วิธีการตรวจสอบสถานภาพบริการ Office 365

คุณสามารถดูสถานภาพของบริการระบบคลาวด์ของ Office 365, Yammer, Microsoft Dynamics CRM และ Microsoft Intune บนหน้า สถานภาพบริการOffice 365 ในศูนย์การจัดการ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับบริการคลาวด์ คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพบริการเพื่อกำหนดว่า นี่คือปัญหาที่ทราบที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนหรือใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา

 1. ให้ไปที่ https://portal.office.com/adminportal/home และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบบริการสามารถดูสถานภาพบริการได้ เมื่อต้องการให้ผู้ดูแลระบบ Exchange, SharePoint และ Skype for Business ดูสถานภาพบริการ พวกเขาต้องได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบของบริการด้วย

 2. เมื่อต้องการเปิดสถานภาพบริการ ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่ สถานภาพ > สถานภาพบริการ หรือคลิกบัตรสถานภาพบริการบนแดชบอร์ดหน้าแรก บัตรแดชบอร์ดจะระบุว่ามีปัญหาของบริการที่ใช้งานอยู่และลิงก์ไปยังหน้าสถานภาพบริการแบบละเอียด

  บัตรแดชบอร์ดสำหรับสถานภาพบริการ
 3. สถานภาพของแต่ละบริการคลาวด์จะแสดงในรูปแบบตารางพร้อมไอคอนที่จะระบุสถานะที่เป็นไปได้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ แอป Office 365 Admin บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูสถานภาพบริการ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยใช้การแจ้งเตือนแบบพุช

ในมุมมองเริ่มต้น บริการทั้งหมดและสถานภาพปัจจุบันจะแสดงอยู่ เมื่อต้องการกรองมุมมองบริการของคุณที่ประสบเหตุการณ์หนึ่งในขณะนี้ ให้เลือก เหตุการณ์ จากแถบที่แรเงาทางด้านซ้าย การเลือก คำแนะนำ จะแสดงเฉพาะบริการที่มีคำแนะนำโพสต์อยู่ในขณะนี้ จากมุมมอง บริการทั้งหมด การคลิกสถานะของบริการที่แสดงจะเปิดมุมมองสรุปของคำแนะนำหรือเหตุการณ์

มุมมองของปัญหาปัจจุบันในสถานภาพบริการ

สรุปคำแนะนำและเหตุการณ์จะให้ข้อมูลต่อไปนี้:

สกรีนช็อตกำหนดป้ายชื่อเขตข้อมูลในคำแนะนำการบริการ
 1. ตัวระบุปัญหาและคำสั่งสรุปของปัญหา

 2. สถานะปัจจุบัน ดูนิยามสถานะในบทความนี้สำหรับคำอธิบายของแต่ละสถานะที่เป็นไปได้

 3. คำอธิบายว่าปัญหานี้อาจมีผลกระทบกับผู้ใช้อย่างไร

 4. ครั้งที่เกิดปัญหาครั้งแรก และครั้งล่าสุดที่อัปเดตข้อความสถานภาพบริการ ตลอดระยะเวลาที่เกิดปัญหา เราจะโพสต์ข้อความบ่อยๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบความคืบหน้าที่เรากำลังทำในการนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้

 5. เลือกลิงก์ แสดงรายละเอียด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงประวัติข้อความทั้งหมดที่โพสต์ขณะที่เราทำงานกับวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากคำอธิบายสถานภาพบริการจะโพสต์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะไม่มีการแปลเป็นภาษาของคุณโดยอัตโนมัติและรายละเอียดของเหตุการณ์บริการจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่อต้องการแปลคำอธิบาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. 1. ไปที่ ตัวแปลภาษา.

 2. บนหน้า สถานภาพบริการ ให้เลือกเหตุการณ์หรือคำแนะนำ ภายใต้ แสดงรายละเอียด ให้คัดลอกข้อความเกี่ยวกับปัญหา

 3. 3. ในตัวแปลภาษา ให้วางข้อความแล้วเลือก แปล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูและดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับการใช้บริการใน Office 365

บริการเวลาส่วนใหญ่จะปรากฏเป็นสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อบริการมีปัญหา ปัญหาจะได้รับการระบุเป็นคำแนะนำหรือเหตุการณ์ และแสดงสถานะปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เหตุการณ์การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้จะไม่แสดงในสถานภาพบริการ คุณสามารถติดตามเหตุการณ์การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้โดยการอัปเดตอยู่เสมอกับ ศูนย์ข้อความ กรองข้อความที่จัดประเภทเป็น แผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อตรวจดูเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และวิธีจัดเตรียม ดู ศูนย์ข้อความใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุการณ์และคำแนะนำ

ไอคอนข้อมูลสำหรับคำแนะนำ

ถ้าบริการมี คำแนะนำ แสดงอยู่ หมายความว่าเราทราบถึงปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บางราย แต่บริการยังคงพร้อมใช้งานอยู่ ในคำแนะนำ บ่อยครั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาและปัญหาอาจไม่ต่อเนื่องหรือมีขอบเขตและผลกระทบต่อผู้ใช้ที่จำกัด

ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์สำหรับเหตุการณ์

ถ้าบริการมี เหตุการณ์ ที่ใช้งานแสดงอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ และบริการหรือฟังก์ชันหลักของบริการไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจไม่สามารถส่งและรับอีเมล หรือไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ เหตุการณ์จะมีผลกระทบที่สังเกตได้ต่อผู้ใช้ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความพยายามในการลดความเสี่ยง และการยืนยันวิธีแก้ปัญหาในแดชบอร์ดสถานภาพบริการ

คำจำกัดความของสถานะ

สถานะ

คำจำกัดความ

การตรวจสอบ

เราทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและขอบเขตของผลกระทบ

การลดประสิทธิภาพของบริการ

เราขอยืนยันว่ามีปัญหาที่อาจกระทบต่อการใช้งานบริการหรือฟีเจอร์ คุณอาจเห็นสถานะนี้ถ้าบริการทำงานช้ากว่าปกติ มีการขัดข้องเป็นบางช่วง หรือตัวอย่างเช่น ถ้าฟีเจอร์ไม่ทำงาน

การขัดข้องของบริการ

คุณจะเห็นสถานะนี้ถ้าเราพบว่าปัญหากระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ ในกรณีนี้ ปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญและอาจเกิดขึ้นซ้ำอย่างต่อเนื่องได้

การคืนค่าบริการ

เมื่อระบุสาเหตุของปัญหาได้แล้ว เราทราบว่าจะดำเนินการการแก้ไขใด และกำลังนำบริการกลับเป็นสถานะสมบูรณ์

การกู้คืนเพิ่มเติม

สถานะนี้ระบุว่ากำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ แต่จะใช้เวลาสักพักเพื่อให้เข้าถึงระบบทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้คุณอาจเห็นสถานะนี้ ถ้าเราทำการแก้ไขชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบในขณะที่เรารอใช้การแก้ไขอย่างถาวร

ระงับการตรวจสอบแล้ว

ถ้าการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แบบละเอียดส่งผลให้เกิดการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อให้เราตรวจสอบเพิ่มเติมได้ คุณจะเห็นสถานะนี้ ถ้าเราขอให้คุณดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราต้องการข้อมูลหรือบันทึกใด

คืนค่าบริการแล้ว

เราขอยืนยันว่าการดำเนินการแก้ไขได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและได้คืนค่าบริการเป็นสถานะสมบูรณ์แล้ว เมื่อต้องการตรวจดูว่าเกิดสิ่งผิดปกติหรือไม่ ให้ดูรายละเอียดของปัญหา

สถานภาพบริการช่วยให้คุณสามารถดูสถานะความสมบูรณ์และดูประวัติคำแนะนำและเหตุการณ์บริการใดๆ ใน 30 วันที่ผ่านมา เมื่อต้องการดูสถานภาพในอดีตของบริการทั้งหมด ให้เลือก ดูประวัติ บนหน้า สถานภาพบริการ

แสดงลิงก์ไปยังประวัติสถานภาพ

รายการข้อความสถานภาพบริการทั้งหมดที่โพสต์ในกรอบเวลาที่เลือกจะแสดงอยู่ ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ดูประวัติสถานภาพบริการ

คุณอาจดูประวัติสถานภาพสำหรับ 7 วันที่ผ่านมาหรือ 30 วันที่ผ่านมาได้ เลือกแถวใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกมัดของเรากับช่วงเวลาให้บริการ ให้ดู การดำเนินการที่โปร่งใสจาก Office 365

เป้าหมายของเราคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราให้กับคุณเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเหมาะสมกับช่วงเวลา ถูกต้อง และมีประโยชน์ เมื่อต้องการบอกว่าเราดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง ให้เลือกการจัดอันดับด้วยดาว หลังจากคุณให้คะแนนเราตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว คุณสามรถให้คำติชมเกี่ยวกับรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงได้ เราจะใช้คำติชมของคุณในการปรับระบบสถานภาพบริการของเราเป็นอย่างดี

แบบฟอร์มคำติชมสำหรับปัญหาสถานภาพบริการ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×