วิธีการจัดระเบียบข้อมูลในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ได้อย่างไร

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน Microsoft Graph คุณสามารถกำหนดว่าส่วนไหนของข้อมูลของคุณที่คุณต้องการเน้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ ปีจะถูกลงจุดเป็นชุดข้อมูล มากกว่าที่จะใช้ประเทศหรือภูมิภาค แผนภูมินี้จะเน้นการเปรัยบเทียบการขายตามประเทศ/ภูมิภาค

แผนภูมิที่มีปีเป็นชุดข้อมูล

เมื่อต้องการเน้นการเปรียบเทียบยอดขายตามปี คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิเพื่อใช้ข้อมูลประเทศ/ภูมิภาคเป็นชุดข้อมูลได้

แผนภูมิที่มีประเทศเป็นชุดข้อมูล

ลำดับของค่าและประเภท

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Graph จะลงจุดประเภทและค่าตามลำดับที่ประเภทและค่าเหล่านี้ปรากฏในแผ่นข้อมูล ถ้าคุณต้องการให้ประเภทและค่าเหล่านี้อยู่ในลำดับที่ต่างไป คุณสามารถกลับประเภทและค่าเหล่านี้ได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ประเภทถูกลงจุดตามลำดับที่ปรากฏในแผ่นข้อมูล นั่นก็คือเดือนเมษายน เดือนมีนาคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมกราคม

ประเภทในลำดับเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการให้เดือนปรากฏตามลำดับเวลาแทน คุณก็สามารถกลับลำดับได้

ประเภทในลำดับย้อนกลับ

ในตัวอย่างข้างบน คุณยังสามารถกลับลำดับของค่าเพื่อให้มาตราส่วนแสดง 0 ที่ด้านบน และ 800 ที่ด้านล่าง

แกนค่าที่สอง

แกนค่าทุติยภูมิมีประโยชน์เมื่อค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลคนละชุดแตกต่างกันมาก หรือเมื่อคุณกำลังลงจุดชนิดของข้อมูลคนละชนิดในแผนภูมิเดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงทั้งจำนวนบ้านที่ขายได้ในแต่ละสัปดาห์และราคาขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ให้ลงจุดจำนวนตามแกนหนึ่ง และราคาเฉลี่ยตามแกนที่สอง

แผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

ค่า X และ Y ในแผนภูมิกระจาย

ตามค่าเริ่มต้น ค่าในชุดข้อมูลแรกในแผ่นข้อมูลถูกใช้สำหรับแกน x ในแผนภูมิ xy (กระจาย) โดยที่ "X" จะปรากฏในส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ถัดจากชุดข้อมูลที่คุณได้กำหนดเพื่อให้ถูกลงจุดในแกน x

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระยะทางในหน่วยฟุตถูกลงจุดบนแกน x

แผนภูมิที่แสดงระยะห่างบนแกน x

เมื่อต้องการเปลี่ยนการเน้น คุณสามารถลงจุดมุมยกในแกน x และแผนภูมิจะดูเป็นเช่นนี้

แผนภูมิแสดงมุมยกบนแกน x

เซลล์ว่าง

มี 3 วิธีที่ Microsoft Graph สามารถลงจุดเซลล์ว่างในช่วงข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น Graph จะไม่ลงจุดสำหรับเซลล์นั้น ทำให้เกิดการขาดช่วงในชุดข้อมูล ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงสำหรับเดือนธันวาคม

แผนภูมิที่มีชุดข้อมูลขาดช่วง

ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นชุดข้อมูลขาดช่วงไป คุณสามารถให้ Graph ประมาณค่าของจุดได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมินี้ Graph จะเฉลี่ยข้อมูลของเดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคมเพื่อประมาณค่าข้อมูลเดือนธันวาคม

แผนภูมิที่มีการประมาณค่าในช่วง

ถ้าเซลล์ว่างแสดงค่าเป็นศูนย์ แผนภูมิของคุณยังสามารถแสดงค่าเป็นศูนย์ได้อีกด้วย

แผนภูมิที่มีการลงจุดค่าศูนย์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×