Office
ฉันและเอกสารของฉัน

แก้ไขสเปรดชีต Excel บนอุปกรณ์ iOS

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ด้วย Office 365 และ Excel บนแท็บเล็ตของคุณคุณสามารถแก้ไขสเปรดชีตได้จากทุกที่ที่คุณอยู่ ดูวิดีโอเพื่อดูวิธีการทำงานของการทำงานโดยใช้ Excel for iPad และเลื่อนลงเพื่อดูวิธีการทำงานนี้ในอุปกรณ์ต่างๆ

กระบวนงานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานนี้โดยใช้ Excel for iPad อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้ด้วย ดูคำแนะนำ "วิธีการ" ที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บน iPad

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel for iPad

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ แตะเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อใส่ข้อความที่คุณแก้ไข

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการแตะค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นให้เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกแล้วปิดไฟล์

คำแนะนำ "วิธีการ" ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel 2016 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าไฟล์อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียวให้เปิดใช้งานการแก้ไข และถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เลือกเปิดใช้งานเนื้อหา

 2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในเซลล์ให้เลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

 3. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการคลิก (หรือแตะ) แล้วกดค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นคลิกขวา (หรือแตะสิ่งที่คุณเลือก) แล้วเลือกล้างเนื้อหา(หรือล้าง)

 4. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกแล้วปิดไฟล์

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บนคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel 2016 for Mac บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าไฟล์อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียวให้เปิดใช้งานการแก้ไข และถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เลือกเปิดใช้งานเนื้อหา

 2. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในเซลล์ให้เลือกเซลล์แล้วพิมพ์รายการในเซลล์นั้น กด Enter เพื่อใส่ข้อความของคุณในเซลล์

 3. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์โดยการคลิกแล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นกด CTRL + B

 4. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกแล้วปิดไฟล์

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ แตะเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อใส่ข้อความที่คุณแก้ไข

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการแตะค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นให้เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกแล้วปิดไฟล์

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel for iPad

 2. แตะ แก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นแตะเครื่องหมายถูกสีเขียว

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการแตะค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นให้เลือกล้าง

 5. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกแล้วปิดไฟล์

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel บน Windows Phone ของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณเปิดใน Excel สำหรับ Windows Phone 10 บน Windows Phone ของคุณ

 2. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นจากนั้นในแถบสูตรให้พิมพ์รายการของคุณ กด Enter

 3. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการแตะค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นแตะที่ไข่ปลาแล้วเลือกล้างเนื้อหา

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้Excel สำหรับเว็บ บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เริ่มต้นด้วยสเปรดชีตของคุณที่เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

 2. เลือกแก้ไขเวิร์กบุ๊ก>แก้ไขใน Excel Online

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้เลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ กด Enter เพื่อใส่ข้อความของคุณในเซลล์

 4. เมื่อต้องการล้างรายการจากหลายเซลล์ให้เลือกเซลล์ด้วยการคลิก (หรือแตะ) แล้วกดค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกเซลล์เพิ่มเติม จากนั้นใน ribbon ให้เลือกล้างเนื้อหา >ล้าง

เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

งานพื้นฐานใน Excel Online

ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นบนเวิร์กบุ๊ก

ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องพีซีหรือ Mac

คุณสามารถแก้ไขสเปรดชีตในอุปกรณ์ iOS ได้โดยใช้แอป Excel

ที่นี่ฉันมีเวิร์กบุ๊กงบประมาณของฉันเปิดอยู่บน iPad ของฉัน ในตอนนี้อยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว

ฉันต้องการทำการเปลี่ยนแปลงสองสามอย่างดังนั้นฉันจะแตะแก้ไข

ก่อนอื่นฉันจะอัปเดตชื่อชื่อของไฟล์

ฉันจะแตะเครื่องหมายถูกสีเขียวนี้เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ฉันต้องการใส่ค่าใหม่ในคอลัมน์ปริมาณและต้นทุนแต่ฉันไม่ต้องการลบสูตรในเซลล์ ดังนั้นฉันจะล้างรายการแทน

วิธีนี้สูตรของฉันจะยังคงทำงานเมื่อฉันใส่ปริมาณใหม่และค่าใช้จ่ายในภายหลัง

และฉันจะเพิ่มบันทึกย่อลงในรายการใดรายการหนึ่ง

ดีที่เพียงพอสำหรับตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงของฉันจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติดังนั้นฉันจำเป็นต้องทำคือปิดไฟล์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×