วิธีการนำเข้าที่ติดต่อ Google ลงในเชื่อมต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเชื่อมต่อ ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อจากบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณอย่างราบรื่น

  1. แตะไอคอนติดต่อบริษัท (ไอคอน center ที่ด้านล่างของหน้าจอ)

  2. แตะ+ ไอคอนในมุมขวาบน

  3. แตะการนำเข้าที่ติดต่อ

  4. แตะที่ติดต่อ Google

    แตะที่ติดต่อ Google
  5. ใส่ชื่อผู้ใช้ Google และรหัสผ่านของคุณ

  6. แตะอนุญาต เพื่อให้ความยินยอมการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าถึงติดต่อ Google

  7. เลือกติดต่อเพื่อนำเข้า

  8. แตะการนำเข้า

เมื่อเสร็จการเชื่อมต่อ คุณจะดูหน้าจอการ "เสร็จเรียบร้อย" ที่ ติดต่อของคุณถูกนำเข้าเรียบร้อยแล้วยืนยัน ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่โดยขึ้นอยู่กับคุณนำเข้าที่ติดต่อกี่ แต่คุณยังคงสามารถใช้การเชื่อมต่อ ระหว่างขั้นตอนนี้

ได้รับความยินยอมได้อย่างไร ก่อนที่คุณสามารถส่งอีเมลที่ใด ๆ ทางการตลาด คุณจำเป็นต้องมียินยอมให้ส่งไปยังลูกค้าของคุณและลูกค้าเป้าหมาย Why?

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×