วิธีการทำงานของฟีเจอร์บางอย่างใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เราการออกแบบPowerPoint Online เพื่อให้คุณสามารถสร้าง และแชร์งานนำเสนอพื้นฐานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมกัน และนำเสนอสไลด์ของคุณจากทุกที่ เราไปทางซ้ายยกหนาไปยังโปรแกรม PowerPoint บนเดสก์ท็อปก็ ถ้าคุณมี PowerPoint ติดตั้งเดสก์ท็อป คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง โดยคลิกเปิดใน PowerPointในขณะที่คุณอยู่ในPowerPoint Online

สำคัญ:    ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint Web App กับ SharePoint 2010 อ่านความแตกต่างระหว่างการนำเสนอ ในเบราว์เซอร์ และ ใน PowerPointแทนที่เป็นบทความนี้

การเปิดและการบันทึก

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ใน PowerPoint Online

บันทึก

PowerPoint Online จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่ม บันทึก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

สามารถเปิดงานนำเสนอที่ถูกป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือได้รับการป้องกัน ด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลในบนเดสก์ท็อปPowerPoint เฉพาะในโปรแกรมเดสก์ท็อป เมื่อต้องการควบคุมผู้ที่สามารถเปิดงานนำเสนอของคุณ ใช้การตั้งค่าการแชร์ในOneDrive หรือไลบรารี SharePoint

การดูและการพิมพ์

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ใน PowerPoint Online

พิมพ์

ในPowerPoint Online คุณสามารถพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (สำหรับรายละเอียด ดูพิมพ์สไลด์ของคุณ) เมื่อต้องการรับพิมพ์เค้าโครงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกอบคำบรรยายและหน้าบันทึกย่อ คลิกแก้ไขใน PowerPoint และพิมพ์ในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint

มุมมองปกติ

ใช้ มุมมองการแก้ไข เพื่อสร้างสไลด์ของคุณ

มุมมองเค้าร่าง ต้นแบบ และตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองเหล่านี้มีอยู่ในบนเดสก์ท็อปPowerPoint เท่านั้น

มุมมองการอ่าน

คุณสามารถพลิกไปตามสไลด์ และแสดงหรือซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายได้

มุมมองผู้นำเสนอ

คุณจำเป็นบนเดสก์ท็อปPowerPoint การใช้มุมมองของผู้นำเสนอ แน่นอนว่า คุณยังคงสามารถนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint Online

มุมมองการนำเสนอสไลด์

คุณสามารถเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ในหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอได้ คลิกแต่ละสไลด์หรือกด Spacebar เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป คลิกขวาที่สไลด์เพื่อกลับไป ไปยังสไลด์ที่ระบุ หรือสิ้นสุดการนำเสนอ

วิดีโอและเสียง

คุณสามารถเล่นวิดีโอ และเสียงในมุมมองการอ่านและนำเสนอสไลด์ถ้าคุณมี Silverlight ติดตั้งอยู่ คุณจะต้อง Flash สำหรับวิดีโอที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ คอยดูบนขนาดไฟล์ เนื่องจากPowerPoint Online จะแทรกไฟล์สื่อขนาดใหญ่ สำหรับสื่อที่ฝังตัว สามารถขนาดสูงสุดจาก 50 100MB และสำหรับไฟล์ WAV ขีดจำกัดคือ 100 กิโลไบต์

บันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถแสดงหรือซ่อน บันทึกย่อของผู้บรรยาย ได้ แต่ในขณะนี้คุณไม่สามารถพิมพ์บันทึกย่อเหล่านั้นใน PowerPoint Online ได้

ย่อ/ขยาย

PowerPoint Online ไม่มีการย่อ/ขยายในตัว แต่คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์เพื่อเปลี่ยนขนาดของเนื้อหาได้

ไม้บรรทัดและเส้นตาราง

ไม้บรรทัดและเส้นตารางมีเฉพาะบนเดสก์ท็อปPowerPoint แต่PowerPoint Online มีเส้นบอกแนวสมาร์ทที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณจัดแนววัตถุ

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

สร้าง ลบ จัดลำดับใหม่ หรือซ่อนสไลด์

เพิ่ม จัดลำดับใหม่ ทำซ้ำ ซ่อน และลบสไลด์ เลือกเค้าโครงเมื่อคุณสร้างสไลด์ใหม่

คัดลอกและวาง

ข้อความที่ถูกวางในPowerPoint Online เก็บการจัดรูปแบบจากที่คุณคัดลอก คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้หลังจากที่วางลงในงานนำเสนอปลายทาง คุณสามารถคัดลอก และวางรูปภาพจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกในงานนำเสนอเดียวกัน และคัดลอก และวางจากงานนำเสนอหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ .

ขนาดฟอนต์และการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้ กับตัว เอียง เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้ ขนาดฟอนต์ สี รวมถึงการใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

การจัดรูปแบบย่อหน้า

คุณสามารถจัดแนวย่อหน้าชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง เรียงข้อความจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา เพิ่มหรือลดการเยื้อง จัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

จัดรูปแบบพื้นหลัง

คุณสามารถจัดรูปแบบพื้นหลังของสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งด้วยสีหรือรูปภาพ

ลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คุณสามารถนำรูปแบบลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ได้

ค้นหาและแทนที่

คำสั่ง Find จะพร้อมใช้งานบนแท็บหน้าแรกของ Ribbon คำสั่งแทนจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online

ธีม

คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีธีมที่มีอยู่จำกัดเมื่อคุณเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ ชุดรูปแบบที่ถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอจากเดสก์ท็อปPowerPoint จะถูกรักษาไว้ในPowerPoint Online

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถสร้างหลายชนิดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในPowerPoint Online ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มโดยใช้เดสก์ท็อปPowerPoint (ที่ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ) จะถูกรักษาไว้ และจะเล่นในการนำเสนอสไลด์ แต่คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเหล่านั้นมี

การเปลี่ยน

คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีจำกัดการเปลี่ยนภาพในPowerPoint Online เปลี่ยนเพิ่มลงในเดสก์ท็อปPowerPoint จะถูกรักษา ไว้ แต่สามารถเท่านั้นจะเล่น หรือเปลี่ยนแปลงในบนเดสก์ท็อปPowerPoint

กำหนดเองหรือออกอากาศการนำเสนอสไลด์

ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่า และกำหนดการนำเสนอสไลด์ เองการออกอากาศการนำเสนอสไลด์ หรือตั้งค่าจอภาพไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online

การเขียนร่วม

ผู้เขียนหลายคนสามารถทำงานในPowerPoint Online พร้อมกัน ทำงานกับPowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าและ PowerPoint for Mac 2011 สำหรับการเขียนร่วมกัน

การตรวจการสะกด

ขีดเส้นใต้ squiggle สีแดงปรากฏภายใต้คำที่สะกดผิด เมนูคลิกขวามีคำแนะนำในการสะกดให้เลือกขึ้น

การแทรกวัตถุ

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

ไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถแทรก แก้ไข และทำตามข้อความไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ คุณไม่สามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปภาพหรือรูปร่าง ทำงานลิงก์บุ๊กมาร์กแต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint Online ดูเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความ

ตาราง

คุณสามารถแทรก และแก้ไขตารางในPowerPoint Online

วิดีโอและเสียง

วิดีโอและเสียงเนื้อหาเล่นในมุมมองการอ่านและมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถปรับขนาด ย้าย และลบตัวควบคุมเสียง และวิดีโอในPowerPoint Online คุณสามารถแทรกวิดีโอออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการแทรกวิดีโอ หรือเสียงจากพีซีของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้เดสก์ท็อปPowerPoint

รูปภาพ

แทรกรูปภาพหรือคลิปอาร์ตจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเว็บ คุณสามารถย้าย ปรับขนาด และครอบตัดรูปภาพ และคุณสามารถนำสไตล์รูปภาพ ฟีเจอร์ การจัดรูปแบบเช่นนำเอฟเฟ็กต์พิเศษ และเอาพื้นหลังจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น เมื่อต้องการจับภาพหน้าจอ คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปPowerPoint

รูปร่าง รูปวาด หรือกล่องข้อความ

เพิ่มกล่องข้อความหรือเลือกจากแกลเลอรีของรูปร่าง ใช้สไตล์ ที่กำหนดการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์ของเงา ย้าย ปรับขนาด หมุน หรือเรียงลำดับรูปร่างและกล่องข้อความเป็นชั้น หลังไปหน้า ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างเพื่อทำงานกับแต่ละรูปร่าง

กราฟิก SmartArt

แทรกกราฟิก SmartArt สลับไปยังเค้าโครงหรือแบบแผนชุดสีอื่น นำสไตล์ Smart Art ไปใช้ และแก้ไขข้อความ

แผนภูมิและสมการ

คุณไม่สามารถแทรกสิ่งเหล่านี้ในPowerPoint Online แต่ถ้าคุณแทรกโดยใช้เดสก์ท็อปPowerPoint, PowerPoint Online แสดงตามที่คาดไว้

อักษรศิลป์

ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ถ้าคุณต้องการนำเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์ไปใช้กับข้อความ แตะ หรือคลิกแก้ไขใน PowerPoint

สัญลักษณ์

สามารถแทรกการตั้งค่าจำกัดของสัญลักษณ์ในPowerPoint Online ถ้าฟอนต์สำหรับการแสดงสัญลักษณ์จะไม่พร้อมใช้งาน สัญลักษณ์จะแสดงเป็นพื้นที่สำรองไว้

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ รวมถึงวันและหมายเลขสไลด์ ไม่สามารถแทรก แก้ไข หรือลบในPowerPoint Online แต่นั้นแสดงตามที่คาดไว้ ดูเพิ่มหมายเลขสไลด์ หรือวัน และเวลา

เคล็ดลับ:    คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความเพื่อทำหน้าที่เป็นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

แมโคร

คุณสามารถดู แก้ไข พิมพ์ และแชร์งานนำเสนอที่ประกอบด้วยแมโคร แต่เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร แตะ หรือคลิกแก้ไขใน PowerPoint

ตัวควบคุม ActiveX และวัตถุฝังตัว OLE

คุณไม่สามารถแทรกหรือแก้ไขสิ่งเหล่านี้ใน PowerPoint Online แต่จะแสดงตามที่คาดไว้

รูปภาพที่ลิงก์

รูปภาพที่ลิงก์จะถูกรักษาไว้ในงานนำเสนอแต่จะถูกซ่อนใน มุมมองการอ่าน และ มุมมองการนำเสนอสไลด์ และจะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ใน มุมมองการแก้ไข

การรีวิว

ฟีเจอร์นี้

ในPowerPoint Online

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

คุณสามารถตรวจการสะกดคำและคุณสามารถตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ข้อคิดเห็น

ดูข้อคิดเห็นในมุมมองการอ่าน รวมทั้งแก้ไขเอกสารเหล่านั้นในมุมมองการแก้ไข ให้ดู แสดงข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ และ เพิ่มข้อคิดเห็นลงในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×