ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองมีบทบาทสำคัญในความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ บทความนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลที่ระบุว่าลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้ดูที่ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

ในบทความนี้

ความน่าเชื่อถือของลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองใน Word, Excel หรือ PowerPoint

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

รายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดของลายเซ็นดิจิทัลที่แก้ไขได้

ลายเซ็นดิจิทัลบางส่วน

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ความน่าเชื่อถือของลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองใน Word, Excel หรือ PowerPoint

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

 1. เปิดเอกสาร Word สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

 2. ดับเบิลคลิกที่บรรทัดลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าบรรทัดลายเซ็นไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ลายเซ็น สีแดง บานหน้าต่าง ลายเซ็น จะปรากฎขึ้น บนชื่อของลายเซ็น ให้คลิกลูกศรลง เลือก รายละเอียดของลายเซ็น

  รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่ม ลายเซ็น

  ปุ่มลายเซ็นสีแดง

 3. กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น จะปรากฎขึ้น

 4. สำหรับข้อมูลใบรับรองเพิ่มเติม ให้คลิก ดู

 5. กล่องโต้ตอบ ใบรับรอง จะปรากฎขึ้น

 6. บนแท็บ ทั่วไป คุณสามารถระบุข้อมูลใบรับรอง:

  • ออกให้กับ    ผู้ที่จะรับใบรับรองนี้

  • ออกให้โดย    องค์กรที่ออกใบรับรองนี้

  • ใช้งานได้ตั้งแต่ / ถึง    ระยะเวลาที่ใช้ใบรับรองได้

 7. บนแท็บ รายละเอียด คุณสามารถดูรายละเอียด เช่น:

  • เวอร์ชัน

  • หมายเลขผลิตภัณฑ์

  • ผู้ออกเอกสาร

  • เรื่อง

  • คีย์สาธารณะ

 8. บนแท็บ เส้นทางใบรับรอง คุณสามารถระบุรากใบรับรองและสถานะใบรับรองได้

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบ ใบรับรอง

กล่องโต้ตอบใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นที่เชื่อถือได้จะใช้งานได้กับบัญชีผู้ใช้และบนคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่าลายเซ็นถูกต้อง ถ้าลายเซ็นถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือบัญชีอื่น ลายเซ็นอาจปรากฎเป็นไม่ถูกต้อง เนื่องจากบัญชีนั้นอาจไม่เชื่อถือผู้ออกใบรับรอง นอกจากนี้ เพื่อให้ลายเซ็นถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการเข้ารหัสลับของลายเซ็นจะต้องคงอยู่ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่มีการเซ็นชื่อไม่ได้ถูกแก้ไข และใบรับรองการเซ็นชื่อไม่ได้หมดอายุหรือถูกเพิกถอน

ด้านบนของหน้า

รายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ถูกต้อง

ใน Word 2010, PowerPoint 2010 และ Excel 2010 ลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องจะถูกระบุด้วยข้อความสีแดงในบานหน้าต่าง ลายเซ็น และเครื่องหมาย X สีแดงบนกล่องโต้ตอบ รายละเอียดลายเซ็น สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลได้ มีดังนี้:

 • ลายเซ็นดิจิทัลเสียหายเนื่องจากเนื้อหาถูกแก้ไข

 • ใบรับรองที่ไม่ได้ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง ถ้าในกรณีนี้ คุณต้องเลือกที่จะเชื่อถือผู้ออกใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อทำให้ลายเซ็นถูกต้องอีกครั้ง

 • ใบรับรองที่ใช้ในการสร้างลายเซ็นถูกเพิกถอน และไม่มีตราประทับเวลา

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่าง ลายเซ็น ที่มีลายเซ็นที่ไม่สามารถใช้งานได้

บานหน้าต่างลายเซ็นที่มีลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง

ดูกล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดไฟล์ที่มีลายเซ็นดิจิทัลที่คุณต้องการดู

 2. คลิกแท็บ ไฟล์มุมมอง Microsoft Office Backstage จะปรากฎขึ้น

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล แล้วคลิก ดูลายเซ็น บานหน้าต่าง ลายเซ็น จะปรากฎขึ้น

 4. ในรายการ ให้คลิก ลูกศรลง บนชื่อลายเซ็น แล้วเลือก รายละเอียดของลายเซ็น

 5. กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น จะปรากฎขึ้น

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น

กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น

เมื่อลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้อง

เมื่อลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้:

 • ติดต่อผู้เซ็นชื่อ แล้วแจ้งให้พวกเขาทราบว่าลายเซ็นมีปัญหา

 • แจ้งให้ผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างความปลอดภัยขององค์กรของคุณทราบ

 • เราไม่แนะนำให้คุณลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ

 • คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ข้อผิดพลาดของลายเซ็นดิจิทัลที่แก้ไขได้

ใน Office 2010 จะมีลายเซ็นดิจิทัลประเภทใหม่ นอกจากถูกต้องและไม่ถูกต้องแล้ว ใน Office 2010 ลายเซ็นอาจเป็นลายเซ็นที่มีข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติกับลายเซ็น แต่ข้อผิดพลาดอาจถูกแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้ลายเซ็นได้อีกครั้ง สถานการณ์สมมติของข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้มีสามสถานการณ์:

 • ผู้ตรวจสอบออฟไลน์ (ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการเพิกถอนใบรับรอง หรือตรวจสอบตราประทับเวลาหากมีได้

 • ใบรับรองที่ใช้ในการสร้างลายเซ็นหมดอายุ และไม่มีตราประทับเวลา

 • ผู้ออกใบรับรองระดับสูงที่ออกใบรับรองไม่น่าเชื่อถือ

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่าง ลายเซ็น ที่มีข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้

บานหน้าต่างข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพบกับข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนสถานะของลายเซ็นให้เป็นถูกต้องได้

ด้านบนของหน้า

ลายเซ็นดิจิทัลบางส่วน

ใน Office 2010 ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องจะเซ็นอยู่ที่บางส่วนของไฟล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่เซ็นน้อยกว่าในส่วนที่จำเป็นได้ ลายเซ็นบางส่วนนี้สามารถเข้ารหัสลับได้

Office สามารถอ่านลายเซ็นเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ลายเซ็นเหล่านี้อาจไม่ได้สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Office ถ้าคุณพบกับลายเซ็นบางส่วนและไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อให้ช่วยระบุที่มาของลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลที่ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล เช่น เอกสาร ข้อความอีเมล และแมโคร โดยใช้การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยรับประกันสิ่งต่อไปนี้:

 • ความถูกต้อง    ลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้รับรองได้ว่าผู้เซ็นชื่อคือเจ้าของชื่อนั้นจริง

 • ความสมบูรณ์    ลายเซ็นดิจิทัลช่วยรับรองว่าเนื้อหาไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขด้วยประสงค์ร้ายตั้งแต่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 • ไม่ถูกปฏิเสธ    ลายเซ็นดิจิทัลช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของที่มาของเนื้อหาที่ถูกเซ็นชื่อกับทุกฝ่าย "การปฏิเสธ" หมายถึงการปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ถูกเซ็นชื่อของผู้เซ็นชื่อ

เมื่อต้องการสร้างการรับประกันเหล่านี้ เนื้อหาจะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้สร้างเนื้อหา โดยใช้ลายเซ็นที่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • เป็นลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้อง

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • บุคคลหรือองค์กรที่เซ็นชื่อ ที่เรียกว่าผู้ประกาศ เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออกให้แก่ผู้ประกาศที่ลงนามโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×