วิธีการทำงานของการรับรองความถูกต้องแบบใหม่สำหรับแอปไคลเอ็นต์ Office 2013 และ Office 2016

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการที่แอปไคลเอ็นต์ Office 2013 และ Office 2016 ใช้ฟีเจอร์การรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่ยึดตามการกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องบน Office 365 ผู้เช่าสำหรับ Exchange Online, SharePoint Online และ Skype for Business Online

ความพร้อมใช้งานของการรับรองความถูกต้องแบบใหม่สำหรับบริการ Office 365

สำหรับบริการ Office 365 สถานะเริ่มต้นของการรับรองความถูกต้องแบบใหม่คือ:

ลักษณะการลงชื่อเข้าใช้ของแอปไคลเอ็นต์ของ Office

แอปไคลเอ็นต์ Office 2013 สนับสนุนการรับรองความถูกต้องแบบดั้งเดิมตามค่าเริ่มต้น แบบดั้งเดิมหมายถึงพวกเขาสนับสนุนตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online หรือการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน เพื่อให้ไคลเอ็นต์เหล่านี้ใช้ฟีเจอร์การรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ไคลเอ็นต์ของ Windows ได้ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบใหม่สำหรับ Office 2013 บนอุปกรณ์ Windows

อ่าน วิธีใช้การรับรองความถูกต้องแบบใหม่ (ADAL) กับ Skype for Business เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงาน Skype for Business

ไคลเอ็นต์ Office 2016 สนับสนุนการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ตามค่าเริ่มต้น และไม่จำเป็นต้องมีการกระทำสำหรับไคลเอ็นต์เพื่อใช้ขั้นตอนใหม่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการกระทำที่ชัดเจนเพื่อใช้การรับรองความถูกต้องแบบดั้งเดิม

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีที่การรับรองความถูกต้องไคลเอ็นต์ Office 2013 และ Office 2016 ทำงานกับบริการ Office 365 ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ถูกเปิดใช้หรือไม่

Exchange Online

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการรับรองความถูกต้องสำหรับแอปไคลเอ็นต์ Office 2013 หรือ Office 2016 เมื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยมีหรือไม่มีการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

เวอร์ชันของแอปไคลเอ็นต์ของ Office

มีรีจิสทรีคีย์หรือไม่

เปิดการรับรองความถูกต้องแบบใหม่อยู่หรือไม่

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่เปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า (ค่าเริ่มต้น)

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่ปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า

Office 2016

ไม่ใช่ หรือ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

Office 2016

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

Office 2016

ใช่ EnableADAL =0

ไม่ใช่

การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

Office 2013

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

Office 2013

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานจะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า

SharePoint Online

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการรับรองความถูกต้องสำหรับแอปไคลเอ็นต์ Office 2013 หรือ Office 2016 เมื่อเชื่อมต่อกับ SharePoint Online โดยมีหรือไม่มีการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

เวอร์ชันของแอปไคลเอ็นต์ของ Office

มีรีจิสทรีคีย์หรือไม่

เปิดการรับรองความถูกต้องแบบใหม่อยู่หรือไม่

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่เปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า (ค่าเริ่มต้น)

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่ปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า

Office 2016

ไม่ใช่ หรือ EnableADAL = 1

ใช่

เฉพาะการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ

Office 2016

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

เฉพาะการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ

Office 2016

ใช่ EnableADAL = 0

ไม่ใช่

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

Office 2013

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

Office 2013

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

เฉพาะการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ

Skype for Business Online

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการรับรองความถูกต้องสำหรับแอปไคลเอ็นต์ Office 2013 หรือ Office 2016 เมื่อเชื่อมต่อกับ Skype for Business Online โดยมีหรือไม่มีการรับรองความถูกต้องแบบใหม่

เวอร์ชันของแอปไคลเอ็นต์ของ Office

มีรีจิสทรีคีย์หรือไม่

เปิดการรับรองความถูกต้องแบบใหม่อยู่หรือไม่

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่เปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า

ลักษณะการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ที่ปิดใช้งานสำหรับผู้เช่า (ค่าเริ่มต้น)

Office 2016

ไม่ใช่ หรือ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online จะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า Skype for Business Online

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online จะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า Skype for Business Online

Office 2016

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online จะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า Skype for Business Online

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online จะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า Skype for Business Online

Office 2016

ใช่ EnableADAL = 0

ไม่ใช่

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

Office 2013

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

Office 2013

ใช่ EnableADAL = 1

ใช่

การรับรองความถูกต้องแบบใหม่พยายามครั้งแรก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบใหม่ ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online จะถูกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการรับรองความถูกต้องแบบใหม่เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานผู้เช่า Skype for Business Online

เฉพาะตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online

ดูเพิ่มเติม

การใช้การรับรองความถูกต้องแบบใหม่ของ Office 365 กับไคลเอ็นต์ Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×