วิธีการที่ InfoPath ใช้เทคโนโลยี XML

Microsoft Office InfoPath เป็นโปรแกรมประยุกต์ของระบบ Microsoft Office ที่ใช้เพื่อสร้างแม่แบบฟอร์มที่ยึดตาม Extensible Markup Language (XML) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง XML เป็นภาษามาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการอธิบาย การจัดเรียง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใน InfoPath แม่แบบฟอร์มนั้นยึดตามเทคโนโลยี XML และข้อมูลฟอร์มจะถูกบันทึกหรือส่งในรูปแบบ XML ทั้งนี้ InfoPath จะใช้งานเทคโนโลยี XML ต่อไปนี้

  • การแปลง XSL (XSLT)

  • XML Schema

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

  • XML Path Language (XPath)

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)Document Object Model (DOM)

  • ลายเซ็น XML

    หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยการไปยัง เว็บไซต์ World Wide Web Consortium (W3C) และค้นหาแต่ละเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเหล่านี้ควบคุมด้วย World Wide Web Consortium (W3C) ที่แนะนำชุดกฎ แนวทาง และข้อตกลงเฉพาะสำหรับการผลิตแฟ้มที่ง่ายต่อการสร้างและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ นอกจากเทคโนโลยี XML ที่ InfoPath สนับสนุนแล้ว InfoPath ยังใช้ประโยชน์จากคำสั่งการประมวลผล และNamespace และมีหลายวิธีการสำหรับการเข้าถึง DOM ทางรูปแบบวัตถุ InfoPath

ถึงแม้ว่าไม่มีความจำเป็นในการเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดของเทคโนโลยี XML เหล่านี้ ตารางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ใน InfoPath

ชื่อ

คำอธิบาย

XML

XML เป็นรูปแบบผลลัพธ์ที่สร้างโดยฟอร์ม InfoPath นอกจากนี้ XML ใช้เพื่อใส่ตัวอย่างข้อมูลที่แสดงในเขตข้อมูลของฟอร์มก่อนที่ผู้ใช้จะกรอกเขตข้อมูลนั้น ทั้งนี้ InfoPath ใช้ XML รุ่น 1.0 มาตรฐาน

XSLT

XSLT เป็นรูปแบบของแฟ้มมุมมองที่สร้างเมื่อมีการออกแบบแม่แบบฟอร์ม InfoPath ไม่สนับสนุนการใช้ XSL Formatting Objects (XSL-FO) สำหรับงานนำเสนอข้อมูล XML และไม่สนับสนุนการนำเข้าของแฟ้ม .xsl ตามต้องการ ทั้งนี้ InfoPath ใช้ XSLT รุ่น 1.0 มาตรฐาน

XML Schema

XML Schema ใช้เป็นวิธีหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฟอร์ม และจัดเตรียมโครงร่างเอกสาร XML ที่สร้างจากแม่แบบฟอร์ม นอกจากนี้ XML Schema ยังใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างของไฟล์ข้อกำหนดฟอร์ม ที่สร้างโดย InfoPath เมื่อมีการออกแบบแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะไม่สนับสนุน Schema ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด XML-Data Reduced (XDR) หรือ Document Type Definition (DTD) ทั้งนี้ InfoPath ใช้ XML Schema รุ่น 1.0 มาตรฐาน

XHTML

XHTML เป็น HTML ที่ได้รับการสร้างมาอย่างถูกต้องและใช้เป็นหลักเมื่อปรับปรุงพื้นที่ Rich Text ทั้งนี้ InfoPath ใช้ XHTML รุ่น 1.0 มาตรฐาน

XPath

นิพจน์ XPath ใช้ในผูก ตัวควบคุมกับเขตข้อมูลและกลุ่มใน แหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม นิพจน์ XPath ยังใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนิพจน์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ InfoPath ใช้ XPath รุ่น 1.0 มาตรฐาน

DOM

DOM ใช้ทางโปรแกรมในการเข้าถึงเนื้อหาเอกสาร XML ต้นฉบับที่แม่แบบฟอร์มสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาแฟ้ม .xsf แบบอ่านอย่างเดียว ทั้งนี้ InfoPath ใช้ DOM รุ่น 1.0 มาตรฐาน

ลายเซ็น XML

ลายเซ็น XML ใช้เพื่อเซ็นฟอร์ม InfoPath แบบดิจิทัล ถ้าเปิดใช้งานแล้ว ฟอร์ม InfoPath แต่ละฟอร์มสามารถมีลายเซ็นดิจิทัลได้อย่างน้อยหนึ่งลายเซ็น InfoPath จะสนับสนุนส่วนของฟอร์มรวมทั้งฟอร์มทั้งหมด

ตัวประมวลผล XML

ตัวประมวลผล XML ใช้เพื่อโหลด XML ต้นฉบับของเอกสารเข้าสู่หน่วยความจำแบบไดนามิกของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องของ XML ต้นฉบับโดยใช้ XML Schema และสร้างมุมมองเอกสารโดยใช้ XSLT ตัวประมวลผล XML ที่สนับสนุนโดย InfoPath เป็น Microsoft XML Core Services (MSXML) รุ่น 5.0 รุ่นก่อนหน้าของตัวประมวลผลนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×