วิธีการจัดรูปแบบแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office Excel 2007 จัดรูปแบบข้อมูลเวิร์กชีต (หรือแผ่นงาน) ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม คุณสามารถใช้หลายวิธีง่าย ๆ และรวดเร็วในการสร้างแผ่นงานที่ดูเป็นมืออาชีพที่แสดงข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบเอกสารสำหรับดู uniform ตลอดทั้งเอกสารระบบ Microsoft Office 2007 สไตล์เพื่อนำการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และฟีเจอร์การจัดรูปแบบอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญ

เวิร์กชีตที่จัดรูปแบบ

ในบทความนี้

การทำงานกับชุดรูปแบบของเอกสาร

ใช้ลักษณะการจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

จัดรูปแบบข้อมูลด้วยตนเอง

ใช้เส้นขอบและสีเพื่อเน้นข้อมูล

เปลี่ยนการจัดแนวหรือการวางแนวของข้อมูล

คัดลอกรูปแบบที่มีอยู่ไปยังข้อมูลอื่น ๆ

การทำงานกับชุดรูปแบบของเอกสาร

ธีมเอกสารเป็นชุดสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ (เช่นสไตล์เส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม) จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณจัดรูปแบบข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณหรือรายการอื่น เช่นตาราง Pivottable หรือแผนภูมิกำหนดไว้ล่วงหน้า สำหรับให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ และ uniform ธีมเอกสารสามารถนำไปใช้กับทั้งหมดของเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณและเอกสารอื่น ๆการวางจำหน่าย Office 2007

บริษัทของคุณอาจมีธีมเอกสารของบริษัทที่คุณสามารถใช้ หรือคุณสามารถเลือกจากชุดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารที่พร้อมใช้งานใน Excel ที่หลากหลาย ถ้าจำเป็นต้องใช้ คุณยังสามารถสร้างธีมเอกสารของคุณเอง โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือทั้งหมดของธีมสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์ที่ยึดตามธีมเอกสาร

ก่อนที่คุณจัดรูปแบบข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณ คุณอาจต้องการนำธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้จัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับข้อมูลเวิร์กชีตของคุณสามารถใช้สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ที่จะถูกกำหนด โดยธีมเอกสารนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับธีมเอกสาร ดูนำไปใช้ หรือกำหนดธีมเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ใช้ลักษณะการจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สไตล์คือ มักชุดรูปแบบตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า รูปแบบที่คุณสามารถนำไปใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อมูล ตาราง แผนภูมิ PivotTables รูปร่าง หรือไดอะแกรม ถ้าสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถกำหนดสไตล์เอง สำหรับแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดสไตล์แผนภูมิ และบันทึกเป็นเทมเพลตแผนภูมิที่คุณสามารถใช้อีกครั้ง

ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ลักษณะต่อไปนี้ใน Excel:

 • สไตล์เซลล์    เมื่อต้อง การนำรูปแบบต่าง ๆ ในขั้นตอนหนึ่ง และ เพื่อให้แน่ใจว่า เซลล์มีการจัดรูปแบบที่สอดคล้องกัน คุณสามารถใช้สไตล์เซลล์ สไตล์เซลล์แบบจะกำหนดชุดของการจัดรูปแบบลักษณะ เช่นฟอนต์ และขนาดฟอนต์ รูปแบบตัวเลข เส้นขอบเซลล์ และแรเงาเซลล์ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ทุกคนทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้สไตล์เซลล์ที่ถูกล็อกเซลล์

  Excel มีสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง

  สไตล์เซลล์บางอย่างจะยึดตามธีมเอกสารที่ถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก เมื่อคุณสลับไปยังอีกธีมเอกสาร สไตล์เซลล์เหล่านี้จะอัปเดตให้ตรงกับชุดรูปแบบเอกสารใหม่

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสไตล์เซลล์ ดูที่นำไปใช้ สร้าง หรือเอาสไตล์เซลล์

 • สไตล์ตาราง    เมื่อต้องการเพิ่ม คุณภาพ designer แบบมืออาชีพจัดรูปแบบลงในตาราง Excel อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำสไตล์ตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง เมื่อคุณเลือก สไตล์แถวที่สลับกันกำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่ง Excel รักษารูปแบบแถวที่สลับเมื่อคุณกรอง ซ่อน หรือจัดเรียงแถว

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสไตล์ตาราง ดูรูปแบบตาราง Excel

 • สไตล์ของ PivotTable    เมื่อต้องการจัดรูปแบบ PivotTable คุณสามารถนำสไตล์ PivotTable กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับตาราง Excel คุณสามารถเลือกแถวที่สลับกันสไตล์กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เก็บรูปแบบสลับเว้นแถวเมื่อคุณกรอง ซ่อน หรือจัดเรียงแถว

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสไตล์ PivotTable ดูดีไซน์เค้าโครงและรูปแบบของรายงาน PivotTable

 • สไตล์แผนภูมิ    คุณสามารถนำสไตล์กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แผนภูมิของคุณ Excel มีสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นประโยชน์มากมายที่คุณสามารถเลือกจากที่หลากหลาย และคุณสามารถกำหนดสไตล์เพิ่มเติมถ้าจำเป็น โดยการเปลี่ยนสไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละรายการด้วยตนเอง คุณไม่สามารถบันทึกสไตล์แผนภูมิแบบกำหนดเอง แต่คุณสามารถบันทึกแผนภูมิทั้งหมดเป็นเทมเพลแผนภูมิที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแผนภูมิที่คล้ายกัน

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสไตล์แผนภูมิ ดูที่เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อมูลด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง (เช่นข้อความหรือตัวเลข) ดูโดดเด่น คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้ด้วยตนเอง จัดรูปแบบด้วยตนเองไม่ได้ยึดตามธีมเอกสารของเวิร์กบุ๊กของคุณเว้นแต่ว่าคุณเลือกธีมของฟอนต์ หรือใช้สีของธีมนั่นคือการจัดรูปแบบด้วยตนเองยังคงเหมือนเดิมเมื่อคุณเปลี่ยนธีมเอกสาร คุณสามารถด้วยตนเองจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์หรือช่วง ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน แต่คุณยังสามารถใช้วิธีนี้เมื่อต้องการจัดรูปแบบอักขระแต่ละรายการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบ ข้อมูลด้วยตนเอง ดูรูปแบบข้อความในเซลล์

ด้านบนของหน้า

ใช้เส้นขอบและสีเพื่อเน้นข้อมูล

เมื่อต้อง การแยกความแตกต่างระหว่างชนิดของข้อมูลในแผ่นงานอื่น และ เพื่อให้แผ่นงานง่ายสแกน คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบรอบ ๆ เซลล์หรือช่วง สำหรับการมองเห็นได้รับการปรับปรุง และดึงความสนใจไปยังข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถแรเงาเซลล์ที่ มีสีพื้นหลังสีทึบหรือสีลวดลาย

ข้อความที่มีเส้นขอบและสีพื้นหลัง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มพื้นหลังมีสีสันกับข้อมูลเวิร์กชีตของคุณทั้งหมด คุณยังสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงาน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถพิมพ์พื้นหลังแผ่นงาน — พื้นหลังเฉพาะคิดเห็นจะส่งเสริมการแสดงบนหน้าจอของแผ่นงานของคุณได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เส้นขอบและสี ดู:

นำไปใช้ หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงาน

นำไปใช้ หรือเอาการแรเงาเซลล์ออก

เพิ่ม หรือเอาพื้นหลังแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการจัดแนวหรือการวางแนวของข้อมูล

สำหรับการแสดงข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณที่ดีที่สุด คุณอาจต้องการจัดตำแหน่งข้อความภายในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของเนื้อหาของเซลล์ ใช้เยื้องสำหรับระยะห่างที่ดียิ่งขึ้น หรือแสดงข้อมูลที่มุมแตกต่างกัน โดยการหมุน

การหมุนข้อมูลจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อส่วนหัวของคอลัมน์จะกว้างกว่าข้อมูลในคอลัมน์ แทนที่จะสร้างคอลัมน์กว้างโดยไม่จำเป็นหรือป้ายชื่อย่อ คุณสามารถหมุนข้อความส่วนหัวของคอลัมน์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการจัดแนวหรือการวางแนวของข้อมูล ดูตำแหน่งข้อมูลในเซลล์

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปแบบที่มีอยู่ไปยังข้อมูลอื่น ๆ

ถ้าคุณมีอยู่แล้วจัดรูปแบบเซลล์บางเซลล์บนแผ่นงานในแบบที่คุณต้อง คุณสามารถเพียงแต่คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น โดยใช้คำสั่งPaste Special (แท็บหน้าแรก กลุ่มคลิปบอร์ด ปุ่มวาง ), คุณสามารถวางเฉพาะการจัดรูปแบบของข้อมูลคัดลอก แต่คุณยังสามารถใช้ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม (แท็บหน้าแรก การ คลิปบอร์ด กลุ่ม) เมื่อต้องการคัดลอก และวางรูปแบบไปยังเซลล์หรือช่วงอื่น

ยัง รูปแบบช่วงข้อมูลถูกโดยอัตโนมัติขยายเพื่อแถวเพิ่มเติมเมื่อคุณใส่แถวที่ส่วนท้ายของช่วงข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วในรูปแบบ และรูปแบบปรากฏ ในอย่างน้อยสามห้าแถวก่อนหน้า ตัวเลือกในการขยายสูตรและการจัดรูปแบบช่วงข้อมูลอยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิด หรือปิดเป็นจำเป็น (กปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ตัวเลือกของ Excelขั้นสูง ประเภท)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×