วิดีโอ Power View และ PowerPivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นคอลเลกชันของวิดีโอเกี่ยวกับ Power View และ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013

เริ่มต้นใช้งาน Power View

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผ่นงาน Power View ใน Excel 2013

สร้างการแสดงภาพ

แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิวงกลม   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลม

หลายแผนภูมิ (Multiples)

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพหุคูณ

การ์ด

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ด

ไทล์   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทล์

เมทริกซ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์

แผนที่

สร้างแผนที่   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่

แก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ไม่ชัดเจน   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่

สำรวจข้อมูล

ตัวกรอง   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองและการเน้นออก

การเน้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเน้น

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เรียงลำดับ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

รีเฟรชข้อมูลและตัวแบบข้อมูล

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลหรือตัวแบบข้อมูล

ลำดับชั้น

ดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้นเฉพาะกิจ

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

การดูรายละเอียดแนวลึก ด้วยลำดับชั้นในตัวแบบ   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาะดูข้อมูลลึกขึ้น

ทำงานกับลำดับชั้น   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับชั้น

Power Pivot

ตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้น   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายงาน Power View

ซ่อนคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซ่อนตาราง คอลัมน์ และเขตข้อมูลจาก PivotTables และ Power View

เพิ่มคำอธิบายให้กับคอลัมน์และตาราง   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำอธิบายให้กับตาราง Power Pivot คอลัมน์ และเขตข้อมูล

ความสัมพันธ์   

ไอคอนเล่น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน Power View

สรุปโดย   

ไอคอนเล่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรวมเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

Power Pivot: การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ มีชุดข้อมูลโอลิมปิก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×