วิธีการสร้างคิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part การค้นหาเนื้อหาจะแสดงเนื้อหาโดยยึดตามการค้นหา ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดหน้าที่มี Web Part การค้นหาเนื้อหา คิวรีจะถูกส่งไปที่ดัชนีการค้นหาและผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงใน Web Part โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้หนึ่งในคิวรีเริ่มต้นที่มีให้ใช้งานในโหมดด่วนได้ หรือเลือกที่จะสร้างคิวรีของคุณเองโดยใช้โหมดขั้นสูงก็ได้เช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างคิวรีด่วน

ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มตัวคัดสรรในคิวรีของคุณ

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

ทดสอบคิวรีของคุณ

สร้างคิวรีขั้นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มตัวคัดสรรในคิวรีของคุณ

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

กำหนดการเรียงลำดับ

ทดสอบคิวรีของคุณ

สร้างคิวรีด่วน

ใน โหมดด่วน ที่แท็บพื้นฐานจะมีตัวเลือกพื้นฐานสำหรับการสร้างคิวรี คุณสามารถปรับปรุงคิวรีของคุณเพิ่มเติมได้โดยใช้แท็บ ตัวคัดสรร และแท็บ การตั้งค่า แล้วลองทดสอบผลลัพธ์การค้นหาสำหรับเวอร์ชันต่างๆ ของคิวรีสุดท้ายบนแท็บ ทดสอบ

พื้นฐาน

คุณสามารถสร้างคิวรีได้ง่ายๆ โดยการเลือกตัวเลือกบนแท็บ พื้นฐาน บานหน้าต่าง การแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา ทางขวามือจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาโดยอัตโนมัติ

  1. ในรายการ เลือกคิวรี ให้เลือกคิวรีโดยการเลือกแหล่งผลลัพธ์ แหล่งผลลัพธ์จะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาจากไหน

  2. ในรายการ จำกัดผลลัพธ์ตามแอป ให้เลือกตัวเลือกเพื่อจำกัดแหล่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการหา

  3. ภายใต้ จำกัดตามแท็ก คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดผลลัพธ์ให้แสดงแค่เนื้อหาที่ถูกแท็กด้วยคำที่ระบุไว้ได้

  4. ภายใต้ จำกัดตามชนิดของเนื้อหา คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดผลลัพธ์ให้แสดงแค่เนื้อหาบางชนิดได้

  5. ภายใต้ เพิ่มตัวกรองเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มข้อจำกัดของ Keyword Query Language (KQL) เพิ่มเติมได้

  6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

การเพิ่มตัวคัดสรรในคิวรีของคุณ

บนแท็บ ตัวคัดสรร คุณสามารถเลือกจำกัดผลลัพธ์ที่ได้โดยการเพิ่มตัวคัดสรรที่เลือกไว้ล่วงหน้าให้กับคิวรีของคุณ คุณยังสามารถเลือกจัดกลุ่มผลลัพธ์การค้นหาโดยอ้างอิงตามคุณสมบัติที่มีการจัดการได้ คลิก แสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงตัวเลือก จัดกลุ่มผลลัพธ์

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

บนแท็บ การตั้งค่า คุณสามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับคิวรีของคุณได้ คุณสามารถเลือกใช้กฎคิวรี ใช้การเขียน URL ใหม่ เลือกลักษณะการทำงานของการโหลด และกำหนดลำดับความสำคัญของคิวรี

การทดสอบคิวรีของคุณ

แท็บ ทดสอบ จะแสดงข้อความคิวรีสุดท้ายโดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในแท็บอื่นๆ คุณสามารถทดสอบคิวรีแบบอื่นโดยการแก้ไขข้อความคิวรีโดยตรง คุณยังสามารถทดสอบตัวเลือกคิวรีต่างๆ ด้วยการคลิก แสดงเพิ่มเติม ได้

หมายเหตุ:  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับคิวรีในแท็บ ทดสอบ จะไม่ถูกบันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีขั้นสูง

คุณสามารถสร้างคิวรีขั้นสูงขึ้นโดยใช้ Keyword Query Language (KQL) ในโหมดขั้นสูง แท็บพื้นฐานจะมีรายการสำหรับการเพิ่มตัวกรองคำสำคัญและตัวกรองคุณสมบัติให้กับคิวรีของคุณ โหมดขั้นสูงยังมีแท็บ การเรียงลำดับ แยกต่างหาก

พื้นฐาน

ในแท็บพื้นฐาน คลิกสลับไปยังโหมดขั้นสูง จะแสดงรายการสำหรับการเพิ่มตัวกรองคำสำคัญและตัวกรองคุณสมบัติคิวรีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาคิวรีคำสำคัญ ดูการอ้างอิงไวยากรณ์ Keyword Query Language (KQL)บน MSDN

เมื่อคุณเพิ่มตัวกรอง ให้คลิก ทดสอบคิวรี เพื่อแสดงผลลัพธ์ในบานหน้าต่าง แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา ทางด้านขวามือ

การเพิ่มตัวคัดสรรในคิวรีของคุณ

บนแท็บ ตัวคัดสรร คุณจะสามารถเลือกเพิ่มตัวคัดสรรให้กับคิวรีของคุณได้ คุณยังสามารถเลือกจัดกลุ่มผลลัพธ์การค้นหาโดยอ้างอิงตามคุณสมบัติที่มีการจัดการได้ คลิก แสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงตัวเลือก จัดกลุ่มผลลัพธ์

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

บนแท็บ การตั้งค่า คุณสามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับคิวรีของคุณได้ คุณสามารถเลือกใช้กฎคิวรี ใช้การเขียน URL ใหม่ เลือกลักษณะการทำงานของการโหลด และกำหนดลำดับความสำคัญของคิวรี

กำหนดการเรียงลำดับ

บนแท็บ การเรียงลำดับ คุณสามารถกำหนดระดับที่หลากหลายของการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้เลือกรูปแบบการจัดอันดับที่จะใช้ และเพิ่มกฎสำหรับการเรียงลำดับแบบไดนามิก

การทดสอบคิวรีของคุณ

แท็บ ทดสอบ จะแสดงข้อความคิวรีสุดท้ายโดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในแท็บอื่นๆ คุณสามารถทดสอบคิวรีแบบอื่นโดยการแก้ไขข้อความคิวรีโดยตรง คุณยังสามารถทดสอบตัวเลือกคิวรีต่างๆ ด้วยการคลิก แสดงเพิ่มเติม ได้

หมายเหตุ:  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับคิวรีในแท็บ ทดสอบ จะไม่ถูกบันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×