วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองเล่นบทบาทส่วนกลางในความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดูข้อมูลที่แสดงเมื่อจะไม่ถูกต้องลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ดูลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

ในบทความนี้

ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง trustworthiness ใน Word, Excel หรือ PowerPoint

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้อง

ลายเซ็นดิจิทัลข้อผิดพลาดการกู้คืนได้

ลายเซ็นดิจิทัลบางส่วน

ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง trustworthiness ใน Word, Excel หรือ PowerPoint

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเพื่อตรวจสอบ trustworthiness

 1. เปิดเอกสาร Word สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

 2. ดับเบิลคลิกที่บรรทัดลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าในบรรทัดลายเซ็นจะไม่พร้อมใช้งาน คลิกปุ่มลายเซ็น สีแดง บานหน้าต่างลายเซ็น ปรากฏขึ้น ตามชื่อลายเซ็น คลิกลูกศรลง เลือกรายละเอียดของลายเซ็น

  รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่มลายเซ็น

  ปุ่มลายเซ็นสีแดง

 3. กล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็น ปรากฏขึ้น

 4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง คลิกมุมมอง

 5. กล่องโต้ตอบใบรับรอง ปรากฏขึ้น

 6. บนแท็บทั่วไป คุณสามารถระบุข้อมูลใบรับรอง:

  • ออกไป    ใบรับรองนี้ถูกออกให้

  • ออกด้วย    องค์กรใดออกใบรับรอง

  • ถูกต้องจาก / ไป    ระยะเวลาของการรับรองความถูกต้อง

 7. บนแท็บรายละเอียด คุณสามารถดูรายละเอียดเช่นเดียวกัน:

  • รุ่น

  • หมายเลขผลิตภัณฑ์

  • ผู้ออก

  • เรื่อง

  • คีย์สาธารณะ

 8. บนแท็บเส้นทางใบรับรอง คุณสามารถระบุรากใบรับรองและสถานะของใบรับรอง

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบใบรับรอง

กล่องโต้ตอบใบรับรอง

ด้านบนของเพจ

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นที่เชื่อถือถูก บนบัญชีผู้ใช้ บนคอมพิวเตอร์ที่ระบุเป็นใช่ ถ้าลายเซ็นเคยเปิดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกบัญชี หรือ ลายเซ็นอาจปรากฏเป็นไม่ถูกต้องเนื่องจากบัญชีที่อาจไม่เชื่อถือผู้ออกใบรับรอง สำหรับลายเซ็นที่ถูกต้อง integrity เข้ารหัสลับของลายเซ็นต้องเป็นเหมือนเดิมด้วย ซึ่งหมาย ความ ว่า เนื้อหาถูกเซ็นชื่อถูกเปลี่ยนแปลงไม่ รับรองการเซ็นชื่อจะหมดอายุ หรือยกเลิก

ด้านบนของเพจ

ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้อง

ในWord 2010, PowerPoint 2010 และExcel 2010 ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้องจะแสดง ด้วยข้อความสีแดงในบานหน้าต่างลายเซ็น และสีแดงX บนกล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็น มีเหตุผลที่ลายเซ็นดิจิทัลสามารถเห็นจะไม่ถูกต้องดังนี้:

 • ลายเซ็นดิจิทัลเสียหายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาด้วย

 • ไม่ได้ออกใบรับรอง โดยเชื่อถือได้รับรอง (CA) ตัวอย่าง จะใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเอง ถ้านี่เป็นกรณี คุณต้องเลือกที่จะเชื่อถือแอผู้ออกไม่น่าเชื่อถือเพื่อทำให้ลายเซ็นถูกต้องอีกครั้ง

 • ยกเลิกใบรับรองที่ใช้เพื่อสร้างลายเซ็น และไม่มีการประทับเวลาพร้อมใช้งาน

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่างลายเซ็น ที่มีลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง

บานหน้าต่างลายเซ็นที่มีลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง

ดูกล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดไฟล์ที่ประกอบด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่คุณต้องการดู

 2. คลิกแท็บ แฟ้มมุมมอง Microsoft Office Backstage จะปรากฏขึ้น

 3. คลิกแท็บข้อมูล จาก นั้นคลิกดูลายเซ็น บานหน้าต่างลายเซ็น ปรากฏขึ้น

 4. ในไลบรารี บนชื่อลายเซ็น คลิกลูกศรลง เลือกรายละเอียดของลายเซ็น

 5. กล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็น ปรากฏขึ้น

รูปต่อไปเป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็น

กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น

เมื่อลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้อง

เมื่อ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง:

 • ผู้เซ็นชื่อที่ติดต่อ และแจ้งให้ทราบว่า มีปัญหากับลายเซ็น

 • แจ้งให้ทราบผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรของคุณ

 • เราแนะนำว่า คุณลดการตั้งค่าระดับความปลอดภัย

 • คุณสามารถเพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ด้านบนของเพจ

ลายเซ็นดิจิทัลข้อผิดพลาดการกู้คืนได้

ในOffice 2010 คือประเภทการจำแนกประเภทใหม่สำหรับลายเซ็นดิจิทัล นอกเหนือไปจากถูกต้อง และไม่ถูกต้อง ในOffice 2010 ลายเซ็นอาจสามารถกู้คืนได้ผิดพลาดลายเซ็น ซึ่งหมายความ ว่า มีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องกับลายเซ็น แต่อาจได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อทำให้ลายเซ็นถูกต้องอีกครั้ง มีสามสถานการณ์สมมติสำหรับข้อผิดพลาดในการกู้คืนได้:

 • Veifier ที่ทำงานแบบออฟไลน์ (ไม่ได้เชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต) ดังนั้น ให้ทำ การตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองข้อมูล หรือ เพื่อตรวจสอบการประทับเวลาถ้ามีอยู่

 • ใบรับรองที่ใช้เพื่อสร้างลายเซ็นหมดอายุ และไม่มีการประทับเวลาจะพร้อมใช้งาน

 • ผู้ออกใบรับรองของรากผู้ออกใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่างลายเซ็น ที่มีข้อผิดพลาดกู้คืนได้

บานหน้าต่างข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดกู้คืนได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ใครอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของลายเซ็นถูกต้อง

ด้านบนของเพจ

ลายเซ็นดิจิทัลบางส่วน

ในOffice 2010 ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องลงชื่อเข้าใช้บางส่วนของไฟล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ลงชื่อเข้าใช้น้อยกว่าส่วนที่จำเป็น ลายเซ็นบางส่วนนี้ถูกต้องรับ

Office สามารถอ่านลายเซ็นเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่มีสร้าง โดยโปรแกรม Office ถ้าคุณพบลายเซ็นบางส่วนไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำ ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT เพื่อช่วยให้ระบุจุดเริ่มต้นของลายเซ็น

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×