วิธีการกำหนดกล่อง Rich Text เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกกล่อง Rich Text บนแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าเองได้ด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติและการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่อง Rich Text เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบนี้ บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่กล่อง Rich Text ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถใช้กำหนดกล่อง Rich Text ได้เองพร้อมกับเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงควรทำเช่นนั้น แม้ว่าตารางจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลในเรื่องขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่อง Rich Text แต่ก็ช่วยให้คุณทราบถึงความพร้อมใช้งานที่ตัวเลือกต่างๆ มีให้ได้

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณลักษณะบางอย่างในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่อง Rich Text จะไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเลือกระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบ Rich Text ได้ เช่น การจัดรูปแบบอักขระหรือการแบ่งย่อหน้า

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล schema หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ คุณอาจไม่สามารถกำหนดลักษณะของตัวควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมแต่ไม่จัดกลุ่ม หรือเขตข้อมูลชื่อ ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลให้สัมพันธ์กัน

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเริ่มต้น หรือชื่อตัวควบคุมเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายต่อการระบุเมื่อคุณทำงานกับแหล่งข้อมูล ที่จัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลชื่อ "MeetingNotes" ง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจกว่าเขตข้อมูลชื่อ "field1"

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนการผูกข้อมูลระหว่างกล่อง Rich Text และเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการผูกกล่อง Rich Text กับเขตข้อมูลอื่น ให้คลิกขวาที่กล่อง Rich Text นั้น แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการผูกข้อมูล บนเมนูทางลัด

ข้อมูล

ระบุค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความเริ่มต้นปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มนี้ คุณสามารถพิมพ์ข้อความนั้นในกล่องค่า คุณยังสามารถใช้ค่าของเขตข้อมูลอื่นในแหล่งข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม ค่าเริ่มต้นจะแตกต่างจากตัวแทนข้อความ (ซึ่งได้อธิบายในบทความนี้) ในที่พวกเขาจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลในไฟล์ฟอร์ม (.xml) เสมอ

ข้อมูล

เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

คลิกตรวจสอบข้อมูล เพื่อระบุกฎการตรวจสอบข้อมูลสำหรับตัวควบคุม ตัวอย่าง ถ้าคุณจำเป็นส่วนตัวเลขจะถูกใส่ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งสาม จากนั้น กดเส้นประ และสองแล้วเพิ่มเติมเลขซึ่งคุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่สอดคล้องกับรูปแบบนี้ได้

แสดง

เปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้า

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าสำหรับกล่อง Rich Text เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ย่อหน้าของข้อมูลลงในกล่อง Rich Text ได้ ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำเช่นนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งย่อหน้า ทั้งนี้ การเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าในกล่อง Rich Text ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

เปิดใช้งานการจัดรูปแบบอักขระ

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานการจัดรูปแบบอักขระสำหรับกล่อง Rich Text เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความที่ตนพิมพ์ลงในกล่อง Rich Text ได้ ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำเช่นนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบอักขระ ทั้งนี้ การเปิดใช้งานการจัดรูปแบบอักขระในกล่อง Rich Text ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

เปิดใช้งาน Rich Text เต็มรูปแบบ

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Rich Text เต็มรูปแบบ (รูป ตาราง และอื่นๆ) ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่อง Rich Text อยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพและตารางภายในกล่อง Rich Text ได้ คุณสามารถระบุได้ว่าจะให้ผู้ใช้สามารถฝังรูปลงในฟอร์ม ซึ่งจะบันทึกข้อมูลรูปจริงในแฟ้มแบบฟอร์มต้นแบบ (.xml) หรือรูปที่มีการเชื่อมโยงซึ่งจะบันทึกการอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังรูปในแฟ้ม .xml การตั้งค่าบางอย่างไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เช่น การเปิดใช้งานรูปที่มีการเชื่อมโยงในกล่อง Rich Text

แสดง

แสดงข้อความตัวยึด

ถ้าคุณต้องการให้แนวทางกับผู้ใช้ว่าจะต้องป้อนข้อมูลใดลงในกล่อง Rich Text คุณก็สามารถพิมพ์ข้อความแนะนำลงในกล่อง ตัวยึด ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวิธีเฉพาะที่ต้องการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในกล่อง Rich Text คุณก็สามารถใช้ข้อความตัวยึดเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ใช้ได้

เช่นค่าเริ่มต้น ตัวแทนข้อความปรากฎภายในตัวควบคุมรายการข้อความเมื่อผู้ใช้ฟอร์มที่เปิดขึ้นก่อนการ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนข้อความแตกต่างจากค่าเริ่มต้นในสามวิธีต่อไปนี้:

  • ไม่มีบันทึกข้อความตัวแทนเป็นข้อมูลในไฟล์ฟอร์ม (.xml)

  • แตกต่างจากค่าเริ่มต้น ซึ่งแสดงเป็นข้อความทั่วไปในตัวควบคุม ตัวแทนข้อความจะปรากฏเป็นสีจางออก

  • ไม่เหมือนกับค่าเริ่มต้น ข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

กำหนดให้กล่อง Rich Text เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวควบคุม เลือกแบบอ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ในมุมมองหนึ่ง ผู้ใช้อาจพิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ rich text ในมุมมองสรุป สอง ผู้ใช้อาจทบทวนสิ่งที่พวกเขาพิมพ์ในกล่องข้อความ rich text รุ่นแบบอ่านอย่างเดียว ถึงแม้ว่ากล่องข้อความ rich text แบบอ่านอย่างเดียวไม่ปรากฏเป็นสีจางบนฟอร์ม จะมีป้องกันผู้ใช้จากการพิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ rich text

แสดง

ปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกด

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบการสะกดภายในกล่อง Rich Text คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกด ซึ่งถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับกล่อง Rich Text ที่แสดงชื่อเฉพาะได้

แสดง

ป้องกันการตัดข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานการตัดข้อความในกล่อง Rich Text อยู่แล้ว ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการตัดข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัดข้อความ ถ้ามีการเปิดใช้งานการตัดข้อความ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการเลื่อนได้ในรายการ การเลื่อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้แถบเลื่อนปรากฏขึ้นในกล่อง Rich Text เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความยาวกว่าที่กล่อง Rich Text จะสามารถแสดงได้ตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ตัวเลือกการเลื่อนทำงานอย่างถูกต้อง กล่อง Rich Text ของคุณจะต้องมีความสูงและความกว้างคงที่

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อซ่อนกล่องข้อความ rich เว้นแต่ว่ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะเจาะจง

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่างภายใน และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง คุณยังสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุม และล้อมรอบข้อความ หรือตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์

ขนาด

จัดแนวกล่อง Rich Text ที่มีป้ายชื่อ

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความในกล่อง Rich Text ที่มีป้ายชื่อให้ดีขึ้น ให้คลิกปุ่ม จัดแนว ขณะที่มีการจัดแนวกล่อง Rich Text เกิดขึ้น Microsoft Office InfoPath จะเปลี่ยนแปลงค่าที่มีอยู่ในกล่อง ความสูง ให้เป็น อัตโนมัติ การทำเช่นนี้จะลดความสูงของกล่อง Rich Text เพื่อให้ข้อความในกล่องได้รับการจัดแนวให้เหมาะสมกับข้อความที่ล้อมรอบได้ดีขึ้น นอกจากนี้ InfoPath ยังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าช่องว่างภายในและระยะขอบตามความเหมาะสมด้วย

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับของดัชนีแท็บ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ตัวควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะถูกก่อนเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ กับ 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขในกล่องคีย์ Access เพื่อระบุคีย์ลัด คีย์ลัดให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังตัวควบคุม ด้วยการกดผสมแป้น แทนที่ ดู ด้วยการย้ายเมาส์ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คีย์ลัดในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ทางลัดมี ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์(ALT + S)หลังจากป้ายชื่อกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า ไม่มีคีย์ลัดสำหรับกล่องข้อความพนักงานขาย

ขั้นสูง

ระบุและกำหนดการผสานเอง

คลิกผสานการตั้งค่า เพื่อระบุว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่ปรากฏเมื่อฟอร์มหลายจะถูกรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะนำหน้าแต่ละรายการจากกล่องข้อความ rich text ที่มีคำที่เฉพาะเจาะจง หรือคั่นระหว่างแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ขั้นสูง

รับตัวระบุ ViewContext สำหรับกล่อง Rich Text

คุณสามารถใช้ค่า ViewContext เพื่อระบุตัวควบคุมในโค้ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่าค่า ViewContext คุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธี ExecuteAction ของวัตถุมุมมองเพื่อดำเนินการแก้ไขบนข้อมูลแบบ XML ที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรม

ขั้นสูง

ระบุและกำหนดขอบเขตข้อมูลเข้าเอง

คลิกขอบเขตข้อมูลเข้า เมื่อต้องการระบุชนิดของผู้ใช้สำหรับการป้อนค่าที่มีไว้สำหรับตัวควบคุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรู้ลายมือเขียนและคำพูดสำหรับตัวควบคุมการป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ขอบเขตการป้อนข้อมูลIS_URL สำหรับตัวควบคุม InfoPath ทราบเมื่อต้องการละเว้นช่องว่างระหว่างคำ

ฟอร์มในเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าเองสำหรับการติดประกาศข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มเบราว์เซอร์ ปรากฏขึ้น เฉพาะ เมื่อคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่องข้อความ rich text

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×