ฉันและเอกสารของฉัน

แก้ไขสเปรดชีต Excel บนอุปกรณ์ iOS

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ด้วยOffice 365 และExcel บนแท็บเล็ตของคุณ คุณสามารถแก้ไขสเปรตจากที่ใดก็ตามที่คุณอยู่ ดูวิดีโอเพื่อดูวิธีนี้ทำงานโดยใช้Excel for iPad และเลื่อนลงมาเพื่อดูวิธีการทำงานนี้หลายอุปกรณ์

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานนี้โดยใช้Excel for iPad คุณสามารถใช้อุปกรณ์อื่นเช่นอย่างไรก็ตาม ดูเฉพาะ "วิธีการ" คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บน iPad

 1. เริ่มต้น ด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดในExcel for iPad

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้น และ แล้ว พิมพ์รายการของคุณ แตะเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อใส่ข้อความของคุณแก้ไข

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลาย ๆ เซลล์ เลือกเซลล์ โดยการแตะค้างไว้จะ นั้นแล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม แล้ว ในเมนูบริบทที่ปรากฏ เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไข บันทึก และปิดแฟ้มนั้น

เฉพาะ "วิธีการ" คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณ

 1. เริ่มต้น ด้วยเปิดกระดาษคำนวณของคุณในExcel 2016 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าไฟล์นั้นอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว เปิดใช้งานการแก้ไข และ ถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย เลือกเปิดใช้งานเนื้อหา

 2. การแก้ไขข้อความในเซลล์ เลือกเซลล์ จากนั้น พิมพ์รายการของคุณ แล้ว กด Enter

 3. เมื่อต้องการยกเลิกเลือกรายการจากหลาย ๆ เซลล์ ให้เลือกเซลล์ โดยการคลิก (หรือเคาะ) และเก็บไว้ แล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์ที่เพิ่มเติม จากนั้น คลิกขวา (หรือแตะที่เลือกของคุณ), แล้ว เลือกล้างเนื้อหา (หรือล้าง )

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไข บันทึก และปิดแฟ้มนั้น

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บนคอมพิวเตอร์เครื่อง Mac ของคุณ

 1. เริ่มต้น ด้วยเปิดกระดาษคำนวณของคุณในExcel 2016 for Mac บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าไฟล์นั้นอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว เปิดใช้งานการแก้ไข และ ถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย เลือกเปิดใช้งานเนื้อหา

 2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในเซลล์ เลือกเซลล์ ทางแล้ว พิมพ์รายการข้อความในเซลล์นั้น กด Enter เพื่อใส่ข้อความของคุณในเซลล์

 3. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลาย ๆ เซลล์ เลือกเซลล์ โดยการคลิกแล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม กด CTRL + B แล้ว ได้อีกด้วย

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไข บันทึก และปิดแฟ้มนั้น

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บนโทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ตของคุณ

 1. เริ่มต้น ด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel สำหรับโทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ต

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้น และ แล้ว พิมพ์รายการของคุณ แตะเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อใส่ข้อความของคุณแก้ไข

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลาย ๆ เซลล์ เลือกเซลล์ โดยการแตะค้างไว้จะ นั้นแล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม แล้ว ในเมนูบริบทที่ปรากฏ เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไข บันทึก และปิดแฟ้มนั้น

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บน iPhone หรือ iPad

 1. เริ่มต้น ด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดในExcel for iPad

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้น และ แล้ว พิมพ์รายการของคุณ แล้ว แตะเครื่องหมายถูกสีเขียว

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลาย ๆ เซลล์ เลือกเซลล์ โดยการแตะค้างไว้จะ นั้นแล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม แล้ว ในเมนูบริบทที่ปรากฏ เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วแก้ไข บันทึก และปิดแฟ้มนั้น

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel บน Windows Phone ของคุณ

 1. เริ่มต้น ด้วยเปิดกระดาษคำนวณของคุณในExcel สำหรับ Windows Phone 10 บน Windows Phone ของคุณ

 2. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้น ทางนั้น ในแถบสูตร พิมพ์รายการของคุณ กด Enter

 3. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลาย ๆ เซลล์ เลือกเซลล์ โดยการแตะค้างไว้จะ นั้นแล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม แล้ว แตะที่จุดไข่ปลา และเลือกล้างเนื้อหา

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรตโดยใช้ Excel Online บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เริ่มต้น ด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณบนอุปกรณ์ของคุณ

 2. เลือกแก้ไขบุ๊ก >แก้ไขใน Excel Online

 3. การแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ เลือกเซลล์ จากนั้น พิมพ์รายการของคุณ กด Enter เพื่อใส่ข้อความของคุณในเซลล์

 4. เมื่อต้องการยกเลิกเลือกรายการจากหลาย ๆ เซลล์ ให้เลือกเซลล์ โดยการคลิก (หรือเคาะ) และเก็บไว้ แล้ว ลากเพื่อเลือกเซลล์ที่เพิ่มเติม แล้ว ใน ribbon เลือกล้าง >ล้างเนื้อหา

เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตในExcel Online เปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

งานพื้นฐานใน Excel Online

ทำงานร่วมกับผู้อื่นในเวิร์กบุ๊ก

ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องพีซีหรือ Mac

คุณสามารถแก้ไขสเปรตบนอุปกรณ์ iOS โดยใช้แอป Excel

ต่อไปนี้จะมีเวิร์กบุ๊กงบประมาณของฉันเปิดบน iPad ของฉัน ขวา เดี๋ยวนี้ได้ในโหมดอ่านอย่างเดียว

ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบาง เพื่อให้ฉันจะแตะแก้ไข

ขั้นแรก ฉันจะอัปเดชื่อเรื่องของไฟล์

ฉันจะแตะเครื่องหมายนี้สีเขียวเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ฉันต้องการใส่ค่าใหม่ในคอลัมน์ปริมาณและต้นทุน แต่ฉันไม่ต้องการลบสูตรในเซลล์ ดังนั้น ฉันจะยกเลิกเลือกรายการแทน

วิธีนี้ สูตรของฉันจะยังคงทำงานเมื่อฉันใส่ปริมาณใหม่และต้นทุนในภายหลัง

และฉันจะเพิ่มบันทึกย่อลงในหนึ่งรายการ

ดี ที่อยู่ในขณะนี้เพียงพอ

เปลี่ยนแปลงของฉันจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อให้สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำคือปิดแฟ้มนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×