ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

แชร์งานนำเสนอ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สมมติว่าคุณมีงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณต้องการแชร์กับผู้อื่น คุณต้องการให้สิทธิ์ในการแก้ไขบางคนและสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวให้กับผู้อื่น ด้วย PowerPoint 2016 คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยใช้เมนูแชร์ ดูวิดีโอเพื่อดูวิธีการทำงานใน PowerPoint 2016 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows และเลื่อนลงเพื่อดูวิธีการทำงานนี้ในอุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานนี้โดยใช้ PowerPoint 2016 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้ด้วย ดูคำแนะนำ "วิธีการ" ที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาให้เลือกแชร์

 3. ในกล่องเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกแชร์ ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

คำแนะนำ "วิธีการ" ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows ของคุณ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาให้เลือกแชร์

 3. ในกล่องเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกแชร์ ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บน Mac ของคุณ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาให้เลือกแชร์

 3. ในกล่องเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกแชร์ ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขบนอุปกรณ์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาบนเมนูแชร์ให้เลือกเชิญบุคคล

 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกส่ง ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขบนอุปกรณ์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาบนเมนูแชร์ให้เลือกเชิญบุคคล

 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกส่ง ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้ใช้ Office Online หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่น

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint บน Windows Phone ของคุณ

 1. เปิด Office Hub บน Windows Phone ของคุณ

 2. ภายใต้ล่าสุดให้ระบุงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณได้ทำงานล่าสุด

 3. แตะงานนำเสนอค้างไว้แล้วแตะแชร์...

 4. เลือกOutlook

 5. ในกล่องถึงให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 6. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 7. แตะ ส่ง ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีไฟล์ของคุณแนบอยู่

เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอกับผู้อื่นใน PowerPoint สำหรับเว็บ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวาให้เลือกแชร์กับบุคคลอื่น

 3. ในกล่องเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสามารถแก้ไขเพื่อเปิดใช้งานผู้รับของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์

  • เลือกสามารถดูเพื่อให้ผู้รับของคุณสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

 5. ในกล่องรวมข้อความ (ใส่หรือไม่ก็ได้)ให้พิมพ์ข้อความสั้นๆสำหรับผู้รับของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าไฟล์คืออะไรและสิ่งที่พวกเขาควรทำอย่างไร

 6. เลือกแชร์ ผู้รับของคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณ

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

แชร์งานนำเสนอ PowerPoint ๒๐๑๖ของคุณกับผู้อื่น

ฉันกำลังทำงานบนแผนการตลาดบนเว็บและฉันต้องการความช่วยเหลือบางอย่างจากเพื่อนร่วมทีมของฉัน

ฉันจะคลิกแชร์แล้วใส่ที่อยู่อีเมลของเพื่อนร่วมทีมของฉัน ... และฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเพื่อให้สามารถแก้ไขไฟล์ได้

จากนั้นฉันจะพิมพ์บันทึกย่อด่วน ... จากนั้นคลิกปุ่มแชร์

พวกเขาจะได้รับอีเมลที่มีบันทึกย่อของฉันและลิงก์ไปยังไฟล์นั้น

และฉันสามารถดูที่นี่บนบานหน้าต่างการแชร์ของฉันที่สามารถแก้ไขไฟล์นี้ได้

ถ้าฉันต้องการแชร์งานนำเสนอของฉันกับบุคคลเพิ่มเติมฉันสามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ฉันเพิ่งติดตามได้ หรือฉันสามารถคลิกรับลิงก์การแชร์ได้ การทำเช่นนี้จะทำให้การเชื่อมโยงที่แตกต่างกันสองลิงก์ไปยังไฟล์มีดังนี้ฉันสามารถใช้เพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์และอื่นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์การดูได้เท่านั้น

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าฉันต้องการแชร์งานของฉันกับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ ฉันสามารถใช้ลิงก์ดูอย่างเดียวสำหรับการทำเช่นนี้

เมื่อฉันคลิกคัดลอกฉันมีลิงก์ไปยังไฟล์ของฉันที่ฉันสามารถส่งผ่านทางอีเมล IM หรือแม้แต่ข้อความ

แท็บแชร์ใน PowerPoint มีหลายวิธีในการเชิญบุคคลอื่นเพื่อดูหรือแก้ไขงานนำเสนอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×