วิดีโอ Power View และ PowerPivot

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นคอลเลกชันของวิดีโอเกี่ยวกับ Power View และ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013

เริ่มต้นใช้งาน Power View

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผ่นงาน Power View ใน Excel 2013

สร้างการแสดงภาพ

แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิวงกลม   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลม

หลายแผนภูมิ (Multiples)

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับพหุคูณ

การ์ด

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ด

ไทล์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับไทล์

เมทริกซ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์

แผนที่

สร้างแผนที่   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่

แก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ไม่ชัดเจน   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่

สำรวจข้อมูล

ตัวกรอง   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองและการเน้น

การเน้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเน้น

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เรียงลำดับ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

รีเฟรชข้อมูลและตัวแบบข้อมูล

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลหรือตัวแบบข้อมูล

ลำดับชั้น

ดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้นเฉพาะกิจ

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

การดูรายละเอียดแนวลึก ด้วยลำดับชั้นในตัวแบบ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

ทำงานกับลำดับชั้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับชั้น

Power Pivot

ตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้น   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายงาน Power View

ซ่อนคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อนตาราง คอลัมน์ และเขตข้อมูลจาก PivotTables และ Power View

เพิ่มคำอธิบายให้กับคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำอธิบายให้กับตาราง Power Pivot คอลัมน์ และเขตข้อมูล

ความสัมพันธ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน Power View

สรุปโดย   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรวมเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ มีชุดข้อมูลโอลิมปิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×