วิธีการกำหนดกล่อง Rich Text เอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกกล่องข้อความ rich text บนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของและตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบนี้ กล่อง บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความ rich text มีคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงบางวิธีที่คุณสามารถกำหนดเองในกล่องข้อความ rich text และมีเหตุผลที่เหตุใดคุณอาจทำเช่นนั้น แม้ว่าตารางไม่ไว้เพื่อแสดงข้อมูลขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich นั้นคุณให้เป็นแนวทางของช่วงของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลือกที่จะระบุ rich text จัดรูปแบบตัวเลือก เช่นตัวแบ่งย่อหน้าหรือการจัดรูปแบบอักขระ

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล schema หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ คุณอาจไม่สามารถกำหนดลักษณะของตัวควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมแต่ไม่จัดกลุ่ม หรือเขตข้อมูลชื่อ ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเริ่มต้น หรือชื่อตัวควบคุมเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายต่อการระบุเมื่อคุณทำงานกับแหล่งข้อมูล ที่จัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลชื่อ "MeetingNotes" ง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจกว่าเขตข้อมูลชื่อ "field1"

หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงการผูกข้อมูลระหว่างกล่องข้อความ rich text และเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการผูกกล่องข้อความ rich text เป็นเขตข้อมูลแตกต่างกัน คลิกขวากล่องข้อความ rich text แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการผูกข้อมูล บนเมนูทางลัด

ข้อมูล

ระบุค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความเริ่มต้นปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มนี้ คุณสามารถพิมพ์ข้อความนั้นในกล่องค่า คุณยังสามารถใช้ค่าของเขตข้อมูลอื่นในแหล่งข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม ค่าเริ่มต้นจะแตกต่างจากตัวแทนข้อความ (ซึ่งได้อธิบายในบทความนี้ในภายหลัง) ในที่พวกเขาจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลในไฟล์ฟอร์ม (.xml) เสมอ

ข้อมูล

เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล

คลิกตรวจสอบข้อมูล เพื่อระบุกฎการตรวจสอบข้อมูลสำหรับตัวควบคุม ตัวอย่าง ถ้าคุณจำเป็นส่วนตัวเลขจะถูกใส่ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งสาม จากนั้น กดเส้นประ และสองแล้วเพิ่มเติมเลขซึ่งคุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่สอดคล้องกับรูปแบบนี้ได้

แสดง

เปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้า

ตามค่าเริ่มต้น ตัวแบ่งย่อหน้าจะเปิดใช้งานสำหรับกล่องข้อความ rich text เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ย่อหน้าของข้อมูลลงในกล่องข้อความ rich text ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การทำเช่นนี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวแบ่งย่อหน้า เปิดใช้งานการแบ่งย่อหน้าในกล่องข้อความ rich text ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

เปิดใช้งานการจัดรูปแบบอักขระ

ตามค่าเริ่มต้น จัดรูปแบบอักขระถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องข้อความ rich text เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความที่จะพิมพ์ลงในกล่องข้อความ rich text ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การทำเช่นนี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายการจัดรูปแบบอักขระ จัดรูปแบบในกล่องข้อความ rich text อักขระเปิดใช้งานไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ rich text

ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายเต็มรูปแบบ rich text (รูป ตาราง และอื่น ๆ) ไว้ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องข้อความแบบ Rich เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพและตารางภายในกล่องข้อความ rich text คุณสามารถระบุได้ว่า ผู้ใช้สามารถฝังรูปภาพในรูปแบบ ที่จะบันทึกข้อมูลรูปจริงในไฟล์ฟอร์ม (.xml) อยู่ภายใต้ หรือลิงก์ รูปที่จะบันทึกการอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปภาพในไฟล์.xml ตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เช่นการเปิดใช้งานลิงก์ในกล่องข้อความ rich text

แสดง

แสดงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

ถ้าคุณต้องการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลอะไรบ้างเพื่อใส่ลงในกล่องข้อความ rich text คุณสามารถพิมพ์ข้อความแนะนำในกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวิธีการที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกกล่องข้อความ rich text คุณสามารถใช้ข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อให้คำแนะนำ

เช่นค่าเริ่มต้น ตัวแทนข้อความปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมรายการข้อความเมื่อผู้ใช้ฟอร์มที่เปิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวแทนข้อความแตกต่างจากค่าเริ่มต้นในสามวิธีต่อไปนี้:

  • ไม่มีบันทึกข้อความตัวแทนเป็นข้อมูลในไฟล์ฟอร์ม (.xml)

  • ไม่เหมือนกับค่าเริ่มต้น ซึ่งแสดงเป็นข้อความทั่วไปภายในตัวควบคุม ข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้เสมอปรากฏเป็นสีจางออก

  • ไม่เหมือนกับค่าเริ่มต้น ข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

ทำให้กล่องข้อความ rich text แบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวควบคุม เลือกแบบอ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ในมุมมองหนึ่ง ผู้ใช้อาจพิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ rich text ในมุมมองสรุป สอง ผู้ใช้อาจทบทวนสิ่งที่พวกเขาพิมพ์ในกล่องข้อความ rich text รุ่นแบบอ่านอย่างเดียว แม้ว่ากล่องข้อความ rich text แบบอ่านอย่างเดียวไม่ปรากฏเป็นสีจางบนฟอร์ม จะมีป้องกันผู้ใช้จากการพิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ rich text

แสดง

ปิดตัวตรวจสอบการสะกด

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบการสะกดของข้อความภายในกล่องข้อความ rich text คุณสามารถล้างการเปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกด กล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งจะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับกล่องข้อความ rich text ที่แสดงชื่อ proper

แสดง

ป้องกันการตัดข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น การตัดข้อความถูกเปิดใช้งานในกล่องข้อความ rich text ถ้าคุณต้องการป้องกันการตัดข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความ ถ้าเปิดใช้การตัดข้อความ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการเลื่อนในรายการScrolling ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้แถบเลื่อนปรากฏในกล่องข้อความ rich text เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมจากกล่องข้อความ rich text สามารถแสดงตามค่าเริ่มต้น สำหรับตัวเลือกการทำงานอย่างถูกต้องเลื่อนดู กล่องข้อความ rich text ของคุณต้องเป็นคงความสูงและความกว้าง

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อซ่อนกล่องข้อความ rich เว้นแต่ว่ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะเจาะจง

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่าง และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง นอกจากนี้คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุมและข้อความรอบข้าง หรือ ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ขนาด

จัดตำแหน่งกล่องข้อความ rich text มีป้ายชื่อนั้น

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความในกล่องข้อความ rich text ที่มีป้ายชื่อของดีขึ้น คลิกที่ปุ่มจัดชิด เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ rich text, Microsoft Office InfoPath เปลี่ยนค่าที่มีอยู่ในกล่องความสูง เป็นโดยอัตโนมัติ การลดความสูงของกล่องข้อความ rich text เพื่อให้ข้อความอยู่ภายในได้ดียิ่งขึ้นได้แนวเดียวกับข้อความรอบข้าง InfoPath จะเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบและช่องว่างตามความเหมาะสมด้วย

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับแท็บดัชนี

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขในกล่องคีย์ Access เพื่อระบุคีย์ลัด คีย์ลัดให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังตัวควบคุม ด้วยการกดผสมแป้น แทนที่ ดู ด้วยการย้ายเมาส์ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คีย์ลัดในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ทางลัดมี ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์(ALT + S)หลังจากป้ายชื่อกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า ไม่มีคีย์ลัดสำหรับกล่องข้อความพนักงานขาย

ขั้นสูง

ระบุ และปรับแต่งการดำเนินการผสาน

คลิกผสานการตั้งค่า เพื่อระบุว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่ปรากฏเมื่อฟอร์มหลายจะถูกรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะนำหน้าแต่ละรายการจากกล่องข้อความ rich text ที่มีคำที่เฉพาะเจาะจง หรือคั่นระหว่างแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ขั้นสูง

รับที่ระบุ ViewContext สำหรับกล่องข้อความ rich text

คุณสามารถใช้ค่า ViewContext เพื่อระบุตัวควบคุมในโค้ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่าค่า ViewContext คุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธี ExecuteAction ของวัตถุมุมมองเพื่อดำเนินการแก้ไขบนข้อมูลแบบ XML ที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรม

ขั้นสูง

ระบุ และกำหนดขอบเขตการป้อนข้อมูล

คลิกขอบเขตข้อมูลเข้า เมื่อต้องการระบุชนิดของผู้ใช้สำหรับการป้อนค่าที่มีไว้สำหรับตัวควบคุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรู้ลายมือเขียนและคำพูดสำหรับตัวควบคุมการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ขอบเขตการป้อนข้อมูลIS_URL สำหรับตัวควบคุม InfoPath ทราบเมื่อต้องการละเว้นช่องว่างระหว่างคำ

ฟอร์มของเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าสำหรับโพสต์ข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มของเบราว์เซอร์ ปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่องข้อความ rich text

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×