วิธีการนับค่าในเวิร์กชีต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนับกับการหาผลรวม การนับเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าคุณจะกำลังนับจำนวนพนักงานของแผนกในองค์กรของคุณหรือจำนวนหน่วยที่ขายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสก็ตาม Excel มีเทคนิคมากมายที่คุณสามารถใช้ในการนับเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ของข้อมูลได้

เพื่อช่วยให้คุณได้ตัวเลือกที่ดีที่สุด บทความนี้สรุปวิธีการ และข้อมูลสนับสนุนไว้อย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีลิงก์ไปยังบทความเชิงลึก

นับไม่ควรสับสนกับรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมค่าในเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว ดูที่การหาผลรวมของค่าในเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

ในบทความนี้

นับอย่างง่าย

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์หรือแถว โดยใช้คำสั่งที่มีอยู่แล้ว

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์โดยใช้เค้าร่าง

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์หรือแถว โดยใช้ PivotTable

นับจำนวนเซลล์ในรายการหรือคอลัมน์ของตาราง Excel โดยใช้ฟังก์ชัน

การนับโดยยึดตามเงื่อนไขหนึ่ง หรือหลายเงื่อนไข

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขเดียว

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์โดยยึดตามเงื่อนไขเดียว หรือหลายเงื่อนไข

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยใช้ฟังก์ชันเดียวหรือฟังก์ชันร่วมกัน

การนับข้อมูลของคุณเมื่อประกอบด้วยค่าว่าง

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในรายการโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนเซลล์ว่างในช่วงอยู่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนเซลล์ว่างในช่วงที่ไม่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชันร่วมกัน

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยใช้รายงาน PivotTable

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขเดียว โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยใช้ร่วมกันของฟังก์ชันในสูตรอาร์เรย์

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์รายการ โดยใช้ตัวกรองขั้นสูง

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขหนึ่ง หรือหลายเงื่อนไข โดยใช้สูตรแบบผสม

กรณี (นับเซลล์ทั้งหมด นับจำนวนคำ)

นับจำนวนรวมของเซลล์ในช่วง โดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนคำในช่วงโดยใช้สูตรแบบผสม

แสดงการคำนวณและนับบนแถบสถานะ

การนับแบบง่าย

คุณสามารถนับจำนวนค่าในช่วงหรือในตารางโดยใช้สูตรอย่างง่าย โดยคลิกปุ่ม หรือโดยใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีต

Excel สามารถแสดงการนับจำนวนของเซลล์ที่เลือกใน Excel แถบสถานะ ดูส่วนการคำนวณ Displaying และนับบนแถบสถานะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอ้างอิงไปยังค่าที่แสดงอยู่บนแถบสถานะเมื่อคุณต้องการรวดเร็วที่ข้อมูลของคุณ และไม่มีเวลาที่จะใส่สูตร

นับเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้คำสั่งที่มีอยู่แล้ว

ใช้ฟีเจอร์ นับตัวเลข ของคำสั่ง ผลรวมอัตโนมัติ โดยเลือกช่วงเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าตัวเลขอย่างน้อย 1 ค่า แล้วคลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข จากนั้นคลิก นับตัวเลข Excel แสดงผลเป็นจำนวนค่าตัวเลขในช่วงในเซลล์ที่อยู่ติดกับช่วงที่คุณเลือก โดยทั่วไปแล้ว ผลลัพธ์นี้แสดงอยู่ในเซลล์ทางด้านขวาของช่วงแนวนอน หรือในเซลล์ทางด้านล่างของช่วงแนวตั้ง

การใช้คำสั่ง ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อนับตัวเลข

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNT ในสูตรเพื่อนับจำนวนค่าตัวเลขในช่วง ช่วง A2:A5 ในตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วย 3 ตัวเลข (5, 32 และ 10) และค่าข้อความ 1 ค่า ("hello") คุณใช้ฟังก์ชัน COUNT ในสูตรดังนี้: =COUNT(A2:A5) ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3 ซึ่งเป็นจำนวนค่าตัวเลขที่พบในช่วง

1

2

3

4

5

6

A

ค่าตัวอย่าง

5

32

hello

10

=COUNT(A2:A5)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์หรือแถวที่อยู่ติดกัน" ในบทความฟังก์ชัน COUNT

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์โดยใช้เค้าร่าง

ใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย (แท็บข้อมูล, กลุ่มเค้าร่าง) เพื่อจัดกลุ่มและสรุปคอลัมน์ของข้อมูล

ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในรายการ และคุณสามารถจัดกลุ่มข้อมูลในเชิงตรรกะตามค่าคอลัมน์ คุณสามารถสร้างเค้าร่างเพื่อจัดกลุ่มและสรุปข้อมูล

คำสั่ง ผลรวมย่อย จะจัดกลุ่มข้อมูลลงในเค้าร่าง

รูปนี้แสดงยอดขายรวมจัดกลุ่มตามภูมิภาค โดยสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีค่ารายไตรมาส 4 ค่าสำหรับภูมิภาคตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีการรวมค่าของแต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกัน และมีการคำนวณยอดรวมทั้งหมดอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

นับเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้ PivotTable

สร้าง รายงาน PivotTable ที่สรุปข้อมูลและช่วยคุณดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการให้คุณเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการดู

คุณสามารถสร้าง PivotTable อย่างรวดเร็วโดยเลือกเซลล์ในช่วงข้อมูลหรือตาราง Excel แล้วคลิก PivotTable บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง

เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ PivotTable โปรดสังเกตว่าในตัวอย่างต่อไปนี้ ข้อมูลยอดขายประกอบด้วยแถวจำนวนมาก (ที่จริงแล้วมีข้อมูล 40 แถวแต่กราฟิกแสดงเฉพาะส่วนหนึ่งของแถวทั้งหมด) ข้อมูลยังไม่ได้สรุป และไม่มีผลรวมย่อยหรือผลรวมทั้งหมด

ข้อมูลที่ใช้ในรายงาน PivotTable

รายงาน PivotTable ที่อิงตามข้อมูลเดียวกันแสดงผลรวมย่อย ผลรวมทั้งหมด และมีบทสรุปที่กระชับเพื่อคุณสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ถูกสรุปและคำนวณผลรวมในรายงาน PivotTable

การสร้างและการทำงานกับ PivotTables อาจจำเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลและสร้างความคุ้นเคยกับแนวคิดบางประการในขั้นต้น

โปรดดูบทความต่อไปนี้เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน:

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ในรายการหรือคอลัมน์ของตาราง Excel โดยใช้ฟังก์ชัน

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ในสูตรเพื่อนับจำนวนค่าในตารางหรือช่วงเซลล์ Excel

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL เพื่อควบคุมว่าจะให้ผลลัพธ์รวมแถวที่ซ่อนด้วยหรือไม่ ฟังก์ชันจะละเว้นแถวที่กรองแล้วเสมอ

ตัวอย่างเช่น การใช้ฟังก์ชันในค่า 7 ค่าในตารางต่อไปนี้ (เซลล์ A2 ถึง A8) แสดงผลเป็นจำนวน 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

หน่วยที่ขายได้

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

ส่วน "2" ในสูตรระบุว่าฟังก์ชันควรใช้ฟังก์ช้น SUM เพื่อแสดงผลเป็นจำนวนค่าในช่วง A2:A8 และระบุว่าควรรวมแถวที่ซ่อนทั้งหมดไว้ด้วย จำนวน (ผลลัพธ์ในเซลล์ A9) คือ 7

ถ้าคุณซ่อนแถว 4, 5 และ 6 แล้วไม่ต้องการให้นับแถวเหล่านั้น คุณจะใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป แทนที่จะระบุ "2" ในสูตร ให้คุณระบุ "102" เพื่อบอกให้ Excel ละเว้นแถวที่ซ่อนไว้ เวิร์กชีตของคุณอาจมีลักษณะดังนี้ (โดยที่แถว 4, 5 และ 6 ซ่อนอยู่):

1

2

3

7

8

9

A

หน่วยที่ขายได้

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

ในกรณีนี้ ฟังก์ชันจะแสดงผลเป็น 4 ซึ่งเป็นจำนวนเซลล์ในคอลัมน์ที่ไม่ได้ซ่อนไว้และประกอบด้วยค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฟังก์ชันผลรวมย่อยและผลรวมของข้อมูลในตาราง Excel


ด้านบนของหน้า

การนับตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป

คุณสามารถนับจำนวนเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเงื่อนไข (ที่เรียกว่าเกณฑ์) ที่คุณระบุโดยใช้จำนวนฟังก์ชันเวิร์กชีต

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขเดียว

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนเซลล์ที่ตรงกับเงื่อนไข 1 ข้อ (ที่เรียกว่าเกณฑ์) ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชันพบว่าค่าในช่วง A2:A8 ที่มากกว่า 20 มีจำนวน 3 ค่า โปรดทราบว่าเงื่อนไข ">20" ต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

หน่วยที่ขายได้

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฟังก์ชัน COUNTIF

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ในคอลัมน์โดยยึดตามเงื่อนไขเดียว หรือหลายเงื่อนไข

เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขที่คุณระบุ โปรดใช้ฟังก์ชันฐานข้อมูล DCOUNT

ใช้ฟังก์ชัน DCOUNT เมื่อคุณมีรายการคอลัมน์และคุณพบว่าการกำหนดเงื่อนไขในช่วงเซลล์แยกต่างหากนั้นง่ายกว่า แทนที่จะใช้ฟังก์ชันซ้อนกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่าคุณต้องการหาจำนวนเดือนที่รวมถึงหรือตามหลังเดือนมีนาคม 2008 ซึ่งมีหน่วยที่ขายได้มากกว่า 400 หน่วย เมื่อดูตารางนี้ คุณจะเห็นว่ามี 2 เดือนที่ตรงตามข้อกำหนดนี้: เมษายน (442) และมิถุนายน (405)

หมายเหตุ: แม้ว่ากระบวนการต่อไปนี้จะไม่ง่ายแต่ก็ใช้ได้ผล เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างแม่นยำและจัดเรียงข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณตามที่ปรากฏตรงนี้ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางแล้ววางลงในเวิร์กชีตที่เซลล์ A1 ผลลัพธ์ควรปรากฏในเซลล์ B13

คุณเพิ่มช่วงเซลล์เพิ่มเติมที่จัดเรียงในลักษณะคล้ายกับข้อมูลการขาย ซึ่งอยู่ในเซลล์ A1 ถึง B7 ช่วงเซลล์เพิ่มเติมประกอบด้วยเซลล์ A10 ถึง B11 และประกอบด้วยป้ายชื่อคอลัมน์ที่เหมือนกัน ("ยอดขายตามหน่วย" และ "สิ้นสุดเดือน") และเงื่อนไขในแถวภายใต้ป้ายชื่อคอลัมน์แต่ละป้าย (เซลล์ A11 และ B11)

คุณสามารถใส่สูตรในเซลล์ว่างเซลล์ใดก็ได้ (ตำแหน่งของเซลล์ไม่มีผลใดๆ แต่ตัวอย่างนี้ใส่สูตรลงในเซลล์ B13) สูตรในตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน DCOUNT ดังต่อไปนี้: =DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

ยอดขายตามหน่วย

สิ้นสุดเดือน

339

31/1/2008

270

29/2/2008

314

31/3/2008

442

30/4/2008

336

31/5/2008

405

30/6/2008

ยอดขายตามหน่วย

สิ้นสุดเดือน

=">400"

=">=31/3/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

ฟังก์ชัน DCOUNT ตรวจสอบข้อมูลในช่วง A2 ถึง A7 นำเงื่อนไขที่พบใน A11 และ B11 ไปใช้ แล้วแสดงผลเป็น 2 ซึ่งเป็นจำนวนแถวที่ตรงกับทั้งสองเงื่อนไข (แถวที่ 5 และ 7)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฟังก์ชัน DCOUNT

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยใช้ฟังก์ชันเดียวหรือฟังก์ชันร่วมกัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS หรือฟังก์ชัน COUNT และ IF ร่วมกัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF บนช่วงของเซลล์

ตัวเลขแสดงฟังก์ชัน COUNTIFS ที่ใช้ค้นหารถยนต์ที่มีกำลังมากกว่า 250 แรงม้า แต่ยังวิ่งบนทางหลวงได้เฉลี่ยเกิน 25 ไมล์ต่อน้ำมัน 1 แกลลอน ฟังก์ชันแสดงผลเป็น 2 ซึ่งเป็นจำนวนแถวที่ตรงกับทั้งสองเงื่อนไข (แถว 3 และ 4)

หมายเหตุ: ในฟังก์ชัน COUNTIFS เงื่อนไขใดๆ ก็ตามต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมาย ("") ตัวอย่างเช่น "<250", ">25" หรือแม้แต่ "240"

คุณสามารถนับจำนวนครั้งที่ค่าหนึ่งๆ ปรากฏในช่วงได้โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูจำนวนครั้งที่ค่า 70 ปรากฏในช่วง A2 ถึง A40 ให้คุณใช้สูตร =COUNTIF(A2:A40,70)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความนับจำนวนครั้งค่าเกิดขึ้นและฟังก์ชัน COUNTIFS


ด้านบนของหน้า

การนับเมื่อข้อมูลของคุณประกอบด้วยค่าว่าง

คุณสามารถนับเซลล์ที่มีข้อมูลหรือเป็นเซลล์ว่างโดยใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีต

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNTA เพื่อนับเฉพาะเซลล์ในช่วงที่ประกอบด้วยค่า

เมื่อคุณนับเซลล์ บางครั้งคุณต้องการละเว้นเซลล์ว่างเนื่องจากเซลล์ที่มีค่าเท่านั้นที่มีความหมายสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการนับพนักงานขายทั้งหมดที่ขายได้อย่างน้อย 1 รายการในภูมิภาคหนึ่ง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ การใช้ฟังก์ชันบนค่าในคอลัมน์การขายของภูมิภาคตะวันตกแสดงผลเป็นจำนวน 3

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

พนักงานขาย

ยอดขายในภูมิภาคตะวันตก

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=COUNTA(B2:B7)

เนื่องจากเซลล์ B3, B4 และ B6 เป็นเซลล์ว่าง ฟังก์ชัน COUNTA จึงละเว้นเซลล์เหล่านี้ เฉพาะเซลล์ที่ประกอบด้วยค่า 24000, 31000 และ 8000 เท่านั้นที่ถูกนับ จำนวน (ผลลัพธ์ในเซลล์ B8) คือ 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างและฟังก์ชัน COUNTA

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในรายการโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน DCOUNTA เพื่อนับเซลล์ที่ไม่ว่างในคอลัมน์ของระเบียนในรายการหรือฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชัน DCOUNTA เพื่อนับจำนวนระเบียนในฐานข้อมูลที่อยู่ในช่วง A4:B9 ซึ่งตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในช่วงเกณฑ์ A1:B2 เงื่อนไขเหล่านั้นมีอยู่ว่าค่า รหัสผลิตภัณฑ์ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 4000 และค่าการจัดอันดับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ระเบียนเดียวที่ตรงกับทั้งสองเงื่อนไขอยู่ในแถว 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

รหัสผลิตภัณฑ์

การจัดอันดับ

=">=4000"

=">=50"

รหัสผลิตภัณฑ์

การจัดอันดับ

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Ratings",A1:B2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฟังก์ชัน DCOUNTA

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ว่างในช่วงอยู่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNTBLANK เพื่อแสดงผลเป็นจำนวนเซลล์ว่างในช่วงที่ต่อเนื่องกัน (เซลล์ต่อเนื่องกันถ้าเซลล์เหล่านั้นเชื่อมต่อกันทั้งหมดเป็นลำดับไม่ขาดตอน) ถ้าเซลล์ประกอบด้วยสูตรที่แสดงผลเป็นข้อความว่าง ("") เซลล์นั้นจะถูกนับ

หมายเหตุ: เมื่อคุณนับเซลล์ อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการรวมเซลล์ว่างไว้ด้วยเนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีความหมายสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการนับพนักงานขายทั้งหมดในภูมิภาคหนึ่ง โดยไม่พิจารณาว่าพวกเขาจะขายได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฟังก์ชัน COUNTBLANK

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนเซลล์ว่างในช่วงที่ไม่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชันร่วมกัน

ใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกัน โดยทั่วไป คุณทำเช่นนี้โดยใช้ฟังก์ชัน IF ใน สูตรอาร์เรย์ เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์แต่ละเซลล์ที่ถูกอ้างอิงประกอบด้วยค่าหรือไม่ แล้วรวมจำนวนค่า FALSE ที่สูตรแสดงผล

ดูบทความฐานความรู้ XL: เมื่อไรที่ต้องใช้ SUM(IF()) แทน CountBlank() เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การนับจำนวนค่าที่เกิดขึ้นโดยไม่ซ้ำกัน

คุณสามารถนับค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยใช้รายงาน PivotTable, ฟังก์ชัน COUNTIF, ฟังก์ชันรวม หรือโดยใช้กล่องโต้ตอบตัวกรองขั้นสูง

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยใช้รายงาน PivotTable

คุณสามารถใช้ รายงาน PivotTable เพื่อแสดงยอดรวมและจำนวนค่าที่เกิดขึ้นโดยไม่ซ้ำกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับจำนวนครั้งของค่าหลาย ๆ ค่าที่เกิดขึ้น โดยใช้รายงาน PivotTable" ในบทความการนับจำนวนครั้งค่าเกิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงตามเงื่อนไขข้อเดียวโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนครั้งที่ค่าเกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชัน COUNTIF ส่งกลับ 2 ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่พบค่า 250 ในช่วง A2:A7

1

2

3

4

5

6

7

8

A

หน่วยที่ขายได้

245

250

250

N/A

=COUNTIF(A2:A7,250)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับจำนวนครั้งค่าหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นในช่วง" ในบทความการนับจำนวนครั้งค่าเกิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยใช้ร่วมกันของฟังก์ชันในสูตรอาร์เรย์

ใช้ฟังก์ชัน SUM ร่วมกับฟังก์ชัน IF โดยทั่วไป คุณทำเช่นนี้โดยใช้ฟังก์ชัน IF ใน สูตรอาร์เรย์ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามเกณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากหลายเงื่อนไขหรือไม่ แล้วรวมจำนวนค่า TRUE ที่สูตรแสดงผล

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชัน IF ใช้เพื่อตรวจสอบแต่ละเซลล์ในช่วง A2:A10 และตรวจสอบว่าเซลล์ประกอบด้วย Andrews หรือ Chai ใช้ฟังก์ชัน SUM รวมจำนวนครั้งที่มีการแสดงผลเป็นค่า TRUE ได้ผลลัพธ์เป็น 7 คุณสามารถคัดลอกและวางตัวอย่างนี้ลงในเวิร์กชีตที่เซลล์ A1 หลังจากที่คุณวางตัวอย่าง คุณจะสังเกตเห็นว่าเซลล์ A11 มีข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อต้องการให้สูตรทำงาน คุณต้องแปลงสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์โดยกด F2 แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER จากนั้นหมายเลข 7 จะปรากฏในเซลล์ A11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

พนักงานขาย

ใบกำกับสินค้า

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

จำนวนใบแจ้งหนี้ของ Andrews หรือ Chai (7)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับจำนวนครั้งหลายข้อความหรือตัวเลขค่าที่เกิดขึ้น โดยใช้ฟังก์ชัน" ในบทความการนับจำนวนครั้งค่าเกิดขึ้น

ดูบทความฐานความรู้ต่อไปนี้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติม:

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์รายการโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวกรองขั้นสูง เพื่อค้นหาค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ของข้อมูล คุณสามารถกรองค่าในตำแหน่งเดิม หรือสามารถแยกและวางในตำแหน่งใหม่ได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน แถว เพื่อนับจำนวนรายการในช่วงใหม่

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกรองข้อมูลในตำแหน่งเดิม ค่าจะไม่ถูกลบออกจากเวิร์กชีตของคุณซึ่งอาจมีแถวซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งแถว คลิก ล้าง ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล เพื่อแสดงค่าเหล่านั้นอีกครั้ง

 • ถ้าคุณต้องการเห็นจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันได้ทันที ให้เลือกข้อมูลหลัง จากที่คุณใช้ตัวกรองขั้นสูงแล้ว (ข้อมูลที่กรองหรือที่คัดลอก) แล้ว ดูที่แถบสถานะ ค่า จำนวน บนแถบสถานะควรเท่ากับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน

คุณสามารถค้นหาค่าที่ไม่ซ้ำกันได้ โดยใช้คำสั่ง ขั้นสูง (แท็บข้อมูล กลุ่มเรียงลำดับและกรอง)

รูปต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ ตัวกรองขั้นสูง เพื่อคัดลอกเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำกันไปยังตำแหน่งใหม่บนเวิร์กชีต

การนำ ตัวกรองขั้นสูง ไปใช้เพื่อสร้างรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกันจากอีกรายการ

ในรูปต่อไปนี้ คอลัมน์ C ประกอบด้วยค่าที่ไม่ซ้ำกัน 5 ค่าซึ่งคัดลอกมาจากช่วงในคอลัมน์ A

ค่าเดิมในคอลัมน์ A และค่าที่ไม่ซ้ำกันจากคอลัมน์ A ที่สร้างขึ้นในคอลัมน์ C

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ตัวกรอง" ในบทความการนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปโดยใช้สูตรผสม

ใช้การผสมผสานฟังก์ชัน IF, SUM, FREQUENCY, MATCH และ LEN เข้าด้วยกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน โดยใช้ฟังก์ชัน" ในบทความการนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรายการที่ซ้ำกัน

นอกจากนี้ยัง ดูบทความวิธีการกำหนดจำนวนรายการที่ไม่ซ้ำกันในรายการ

ด้านบนของหน้า

กรณีพิเศษ (นับเซลล์ทั้งหมด นับคำ)

คุณสามารถนับจำนวนเซลล์หรือจำนวนคำในช่วง โดยใช้การผสมผสานระหว่างฟังก์ชันเวิร์กชีตต่างๆ

นับจำนวนรวมของเซลล์ในช่วง โดยใช้ฟังก์ชัน

สมมติว่าคุณต้องการตรวจสอบขนาดของเวิร์กชีตขนาดใหญ่เพื่อตัดสินใจว่า จะใช้การคำนวณด้วยตนเองหรืออัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กของคุณ เมื่อต้องการนับเซลล์ทั้งหมดในช่วง ให้ใช้สูตรที่คูณค่าที่แสดงผลจากฟังก์ชัน ROWS และ COLUMNS

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

A

B

C

ภูมิภาค

เดือน

ยอดขาย

ภาคตะวันออก

ม.ค.

$18,000

ภาคตะวันออก

ก.พ.

$23,000

ภาคตะวันออก

มี.ค.

$19,000

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

จำนวนเซลล์ทั้งหมดในช่วง (9)

ด้านบนของหน้า

นับคำในช่วงโดยใช้สูตรผสม

ใช้ฟังก์ชัน SUM, IF, LEN และ SUBSTITUTE ร่วมกันใน สูตรอาร์เรย์ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของการใช้สูตรผสมเพื่อค้นหาจำนวนคำในช่วงที่ประกอบด้วย 7 เซลล์ (3 เซลล์เป็นเซลล์ว่าง) เซลล์บางเซลล์ประกอบด้วยช่องว่างข้างหน้าหรือข้างหลัง ฟังก์ชัน TRIM และ SUBSTITUTE นำช่องว่างที่เกินมาเหล่านี้ออกก่อนที่จะมีการนับใดๆ เกิดขึ้น

ในตารางต่อไปนี้ ให้คัดลอกข้อความจาก A2 ถึง A11 ก่อนที่คุณจะวางข้อความลงในเซลล์ A1 บนเวิร์กชีตของคุณ ให้เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ A ให้กว้างประมาณ 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

สตริงข้อความ

คำ 6 คำและพื้นที่ข้างหลัง 4 ช่อง    

   คำ 6 คำและพื้นที่ข้างหน้า 3 ช่อง

คำ 8 คำ เครื่องหมายจุลภาค และพื้นที่ข้างหลัง 2 ช่อง  

อักขระบางตัวถูกละเว้น เช่น เครื่องหมายจุลภาค หรือมหัพภาค

สูตร

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

หลังจากที่คุณวางข้อความลงในเวิร์กชีตที่เซลล์ตำแหน่ง A1 ให้เลือกเซลล์ A11 กด F2 จากนั้นกด CTRL + SHIFT + ENTER เพื่อใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ 29 ควรปรากฏในเซลล์ A11

ด้านบนของหน้า

การแสดงการคำนวณและจำนวนบนแถบสถานะ

เมื่อเลือกเซลล์ตั้งแต่หนึ่งเซลล์ขึ้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในเซลล์เหล่านั้นจะแสดงบนแถบสถานะของ Excel ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณ 4 เซลล์ และเซลล์เหล่านั้นประกอบด้วยค่า 2, 3 สตริงข้อความ (เช่น "cloud") และ 4 ค่าทั้งหมดต่อไปนี้อาจแสดงบนแถบสถานะพร้อมกัน: ค่าเฉลี่ย จำนวน จำนวนตัวเลข ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และผลรวม คลิกขวาที่แถบสถานะเพื่อแสดงหรือซ่อนค่าใดค่าหนึ่ง หรือค่าทั้งหมดนี้ ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงค่าเหล่านี้

แถบสถานะแสดงการคำนวณและการนับของเซลล์ที่ถูกเลือก

หมายเหตุ: ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ค่าเดียวกันนี้สามารถแสดงบนแถบสถานะ แต่แสดงได้เพียงทีละหนึ่งค่าเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×