที่ไม่คาดคิดหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่

  • ไม่สามารถจัดรูปแบบเซลล์อาจเป็นชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่าง เซลล์มีค่าตัวเลข ได้นั้นอาจถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ

โซลูชัน: เมื่อต้องการเอาอักขระที่ไม่คาดคิดหรือช่องว่างซ่อน ใช้ฟังก์ชันCLEANหรือการตัดแต่งตามลำดับ นอกจากนี้ ตรวจสอบถ้า เซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นชนิดข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่

คุณมีใช้สูตรอาร์เรย์ โดยไม่มีการกด Ctrl + Shift + Enter

เมื่อคุณใช้สูตรอาร์เรย์ INDEX, MATCH หรือ ดัชนี/MATCH ร่วมคุณจะต้องกด Ctrl + Shift + Enter โดยอัตโนมัติ Excel จะตัดสูตรในวงเล็บปีกกา{} ถ้าคุณพยายามที่จะใส่เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง Excel จะแสดงสูตรเป็นข้อความ

ปัญหา: ไม่สอดคล้องกันในชนิดที่ตรงกันและการเรียงลำดับข้อมูล

เมื่อคุณใช้ MATCH ควรมีความสอดคล้องกันในระหว่างค่าในอาร์กิวเมนต์match_typeและการเรียงลำดับค่าในอาร์เรย์ค้นหา ถ้าไวยากรณ์แตกต่างจากกฎต่อไปนี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด# n/a

  • ถ้าmatch_typeเป็น 1 หรือไม่ได้ระบุ ค่าในlookup_arrayควรเป็นการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C. ... FALSE, TRUE การตั้งชื่อกี่

  • ถ้าmatch_typeเป็น -1 ค่าในlookup_arrayควร โดยเรียงลำดับ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คือฟังก์ชัน MATCH

=MATCH(40,B2:B10,-1)

ข้อผิดพลาด #NA ใน MATCH เนื่องจากลำดับการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง

อาร์กิวเมนต์match_typeในไวยากรณ์ถูกตั้งค่าเป็น -1 ซึ่งหมายความ ว่า ลำดับของค่าใน b2: b10 ควรจะเรียงลำดับสำหรับสูตรเพื่อทำงาน แต่ค่าที่อยู่ในลำดับจากน้อยไป นั้นที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด# n/a

การแก้ไขปัญหา: ใดเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์match_typeเป็น 1 หรือเรียงลำดับตารางในรูปแบบเรียง และลองสูตร

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในศูนย์ข้อมูลชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Excel รุ่นถัดไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดลองดูหัวข้อที่ข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น# n/a

วิธีใช้ INDEX และ MATCH แผ่นงานที่ทำงานกับหลายเกณฑ์ใน Excel

ฟังก์ชัน INDEX

ฟังก์ชัน MATCH

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ข้อผิดพลาดการใช้การตรวจสอบเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel ทั้งหมด (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×