หน้าเค้าโครง

แทรกส่วนหัวหรือส่วนท้าย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่ใช่ภาษาของคุณใช่หรือไม่ ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

ลองกันเลย!

ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษในการเพิ่มชื่อเรื่องหรือหมายเลขหน้าลงในทุกหน้าในเอกสาร

แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  1. เลือก แทรก > หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ

  2. เลือกหนึ่งในการออกแบบที่มีอยู่แล้วภายใน

  3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  4. เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ ให้เปิด เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยการดับเบิลคลิกภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หน้าแรกต่างกัน

  1. แก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่โดยการดับเบิลคลิกภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  2. ใน เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก ออกแบบ และ

เอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก

  • เลือก แทรก > หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ

  • เลือก เอาหัวกระดาษออก หรือ เอาท้ายกระดาษออก.

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

วิดีโอ: เอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษทั้งหมดออก

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×