วิธีการเตรียมใช้งานผู้ใช้ไซต์ใน OneDrive for Business ไว้ล่วงหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้เรียกดูเพื่อดึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา ไซต์ หรือ ลิงก์OneDrive ไซต์OneDrive for Business ถูกโดยอัตโนมัติเตรียมใช้งานสำหรับเหล่านั้น ในบางกรณีเช่นต่อไปนี้ คุณอาจต้องOneDrive for Business ไซต์จะพร้อมล่วงหน้า หรือเตรียมใช้งานไว้ล่วงหน้า:

 • องค์กรของคุณมีกระบวนการแบบกำหนดเองสำหรับการเพิ่มพนักงานใหม่ และคุณต้องการสร้างไซต์OneDrive for Business เมื่อคุณเพิ่มพนักงานใหม่

 • องค์กรของคุณวางแผนที่จะย้ายจากภายในองค์กรกับOffice 365

 • องค์กรของคุณวางแผนที่จะโยกย้ายจากบริการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรือที่เก็บไว้

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business สำหรับผู้ใช้ของคุณ โดยใช้PowerShell ไว้ล่วงหน้า กระบวนงานนี้จะแนะนำให้คุณต่อไปนี้:

 1. การสร้างสคริปต์PowerShell การเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business จากโค้ดที่ระบุไว้ล่วงหน้า

 2. สร้างไฟล์สำหรับการป้อนค่าที่มีผู้ใช้ของคุณที่คุณต้องการเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business ไว้ล่วงหน้า

 3. เรียกใช้สคริปต์PowerShell ในการสร้างไซต์OneDrive for Business สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในแฟ้มที่นำเข้า

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business โดยใช้ REST API หรือ CSOM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดังนั้น คุณต้องการเตรียมใช้งานไซต์ส่วนบุคคล (OneDrive for Business) ใน Office 365 ด้วยการเขียนโปรแกรมและส่วนที่มีชื่อว่า "ใช้เมธอด ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk การเตรียมใช้งาน ไซต์ส่วนบุคคลและOneDrive for Business สำหรับผู้ใช้หลายคน (โฮสต์ไซต์ของฉันผู้ดูแลระบบบน SharePoint Online เท่านั้น) "ในมีอะไรใหม่สำหรับนักพัฒนาในสังคมและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันใน SharePoint 2013

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเริ่มงานนี้ ตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

เตรียมใช้งาน OneDrive ไว้ล่วงหน้าสำหรับธุรกิจไซต์สำหรับผู้ใช้

 1. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ วางลงในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad บันทึก และชื่อไฟล์BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 เพื่อสร้างสคริปต์PowerShell:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  โปรดสังเกตว่า ข้อคิดเห็นจะรวมอยู่ในโค้ดเพื่ออธิบายความหมายสคริปต์และพารามิเตอร์ที่ใช้ในนั้น พวกเขาจะไม่มีผลต่อการเรียกใช้สคริปต์PowerShell

 2. ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad สร้างไฟล์ที่มีบัญชีผู้ใช้Office 365 ที่คุณต้องการเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business แต่ละบัญชีผู้ใช้ต้องอยู่บนบรรทัดแยกต่างหาก

  บันทึกไฟล์ ด้วยชื่อUserInput.txt

  หมายเหตุ: แต่ละไฟล์สำหรับการป้อนค่าจะถูกจำกัดผู้ใช้ 200 ถ้าคุณต้องการเตรียมใช้งานไซต์OneDrive for Business สำหรับผู้ใช้มากกว่า 200 สร้างหลายไฟล์สำหรับการป้อนค่า (ตัวอย่างเช่น UserInput1.txt, UserInput2.txt และอื่น ๆ)

 3. เปิด SharePoint Online Management Shell

 4. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้สคริปต์PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 ไดเรกทอรี

 5. ที่พร้อมท์คำสั่งPowerShell ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  ตัวอย่างเช่น

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  เรียกใช้สคริปต์จะพร้อมท์ให้คุณOffice 365 ข้อมูลประจำตัว ซึ่งคุณจะต้องใส่

  เมื่อเสร็จสิ้นสคริปต์ บานหน้าต่างPowerShell แสดงสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์

 6. ถ้าคุณมีไฟล์เพิ่มเติมของผู้ใช้สำหรับการป้อนค่า เรียกใช้สคริปต์ และเปลี่ยนพารามิเตอร์ - InputfilePath เป็นตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์สำหรับการป้อนค่าผู้ใช้อื่น

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ไซต์OneDrive for Business ผู้ใช้ของคุณได้ถูกสร้าง ดูวิธีการแสดงรายการของ OneDrive for Business ไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังสร้างไซต์OneDrive for Business สำหรับตัวเลขที่ผู้ใช้ โปรดสังเกตว่า นั้นอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับการสร้างไซต์ผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วางแผน OneDrive for Business แบบไฮบริด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×