ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตั้งค่าและกำหนดทีมของคุณเอง

ให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงาน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลองกันเลย!

หากต้องการให้ทีมของคุณเริ่มต้นทำงานใน Microsoft Teams โปรดสร้างทีม เพิ่มบุคคล และเพิ่มแชนเนล

สร้างทีม

 1. เลือกทีม>เข้าร่วมหรือสร้างทีม

  ซึ่งเป็นจุดที่คุณสร้างทีมของตัวเอง หรือค้นพบทีมที่มีอยู่แล้ว

 2. เลือกสร้างทีมใหม่แล้วเลือกสร้างทีมตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกสร้างจาก ...เมื่อต้องการสร้างทีมใหม่ทั้งหมดหรือสร้างจากกลุ่มที่มีอยู่ตามลำดับ

 3. เลือกส่วนตัวถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นร้องขอสิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือเลือกสาธารณะถ้าใครก็ตามที่อยู่ในองค์กรของคุณสามารถเข้าร่วมได้

 4. ตั้งชื่อให้ทีมและเพิ่มคำอธิบายสั้นๆถ้าคุณต้องการ

 5. เลือก สร้าง

 6. เพิ่มสมาชิก

  คุณสามารถเพิ่มบุคคล กลุ่ม หรือแม้แต่กลุ่มที่ติดต่อได้ทั้งกลุ่ม

  หากคุณต้องการเพิ่มบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณ ให้ใช้อีเมลแอดเดรสของบุคคลนั้นเพื่อเชิญเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม เพิ่มชื่อที่แสดงซึ่งเรียกง่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวด้วย

 7. เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกเสร็จแล้ว ให้เลือก เพิ่ม จากนั้นจึงเลือก ปิด

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้พิจารณาการสร้างทีมแบบองค์กรทั้งองค์กรที่จะเพิ่มทุกคนในองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ

สร้างช่องทาง

ตามค่าเริ่มต้นทีมทุกคนจะได้รับแชนเนลทั่วไปซึ่งเป็นช่องทางที่ดีที่จะใช้สำหรับการประกาศและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทีมทั้งหมด เมื่อต้องการเพิ่มแชนเนลเพิ่มเติมให้ดู:

 1. เลือก เลือกเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม... ถัดจากชื่อทีม

 2. เลือก Add channel (เพิ่มแชนเนล)

 3. ป้อนชื่อและคำอธิบายสั้นๆ สำหรับแชนเนลของคุณ

  คุณสามารถสร้างแชนเนลตามหัวข้อ โครงการ ชื่อแผนก หรือสิ่งใดก็ได้ตามความต้องการของคุณ

 4. เลือกแสดงแชนเนลนี้ในรายการแชนเนลของทุกคนโดยอัตโนมัติถ้าคุณต้องการให้แชนเนลนี้สามารถมองเห็นได้ในรายการแชนเนลของทุกคนโดยอัตโนมัติ

 5. เลือกเพิ่ม

กำหนดและจัดการทีมของคุณเอง

 1. เลือก เลือกเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม... ถัดจากชื่อทีม

 2. เลือกจัดการทีมเพื่อค้นหาสมาชิก,แชนเนล,การตั้งค่าและแอปสำหรับทีมของคุณทั้งหมดในที่เดียว

 3. เลือก การตั้งค่า > รูปภาพทีม เพื่อเพิ่มรูปภาพทีม และแสดงบุคลิกลักษณะบางอย่างสำหรับทีมของคุณ

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

ทีมและแชนเนล

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×