ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการข้อมูลที่มีคิวรี

คิวรีที่มีแหล่งข้อมูลซึ่งไม่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในบางครั้งคุณต้องการสร้างคิวรีเพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบโดยตรง (หนึ่ง หรือแบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม)

ใช้ตารางระดับกลางเพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแบบสอบถาม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม Access ใช้คุณได้สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างตารางและ deduces และสร้างการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งข้อมูลอื่น ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่คุณต้องการสำหรับแบบสอบถาม เชื่อมต่อตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม

สมมติว่า คุณต้องการดูใบสั่งซื้อจำนวนที่คุณได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายแตกต่างกัน ตารางผู้จำหน่ายของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับตารางของคุณรายละเอียดใบสั่งซื้อ ซึ่งประกอบด้วย Id ผลิตภัณฑ์และปริมาณข้อมูล อย่างไรก็ตาม ตารางใบสั่งซื้อได้เชื่อมต่อไปยังตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ตารางแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง มี หรือไม่ มีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณอาจจำเป็นความสัมพันธ์นี้นอกคิวรีคุณกำลังสร้าง ได้ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลางสำหรับใช้ในภายหลัง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มสร้าง

ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างตารางระดับกลางในฐานข้อมูลของคุณ ใช้ตารางใบสั่งซื้อเป็นตารางระดับกลางในแบบสอบถามของคุณ เพิ่มตารางผู้จำหน่ายทางด้านซ้ายของตารางใบสั่งซื้อ และสร้างการเชื่อมต่อ

ใช้ตารางหนึ่งการเชื่อมต่อสองตารางโดยอ้อม

ตารางใบสั่งซื้อเชื่อมต่อตารางทั้งสองกระจัดกระจายกันอยู่ ผู้จำหน่ายและรายละเอียดใบสั่งซื้อ เชื่อมต่อตารางโดยใช้เขตข้อมูลเช่น (ID ในตารางเออร์), และ ID ผู้จำหน่ายในตารางใบสั่งซื้อที่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เขตข้อมูลสองมีชนิดข้อมูลที่ตรงกัน หรือเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเขตข้อมูลข้อความไปยังเขตข้อมูลตัวเลข

 • เขตข้อมูลระบุระเบียนไม่ซ้ำกัน ตรงกันในแต่ละตาราง ตัวอย่าง คุณไม่ต้องการเชื่อมต่อสองเขตข้อมูลนามสกุลเนื่องจากนามสกุลไม่ได้เสมอไม่ซ้ำกัน

 • เขตข้อมูลให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ถูกต้องของระเบียน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อรหัสผู้จำหน่าย ID ซื้อ คุณอาจได้รับบางอย่างที่ตรงกันถ้ารหัสคล้ายกัน แต่ผลลัพธ์ไม่เหมาะสมเนื่องจากมี ID ผู้ใช้รหัสการสั่งซื้อทำสิ่งใด ตัวเลือกที่ดีกว่าคือการ เชื่อมต่อ ID จากตารางจำหน่ายเพื่อรหัสผู้จำหน่ายในตารางใบสั่งซื้อซึ่งระเบียนได้จะทำให้เข้าใจได้เนื่องจากเขตข้อมูลทั้งสองระบุผู้จัดจำหน่ายที่

ขั้นตอน

ไม่ว่าคุณมีในกลางตารางในฐานข้อมูลของคุณ หรือเพียงแค่วางแผนเพื่อใช้ในคิวรีของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เพิ่มระดับกลางตารางคิวรีของคุณระหว่างตารางสองตารางได้เชื่อมต่อ

 2. สร้างการเชื่อมต่อใด ๆ จำเป็นกับตารางระดับกลาง

  เชื่อมต่อที่สามารถใช้ชนิดใดที่เหมาะสมของการรวม แต่ต้องเชื่อมต่อเพื่อไปแต่ละเขตข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในมอดูลนี้

  สร้างจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับตารางระดับกลาง
 3. ทำแบบสอบถาม

  ทำตามขั้นตอนปกติสำหรับการสร้างแบบสอบถาม: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์ เพิ่มเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และเรียกใช้ หรือบันทึกคิวรีของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน

  หมายเหตุ: คุณไม่มีการรวมตารางระดับกลางในผลลัพธ์ของคุณ เพียงแค่จำเป็นต้องใช้เป็น ส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลของคิวรีเพื่อให้เข้าถึงสามารถเชื่อมต่อข้อมูล

ยังไม่พอใช่ไหม

สร้างคิวรีพื้นฐาน

สร้างคิวรี โดยรวมแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง

สร้างคิวรีที่มีการรวมภายนอก

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

ในบางครั้งคุณต้องการตารางคิวรีหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และที่ไม่ได้แชร์การรวม คุณมีสองตัวเลือกสำหรับการทำเช่นนั้น

คุณสามารถใช้ตารางที่มีระดับกลาง: นั่นคือ ตารางที่ใช้ร่วมกันรวมกับข้อมูลแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ได้

หรือ คุณสามารถเพิ่มการรวมไว้

มาเริ่ม ด้วยตารางระดับกลาง ในฐานข้อมูลตัวอย่างนี้ พนักงานจำเป็นต้องใส่สถานะสำหรับแต่ละใบสั่ง แต่ในบางครั้งผู้ลืม

คำถามที่คุณต้องการรับสายแล้วคือ: "ใบสั่งซื้อที่ไม่มีสถานะเป็น และพนักงานที่ลืมใส่เข้าไปได้หรือไม่"

บนพื้นผิว ดูเหมือนว่าเราจำเป็นต้องใช้ตารางทั้งสามในแบบสอบถาม: พนักงาน ใบสั่งซื้อ และ สถานะรายละเอียดใบสั่งเนื่องจากพวกเขาสอดคล้องกับจุดข้อมูลในคำถามของเรา: "ใบสั่งซื้อที่ไม่มีสถานะเป็น และพนักงานที่ลืมใส่เข้าไปได้หรือไม่"

เพิ่มตารางลงในแบบสอบถาม และคุณสามารถดูตารางสองตารางเหล่านี้ไม่ได้เข้าร่วม แต่ก็ไม่เป็นไร ขวาได้อย่างไร เราสามารถเพิ่มการรวม

เพื่อให้ เราเข้าร่วมในเขตข้อมูล ID เรียกใช้คิวรี และ,...สิ่งใด

ดังนั้นในขณะนี้ เราทำอะไรเราควรได้ทำไว้ตั้งแต่แรก และดู ที่ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

เมื่อเราทำ เราเห็นสิ่งที่มีลักษณะดังโซ่ของความสัมพันธ์: ใบ สั่งพนักงาน ใบสั่งซื้อ OrderDetails และ OrderDetails OrderDetailsStatus

ใบสั่งซื้อและ OrderDetailStatus เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดใบสั่งเกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งสอง ซึ่งทำให้ OrderDetails ตารางระดับกลางของเรา

ในทางกลับ ที่นำเข้ากับกฎ: ตราบใดที่ตารางระดับกลางเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถแบบสอบถามตารางเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกัน และได้ผลลัพธ์ถูกต้องได้

คุณไม่จำเป็นต้องรวมตารางระดับกลางในผลลัพธ์ของคุณ แต่จะได้เป็น ส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลของคิวรีของคุณ

ดังนั้น เราเพิ่ม OrderDetails ในคิวรี,...เก็บเขตข้อมูลเดียวกัน,... และเรียกใช้แบบสอบถาม

เรากรองหาค่าว่าง,... และต่อไปนี้เป็นคำตอบของเรา

ขณะนี้ ลองเพิ่มการรวมลงในคิวรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คำนึงกฎเพิ่มเติมบางอย่าง

ขั้นแรก ตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการเข้าร่วมจำเป็นต้องมีเขตข้อมูลที่ มีชนิดข้อมูลที่ตรงกัน หรือเข้ากันได้

ตัวอย่าง ชนิดข้อมูล Number และ Currency เข้า แต่ตัวเลขและข้อความจะไม่

Second การรวมที่คุณสร้างเท่านั้นอยู่ในคิวรีของคุณ คุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ของตารางต่อไปนี้ไม่

และสาม ผลลัพธ์ควรเหมาะสม ถ้าการรวมส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อและรถยนต์บริษัท ตัวอย่างเช่น คุณควรอาจเริ่มต้นใหม่

สมมติว่า เราจำเป็นต้องทราบลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด

เราเพิ่มลูกค้า ใบสั่งซื้อ และ OrderDetails ลงในคิวรีใหม่ ขณะนี้ เราสามารถเพิ่มการรวม เราลาก ID ลูกค้าจากตารางลูกค้าไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในตารางใบสั่งซื้อ

ต่อไปนี้เป็นเส้นรวม และตอนนี้ เรามีกฎอื่น: Access วางเขตข้อมูลคุณลากทางด้านซ้ายของการรวมใหม่ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้อง เลือกเส้นรวม กดปุ่ม Delete และเริ่มต้นใหม่

หลังจากที่เราได้นำดูแลที่ เราสามารถสร้างคิวรี เราบวกด้วย FirstName และ LastName จากลูกค้า แล้ว ID ผลิตภัณฑ์, ... ID ใบสั่งซื้อ, ... ปริมาณ,...และราคาต่อหน่วยจาก OrderDetails

เรียกใช้แบบสอบถาม และนี่คือข้อมูลของเรา

ตอนนี้คุณรู้เทคนิคสอง คุณสามารถใช้เมื่อคุณต้องการแบบสอบถามแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน: ใช้ตารางที่มีระดับกลาง หรือเพิ่มการรวม และคำตอบให้กับข้อมูลของคุณปรากฏคำถามได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×