วิดีโอ Power View และ PowerPivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นคอลเลกชันของวิดีโอเกี่ยวกับ Power View และ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013

เริ่มต้นใช้งาน Power View

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างแผ่นงาน Power View ใน Excel 2013

สร้างการแสดงภาพ

แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนภูมิ ฟองและ แผนภูมิ กระจาย

แผนภูมิวงกลม   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลม

หลายแผนภูมิ (Multiples)

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พหุคูณ

การ์ด

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นามบัตร

ไทล์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไทล์

เมทริกซ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมทริกซ์

แผนที่

สร้างแผนที่   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนที่

แก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ไม่ชัดเจน   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนที่

สำรวจข้อมูล

ตัวกรอง   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวกรองและการเน้น

เน้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเน้น

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เรียงลำดับ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

รีเฟรชข้อมูลและตัวแบบข้อมูล

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรีเฟรชข้อมูลหรือตัวแบบข้อมูล

ลำดับชั้น

ดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้นเฉพาะกิจ

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

ดูรายละเอียดเชิงลึกด้วยลำดับชั้นในตัวแบบ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

ทำงานกับลำดับชั้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลำดับชั้น

Power Pivot

ตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับ Power View

ซ่อนคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรซ่อนตาราง คอลัมน์ และเขตข้อมูลจาก PivotTables และ Power View

เพิ่มคำอธิบายให้กับคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มคำอธิบายให้กับตาราง คอลัมน์ และเขตข้อมูลของ Power Pivot

ความสัมพันธ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ใน Power View

สรุปโดย   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าการรวมเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ มีชุดข้อมูลโอลิมปิก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×