วิธีการกำหนดค่า IIS สำหรับรีเลย์กับ Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณติดตั้งมัลติหรือแอปพลิเคชันเพื่อส่งอีเมลผ่านทางOffice 365 มีบางกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันได้โดยตรงกับOffice 365 ที่ ในกรณีดังกล่าว คุณจำเป็นต้องตั้งค่า Internet Information Services (IIS) ให้ทำงานเป็นแอกลาง

คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณไม่มีความภายในองค์กรระบบการส่งข้อความอีกต่อไป

 • คุณมีโปรแกรม (LOB) หรืออุปกรณ์บรรทัด business ในสภาพแวดล้อมในองค์กร

 • โปรแกรม LOB และอุปกรณ์ของคุณมีการส่งข้อความอีเมลโดเมนระยะไกล และไป ยังกล่องจดหมาย Exchange Online ของคุณ

ก่อน ตรวจทานวิธีการตั้งค่ามัลติหรือแอปพลิเคชันเพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Office 365ในขณะที่อาจมีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเพื่อรีเลย์

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสำหรับ relays SMTP อื่น ๆ ที่คุณอาจมีในองค์กรของคุณ

คุณต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • เวลาที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ: 15 นาที

 • โดเมนภายในองค์กรของคุณจะต้องเพิ่มเป็นโดเมนยอมรับในOffice 365 ตัวอย่าง ว่าบัญชีผู้ใช้คุณกำลัง relaying จาก bob@tailspintoys.com คุณต้องเพิ่ม tailspintoys.com เป็นโดเมนยอมรับในOffice 365

 • นอกจากนี้ต้องบัญชีผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณกับผู้ใช้ Exchange Online ได้รับสิทธิ์ในOffice 365 อาจหรืออยู่อีเมลอื่นของผู้ใช้ Exchange Online ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลัง relaying จากเป็น printer@tailspintoys.com และคุณต้องการส่งทอดผ่าน bob@contoso.com ( Office 365 ผู้ใช้), คุณจำเป็นต้องเพิ่ม printer@tailspintoys.com เป็นอยู่อีเมลสำรอง bob@contoso.com

ตั้งค่า Exchange Online เป็นแอ SMTP รีเลย์โดยใช้ Windows Server 2012

 1. ติดตั้ง Internet Information Services (IIS)

  1. ในตัวจัดการ Server เลือกบทบาทที่เพิ่ม

  2. บนก่อนคุณเริ่มต้นหน้าในตัวช่วยสร้างเพิ่มบทบาท เลือกถัดไป

  3. บนหน้าเลือกชนิดการติดตั้ง เลือกตามบทบาท หรือใช้คุณลักษณะการติดตั้ง

  4. บนหน้าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเลือก เลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์จากกลุ่ม server และเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะถูกเรียกใช้บริการ SMTP เลือกถัดไป

  5. บนหน้าเลือกบทบาท Server เลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS), นั้นแล้ว เลือกถัดไป ถ้าหน้าที่ร้องขอการฟีเจอร์เพิ่มเติมจะแสดง เลือกเพิ่มฟีเจอร์ แล้ว เลือกถัดไป

  6. บนหน้าเลือกบริการบทบาท ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการรับรองความถูกต้องพื้นฐานภายใต้ความปลอดภัย นั้นแล้ว เลือกถัดไป

  7. บนหน้ายืนยันขั้นตอนการติดตั้ง เลือกติดตั้ง

 2. ติดตั้ง SMTP

  1. เปิดตัวจัดการ Server แล้วเลือกบทบาทที่เพิ่มและคุณลักษณะ

  2. เลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP จากนั้น เลือกลักษณะการทำงาน

  3. บนหน้าจอเลือกฟีเจอร์ เลือกเซิร์ฟเวอร์ SMTP คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์เพิ่มเติม ถ้าเป็นกรณีนี้ เลือกเพิ่มฟีเจอร์ที่จำเป็น แล้วเลือกถัดไป

  4. เลือกการติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องเริ่มบริการ SMTP โดยใช้บริการสแนปสำหรับ Microsoft Management Console (MMC)

 3. ตั้งค่า SMTP

  1. เปิดตัวจัดการ Server เลือกเครื่องมือ จากนั้น เลือกฉันnternet Information Services (IIS) 6.0

  2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน คลิกขวาเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP แล้ว เลือกคุณสมบัติ

  3. บนแท็บทั่วไป เลือกขั้นสูง >เพิ่ม

  4. ในกล่องอยู่ IP ระบุอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ SMTP

  5. ในกล่องพอร์ต ใส่587 แล้วเลือกตกลง

  6. บนแท็บ Access ทำต่อไปนี้:

   1. เลือกการรับรองความถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

   2. เลือกการเชื่อมต่อ >เท่านั้นในรายการด้านล่าง แล้ว ระบุอยู่ IP ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP เช่นเครื่องพิมพ์

   3. เลือกรีเลย์ >เท่านั้นในรายการด้านล่าง แล้ว ระบุอยู่ IP ของอุปกรณ์ relaying ผ่านเซิร์ฟเวอร์ SMTP นี้

  7. บนแท็บการส่ง เลือกความปลอดภัยขาออก และทำต่อไปนี้:

   1. เลือกการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

   2. ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้Office 365 ที่คุณต้องการใช้เพื่อรีเลย์ SMTP จดหมาย

   3. เลือกเข้ารหัสลับ TLS

   4. เลือกการเชื่อมต่อขาออก และในกล่องพอร์ต TCP ใส่587 และเลือกตกลง

   5. เลือกขั้นสูง แล้วระบุSMTP.office365.com เป็นโฮสต์สมาร์ท

 4. เริ่มบริการ IIS และบริการ SMTP

ตั้งค่า Exchange Online เป็นแอ SMTP รีเลย์โดยใช้ Windows Server 2008

 1. ติดตั้ง Internet Information Services (IIS)

  1. ในตัวจัดการ Server เลือกบทบาทที่เพิ่ม

  2. บนก่อนคุณเริ่มต้นหน้าในตัวช่วยสร้างเพิ่มบทบาท เลือกถัดไป

  3. บนหน้าเลือกบทบาท Server เลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์ (IIS) แล้วเลือกติดตั้ง อยู่

  4. เลือกถัดไปจนกระทั่งคุณไปยังหน้าเลือกบริการบทบาท

  5. นอกเหนือจากสิ่งที่ถูกเลือกอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึก ODBC, IIS Metabase ความเข้ากัน ได้ IIS 6 Management Console ถูกเลือกแล้ว เลือกถัดไป

  6. เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้ติดตั้ง IIS เลือกติดตั้ง คุณอาจต้องรีสตาร์เซิร์ฟเวอร์หลังจากที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 2. ติดตั้ง SMTP

  1. เปิดตัวจัดการ Server แล้วเลือกบทบาทที่เพิ่มและคุณลักษณะ

  2. บนหน้าจอเลือกฟีเจอร์ เลือกเซิร์ฟเวอร์ SMTP คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์เพิ่มเติม ถ้าเป็นกรณีนี้ เลือกเพิ่มฟีเจอร์ที่จำเป็น แล้วเลือกถัดไป

  3. เลือกการติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องเริ่มบริการ SMTP โดยใช้บริการสแนปสำหรับ Microsoft Management Console (MMC)

 3. ตั้งค่า SMTP

  1. เลือกเริ่ม > เครื่องมือดูแลจัดการระบบ > Internet Information Services (เอ็นต์

  2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน คลิกขวาเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP แล้ว เลือกคุณสมบัติ

  3. บนแท็บทั่วไป เลือกขั้นสูง > เพิ่ม

  4. ในกล่องอยู่ IP ระบุอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ SMTP

  5. ในกล่องพอร์ต ใส่587 แล้วเลือกตกลง

  6. บนแท็บ Access ทำต่อไปนี้:

   1. เลือกการรับรองความถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

   2. เลือกเชื่อมต่อ > เท่านั้นในรายการด้านล่าง แล้ว ระบุอยู่ IP ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP เช่นเครื่องพิมพ์

   3. เลือกรีเลย์ > เท่านั้นในรายการด้านล่าง แล้ว ระบุอยู่ IP ของอุปกรณ์ relaying ผ่านเซิร์ฟเวอร์ SMTP นี้

  7. บนแท็บการส่ง เลือกความปลอดภัยขาออก และทำต่อไปนี้:

   1. เลือกการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

   2. ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้Office 365 ที่คุณต้องการใช้เพื่อรีเลย์ SMTP จดหมาย

   3. เลือกเข้ารหัสลับ TLS

   4. เลือกการเชื่อมต่อขาออก และในกล่องพอร์ต TCP ใส่587 และเลือกตกลง

   5. เลือกขั้นสูง แล้วระบุSMTP.office365.com เป็นโฮสต์สมาร์ท

 4. เริ่มบริการ IIS และบริการ SMTP

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามีการทำงานแล้ว

คุณสามารถทดสอบบริการรีเลย์ SMTP โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน LOB หรืออุปกรณ์แยกต่างหาก

เมื่อต้องการทดสอบบริการรีเลย์ SMTP ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างไฟล์ข้อความโดยใช้แผ่นจดบันทึกหรือแก้ไขข้อความอื่น ไฟล์ควรประกอบด้วยโค้ดต่อไปนี้ แทนอยู่อีเมต้นทางและปลายทาง ด้วยอยู่ที่คุณจะใช้เพื่อรีเลย์ SMTP

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. บันทึกไฟล์ข้อความเป็น Email.txt

 3. คัดลอกไฟล์ Email.txt ลงในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: C:\InetPub\MailRoot\Pickup

 4. หลังจากเวลาแบบสั้น ไฟล์โดยอัตโนมัติจะย้ายไปยังโฟลเดอร์ C:\InetPub\MailRoot\Queue เมื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ส่งอีเม ไฟล์ที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ภายในเครื่องโดยอัตโนมัติ

  คำเตือน: ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่สามารถส่งข้อความ รายงานไม่มีการส่ง (NDR) จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ C:\InetPub\MailRoot\BadMail คุณสามารถใช้ NDR นี้เมื่อต้องการวินิจฉัยปัญหาการส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาอีเมลที่ส่งจากเครื่องพิมพ์และแอปพลิเคชัน business
วิธีการตั้งค่ามัลติหรือแอปพลิเคชันเพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×