วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลายเซ็นดิจิทัลมีบทบาทหลักในด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ บทความนี้จะอธิบายว่าลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร และคุณจะตรวจสอบให้แน่ใจได้อย่างไรว่าลายเซ็นดิจิทัลนั้นเชื่อถือได้

บล็อก Office

In this article

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

การดูลายเซ็นดิจิทัลในเอกสารที่มีการเซ็นชื่อ

การดูลายเซ็นดิจิทัลในข้อความอีเมลที่มีการเซ็นชื่อ

การดูลายเซ็นดิจิทัลของแมโครที่มีการเซ็นชื่อ

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลใช้เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลดิจิทัล เช่น เอกสาร ข้อความอีเมล และแมโคร ด้วยการใช้การเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลช่วยสร้างความมั่นใจได้ดังต่อไปนี้

 • ความถูกต้อง     ลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้เซ็นชื่อเป็นบุคคลที่ผู้เซ็นชื่ออ้าง

 • ความสมบูรณ์     ลายเซ็นดิจิทัลช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำให้เสียหายเนื่องจากมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 • การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล     ลายเซ็นดิจิทัลช่วยในการพิสูจน์ให้ทุกฝ่ายทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่มีลายเซ็น "การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล" หมายถึงการที่ผู้เซ็นชื่อปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาที่มีลายเซ็นนั้น

เมื่อต้องการสร้างความมั่นใจเหล่านี้ ผู้สร้างเนื้อหาจะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเนื้อหาดังกล่าวโดยใช้ลายเซ็นที่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • บุคคลหรือองค์กรที่เซ็นชื่อ ที่เรียกว่าผู้ประกาศ เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออกให้แก่ผู้ประกาศที่ลงนามโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 จะตรวจหาเกณฑ์เหล่านี้ให้คุณ และจะแจ้งเตือนถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วนสุดท้ายในบทความนี้ วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การดูลายเซ็นดิจิทัลในเอกสารที่มีการเซ็นชื่อ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

เมื่อคุณตรวจทานเนื้อหาที่มีการเซ็นชื่อใดๆ คุณควรดูที่รายละเอียดของลายเซ็นที่แนบมาและใบรับรองที่ใช้สร้างลายเซ็นเพื่อจะได้ทราบว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้หรือไม่

 1. ขณะที่เอกสารเปิดอยู่ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดเตรียม

 2. คลิก ดูลายเซ็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกปุ่มลายเซ็นที่ด้านล่างหน้าจอของคุณได้

  ปุ่ม ลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่าง ลายเซ็น ให้คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการดู แล้วคลิกลูกศรที่ติดกับชื่อลายเซ็นนั้น จากนั้นให้คลิก รายละเอียดของลายเซ็น

  รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิก แสดง

การประเมินลายเซ็นดิจิทัลจะมีอยู่ในส่วนสุดท้ายของบทความ วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

เมื่อคุณตรวจทานเนื้อหาที่มีการเซ็นชื่อใดๆ คุณควรดูที่รายละเอียดของลายเซ็นที่แนบมาและใบรับรองที่ใช้สร้างลายเซ็นเพื่อจะได้ทราบว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้หรือไม่

 1. ขณะที่เอกสารเปิดอยู่ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดเตรียม

 2. คลิก ดูลายเซ็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกปุ่มลายเซ็นที่ด้านล่างหน้าจอของคุณได้

  ปุ่ม ลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่าง ลายเซ็น ให้คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการดู แล้วคลิกลูกศรที่ติดกับชื่อลายเซ็นนั้น จากนั้นให้คลิก รายละเอียดของลายเซ็น

  รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิก แสดง

การประเมินลายเซ็นดิจิทัลจะมีอยู่ในส่วนสุดท้ายของบทความ วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ด้านบนของเพจ

Word

เมื่อคุณตรวจทานเนื้อหาที่มีการเซ็นชื่อใดๆ คุณควรดูที่รายละเอียดของลายเซ็นที่แนบมาและใบรับรองที่ใช้สร้างลายเซ็นเพื่อจะได้ทราบว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้หรือไม่

 1. ขณะที่เอกสารเปิดอยู่ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดเตรียม

 2. คลิก ดูลายเซ็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกปุ่มลายเซ็นที่ด้านล่างหน้าจอของคุณได้

  ปุ่ม ลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่าง ลายเซ็น ให้คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการดู แล้วคลิกลูกศรที่ติดกับชื่อลายเซ็นนั้น จากนั้นให้คลิก รายละเอียดของลายเซ็น

  รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิก แสดง

การประเมินลายเซ็นดิจิทัลจะมีอยู่ในส่วนสุดท้ายของบทความ วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การดูลายเซ็นดิจิทัลในข้อความอีเมลที่มีการเซ็นชื่อ

 1. เปิดข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 2. ดูที่บรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย และสังเกตที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เซ็นชื่อข้อความ

  บรรทัดสถานะ 'เซ็นชื่อโดย'

  สิ่งสำคัญ: การตรวจสอบที่อยู่อีเมลในบรรทัด จาก ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เซ็นชื่อในข้อความจริงๆ ไม่ใช่เพียงว่าใครส่งมา ถ้าที่อยู่อีเมลในบรรทัด จาก ไม่ตรงกับที่อยู่อีเมลในบรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย บรรทัด เซ็นชื่อโดย คือบรรทัดที่ใช้ระบุว่าใครเป็นผู้ส่งข้อความอย่างแท้จริง

  ลายเซ็นดิจิทัล

 3. คลิกเพื่อดูว่าลายเซ็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

  • ถ้าปุ่มบนบรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย ปรากฏขึ้นคล้ายคลึงกับปุ่มลายเซ็นนี้ รูปปุ่ม แสดงว่าลายเซ็นนั้นถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของลายเซ็น ให้คลิกปุ่ม

  • ถ้ามีเส้นใต้สีแดงปรากฏใต้บรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย และถ้าปุ่มปรากฏขึ้นเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ แสดงว่าลายเซ็นนั้นไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของลายเซ็น ให้คลิกปุ่ม

   เซ็นชื่อโดย

 4. เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับลายเซ็นดิจิทัล เช่น ใบรับรองไม่ถูกต้อง ให้คลิก รายละเอียด

  ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้อง

 5. ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัยที่ปรากฏขึ้นถัดไป ให้คลิก แสดงรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองที่ใช้ในลายเซ็นดิจิทัล

ด้านบนของหน้า

การดูลายเซ็นดิจิทัลของแมโครที่มีการเซ็นชื่อ

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีโครงการแมโครที่มีการเซ็นชื่อ และมีปัญหากับลายเซ็นนั้น แมโครจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นและแถบข้อความจะปรากฏเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแมโครอาจไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเปิดเอกสารจากตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

แถบข้อความ

ถ้าแมโครมีการเซ็นชื่อไว้ คุณสามารถดูใบรับรองของแฟ้มนั้นได้ด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ถ้าแมโครมีการเซ็นชื่อ คุณจะเห็นพื้นที่ ลายเซ็น ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัย ซึ่งดูเหมือนกับภาพประกอบต่อไปนี้

  ลายเซ็น

 3. คลิก แสดงรายละเอียดของลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้

ส่วนนี้อธิบายว่าสิ่งใดที่คุณควรพิจารณาเมื่อจะประเมินความน่าเชื่อถือของลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลนั้นใช้ได้

ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องจะได้รับการระบุโดยข้อความด้านบนของกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งยืนยันว่าลายเซ็นดิจิทัลนั้นใช้ได้ คุณควรสังเกตรายละเอียดการประทับเวลาภายใต้ ลายเซ็นการร่วมลงนาม ด้วย รายละเอียดของการประทับเวลาระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง เช่นในตัวอย่างนี้ VeriSign ได้ตรวจสอบและอนุมัติลายเซ็นดิจิทัลดังกล่าว

กล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัล

วันที่ในการประทับเวลา ในกรณีนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2547 ควรอยู่ในช่วงวันที่ ใช้ได้ตั้งแต่ ในใบรับรอง เมื่อต้องการดูช่วงวันที่ในลายเซ็นดิจิทัล ให้คลิก ดูใบรับรอง

กล่องโต้ตอบใบรับรอง

ผู้ประกาศ ในกรณีนี้คือ Microsoft Corporation จะเป็นผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ตามค่าเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ใบรับรองของ Microsoft อยู่ในที่เก็บข้อมูลผู้อนุมัติใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ถ้าผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือตามค่าเริ่มต้น คุณต้องแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศนั้นอย่างชัดเจน มิฉะนั้น เนื้อหาที่เซ็นชื่อโดยผู้ประกาศนั้นจะไม่ผ่านระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย

ตรวจหาเครื่องหมาย X สีแดง

ลายเซ็นดิจิทัลที่มีปัญหาจะแสดงให้เห็นเป็นภาพที่มีเครื่องหมาย X สีแดง

กล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัล

เครื่องหมาย X สีแดงสามารถปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางประการ (ตัวอย่างเช่น เนื้อหาถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นชื่อ)

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้หมดอายุ

 • ใบรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลไม่ได้ถูกออก โดยผู้ออกใบรับรอง (CA) ตัวอย่างเช่น อาจเป็นใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเองที่สร้างขึ้น โดยใช้Selfcert.exeนั้น

 • ผู้ประกาศไม่ได้รับความเชื่อถือ

คุณควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับลายเซ็น

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับลายเซ็นดิจิทัล คุณสามารถดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณเจอ

 • คุณสามารถติดต่อกับแหล่งที่มาของเนื้อหาที่มีการเซ็นชื่อนั้น และแจ้งให้ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับลายเซ็น

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีที่รับผิดชอบระบบพื้นฐานความปลอดภัยขององค์กรของคุณ

 • ถ้าคุณรู้สึกว่าแมโครหรือเนื้อหาที่กำลังใช้งานอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับเอกสารนั้นเชื่อถือได้ คุณก็สามารถบันทึกเอกสารลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ การใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณสำหรับแมโครทั้งหมด

 • คุณสามารถแสดงความเชื่อถือผู้ประกาศได้อย่างชัดเจน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×