วิธีการสร้างและแก้ไขระดับสิทธิ์

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณอาจต้องการควบคุมว่าใครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ของคุณได้บ้าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้พนักงานในแผนกการเงินสามารถแก้ไขรายการได้ แต่พนักงานในแผนกการตลาดสามารถดูรายการเหล่านั้นได้เท่านั้น ซึ่งทำเช่นนี้ได้ด้วยสิทธิ์และระดับสิทธิ์

สิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้ SharePoint กระทำการบางอย่าง เช่น แก้ไขข้อมูลในรายการหรือสร้างไซต์ แต่คุณไม่สามารถกำหนดสิทธิ์แต่ละสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แต่ละรายใน SharePoint ได้ แต่คุณจัดกลุ่มสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นระดับสิทธิ์ จากนั้นคุณกำหนดระดับสิทธิ์นั้นให้กับกลุ่ม SharePoint ที่มีบุคคลที่คุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้

SharePoint มาพร้อมกับระดับสิทธิ์เริ่มต้นบางส่วนที่คุณสามารถใช้ เช่น สนับสนุน และ ดูเท่านั้น แต่ถ้าหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นไม่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ ซึ่งทำให้ติดตามระดับสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

คุณสร้างและทำการเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์ในหน้า ระดับสิทธิ์

เมื่อต้องการสร้างหรือทำการเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์ คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ที่มีสิทธิ์ในการจัดการสิทธิ์ ตามค่าเริ่มต้น คุณมีสิทธิ์นี้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเจ้าของ หรือถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 1. บนไซต์ระดับสูงสุดของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ > ตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้เลือก สิทธิ์สำหรับไซต์

 3. บนแท็บ สิทธิ์ ในกลุ่ม จัดการ ให้เลือก ระดับสิทธิ์

  หน้า เลือกระดับสิทธิ์

 4. บนหน้า ระดับสิทธิ์ ให้เลือก เพิ่มระดับสิทธิ์

 5. บนหน้า เพิ่มระดับสิทธิ์ ให้ใส่ชื่อและคำอธิบาย

 6. ใน พื้นที่สิทธิ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการ ไซต์ และสิทธิ์ส่วนบุคคลที่คุณต้องการให้ระดับสิทธิ์นี้รวมไว้

 7. คลิก สร้าง

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับระดับสิทธิ์ใดๆ ที่แสดงในรายการได้ ยกเว้น ควบคุมทั้งหมด และ การเข้าถึงที่จำกัด

หลังจากที่คุณสร้างระดับสิทธิ์ ให้กำหนดไปยังกลุ่ม SharePoint

วิธีที่รวดเร็วในการสร้างระดับสิทธิ์ใหม่คือ การทำสำเนาของระดับสิทธิ์ที่มีอยู่ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้เมื่อระดับสิทธิ์ที่มีอยู่มีสิทธิ์เหมือนกับที่ระดับสิทธิ์ใหม่จะมี หลังจากที่คุณทำสำเนาแล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสิทธิ์ออกตามที่คุณต้องการให้ระดับสิทธิ์ใหม่มีได้

เมื่อต้องการคัดลอกระดับสิทธิ์

 1. บนหน้า ระดับสิทธิ์ ให้คลิกชื่อของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการคัดลอก ดูให้แน่ใจว่าได้คลิกลิงก์ ห้ามเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อ ตัวอย่างเช่น สนับสนุน ตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  เลือกระดับสิทธิ์

 2. บนหน้า แก้ไขระดับสิทธิ์ ให้เลือก คัดลอกระดับสิทธิ์ ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าต่อจากส่วน สิทธิ์ส่วนบุคคล

  ปุ่ม คัดลอกระดับสิทธิ์

 3. บนหน้า คัดลอกระดับสิทธิ์ ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับระดับสิทธิ์ใหม่

 4. เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก แล้วเลือก สร้าง

หลังจากที่คุณสร้างระดับสิทธิ์ ให้กำหนดไปยังกลุ่ม SharePoint

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับระดับสิทธิ์ได้

 • อัปเดตชื่อหรือคำอธิบาย

 • เพิ่มหรือเอาสิทธิ์ออก

เราขอแนะนำไม่ให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับระดับสิทธิ์เริ่มต้นที่มาพร้อมกับ SharePoint คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์เริ่มต้น ควบคุมทั้งหมด และ การเข้าถึงที่จำกัด ได้

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงกับระดับสิทธิ์

 1. บนหน้า ระดับสิทธิ์ ให้คลิกชื่อของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการแก้ไข ดูให้แน่ใจว่าได้คลิกลิงก์ ห้ามเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อ ตัวอย่างเช่น การตลาด ตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  เลือกระดับสิทธิ์ที่ชื่อว่า การตลาด

 2. บนหน้า แก้ไขระดับสิทธิ์ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนคำอธิบาย

  • เพิ่มหรือเอาสิทธิ์ออกจากระดับ

 3. หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก ส่ง

คุณสามารถลบระดับสิทธิ์ใดๆ ก็ได้ ยกเว้นสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด และ การเข้าถึงที่จำกัด เราไม่แนะนำให้คุณลบระดับสิทธิ์เริ่มต้น

เมื่อต้องการลบระดับสิทธิ์ บนหน้า ระดับสิทธิ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบระดับสิทธิ์ที่เลือก

ระดับสิทธิ์นำไปใช้กับไซต์คอลเลกชันที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับระดับสิทธิ์จะมีผลทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ดังนั้น ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการ

 • ห้ามแก้ไขระดับสิทธิ์เริ่มต้น ถ้าคุณเปลี่ยนระดับสิทธิ์เริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อกลุ่ม SharePoint ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ ถ้าคุณมีไซต์คอลเลกชันสองรายการที่ประกอบด้วยระดับสิทธิ์ที่มีชื่อเดียวกัน แต่ระดับสิทธิ์แต่ละรายการนั้นมีชุดของสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

 • ห้ามลบระดับสิทธิ์เริ่มต้น ถ้าคุณลบระดับสิทธิ์เริ่มต้น สิทธิ์นั้นจะถูกเอาออกจากกลุ่ม SharePoint ที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีสิทธิ์นั้นภายในไซต์คอลเลกชัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับกลุ่มเหล่านั้นสูญเสียสิทธิ์ที่สำคัญได้

 • กำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม SharePoint คุณสามารถกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ SharePoint เดียว แต่จะติดตามบุคคลที่มีสิทธิ์ไปยังไซต์ได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณกำหนดระดับสิทธิ์ไปยังกลุ่ม SharePoint และเพิ่มบุคคลนั้นไปยังกลุ่ม ซึ่งอาจยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไซต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×