ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

แก้ไขงานนำเสนอบนแท็บเล็ต

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สมมติว่าคุณกำลังอยู่บนท้องถนนและคุณต้องการแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint คุณไม่มีคอมพิวเตอร์ของคุณกับคุณแต่คุณมี iPad ของคุณ ด้วย Office 365 และ PowerPoint for iPad คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอของคุณได้จากทุกที่ที่คุณอยู่ ดูวิดีโอเพื่อดูวิธีการทำงานของการทำงานโดยใช้ PowerPoint for iPad และเลื่อนลงเพื่อดูวิธีการทำงานนี้ในอุปกรณ์ต่างๆ

กระบวนงานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานนี้โดยใช้ PowerPoint for iPad อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้ด้วย ดูคำแนะนำ "วิธีการ" ที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint สำหรับ iPad

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขใน PowerPoint for iPad ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572แล้วเปิดใน PowerPoint for iPad

 2. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้แตะสองครั้งที่กล่องข้อความแล้วเลือกแก้ไขข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกสไลด์ใหม่แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ที่มุมขวาล่างให้แตะบันทึกย่อ ในกล่องบันทึกย่อให้แตะสองครั้งแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบให้เลือกธีมแล้วเลือกธีมใหม่

 7. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

คำแนะนำ "วิธีการ" ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint ๒๐๑๖บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขใน PowerPoint ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572แล้วเปิดใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ จากนั้นคลิก (หรือแตะ) แล้วลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้คลิก (หรือแตะ) ที่กล่องข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกบนเมนูสไลด์ใหม่ให้เลือกเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ให้คลิก (หรือแตะ)บันทึกย่อจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบในเมนูธีมให้เลือกธีมใหม่

 7. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint ๒๐๑๖ for Mac

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดสำหรับการแก้ไขใน PowerPoint ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572แล้วเปิดใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ จากนั้นคลิก (หรือแตะ) แล้วลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้คลิก (หรือแตะ) ที่กล่องข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกบนเมนูสไลด์ใหม่ให้เลือกเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ให้คลิก (หรือแตะ)บันทึกย่อจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบในเมนูธีมให้เลือกธีมใหม่

 7. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดสำหรับการแก้ไข ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572แล้วเปิดใน PowerPoint บนอุปกรณ์ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้แตะสองครั้งที่กล่องข้อความแล้วเลือกแก้ไขข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกสไลด์ใหม่แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ที่มุมขวาล่างให้แตะบันทึกย่อ ในกล่องบันทึกย่อให้แตะสองครั้งแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบให้เลือกธีมแล้วเลือกธีมใหม่

 7. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint บน iPad หรือ iPhone

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดสำหรับการแก้ไข ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572แล้วเปิดใน PowerPoint for iPad

 2. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้แตะสองครั้งที่กล่องข้อความแล้วเลือกแก้ไขข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกสไลด์ใหม่แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ที่มุมขวาล่างให้แตะบันทึกย่อ ในกล่องบันทึกย่อให้แตะสองครั้งแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบให้เลือกธีมแล้วเลือกธีมใหม่

 7. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ในปัจจุบัน Windows Phone สนับสนุนความสามารถในการแก้ไขแบบจำกัดใน PowerPoint ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถเพิ่มสไลด์เพิ่มหรือปรับขนาดกล่องข้อความหรือเปลี่ยนธีมของงานนำเสนอของคุณโดยใช้ PowerPoint บน Windows Phone ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อและแก้ไขข้อความบนสไลด์ได้ เราขอแนะนำให้ใช้ Office Online ในการแก้ไขงานนำเสนอของคุณโดยใช้ Windows Phone ของคุณหรือเลือกอุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ไขไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint บน Windows Phone

 1. เปิด Office Hub บน Windows Phone ของคุณ

 2. ภายใต้ล่าสุดให้ระบุงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณได้ทำงานล่าสุด

 3. แตะงานนำเสนอเพื่อเปิด

 4. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ให้กดโทรศัพท์ของคุณในโหมดแนวตั้งแล้วแตะส่วนบันทึกย่อที่ด้านล่างของสไลด์ พิมพ์บันทึกย่อของคุณจากนั้นแตะเครื่องหมายถูก

 5. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความบนสไลด์ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. แตะจุดไข่ปลา(...) แล้วแตะแก้ไข

  2. แตะสองครั้งที่กล่องข้อความบนสไลด์แก้ไขข้อความของคุณจากนั้นแตะเครื่องหมายถูก

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขงานนำเสนอของคุณแล้วให้แตะปุ่มย้อนกลับ ถ้าได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้แตะใช่

เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ

 1. เริ่มต้นใช้งานงานนำเสนอของคุณเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณบนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอตัวอย่างของเราให้ดาวน์โหลดที่นี่: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, บันทึกไปยังไลบรารี OneDrive for Business ของคุณแล้วเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. เลือกแก้ไขงานนำเสนอPowerPoint สำหรับเว็บแก้ไขใน PowerPoint สำหรับเว็บ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกกล่องข้อความ จากนั้นย้ายและปรับขนาดกล่อง

 4. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความให้เลือกกล่องข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์บนแท็บแทรกให้เลือกสไลด์ใหม่แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์จากนั้นเลือกเพิ่มสไลด์

 6. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ที่มุมล่างขวาให้เลือกบันทึกย่อจากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมสำหรับดาดฟ้าสไลด์ของคุณบนแท็บออกแบบในเมนูธีมให้เลือกธีมใหม่

 8. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วให้ปิดไฟล์

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

เปรียบเทียบฟีเจอร์ PowerPoint บนแพลตฟอร์มอื่น

ฉันกำลังทำงานกับงานนำเสนอที่เพื่อนร่วมงานของฉันส่งไปในขณะที่ฉันกำลังเดินทาง ฉันมี Office บน iPad ของฉันดังนั้นฉันจึงสามารถทำงานให้เสร็จได้จากทุกที่

ดูเหมือนว่ามอลลี่ให้เราเริ่มต้นที่ดีด้วยสิ่งนี้

ฉันจะเพิ่มบันทึกย่อเพื่อให้เราสามารถแสดงรายชื่อลูกค้าสามอันดับแรกของเราบนสไลด์นี้ได้โดยไปที่แท็บแทรกแล้วคลิกกล่องข้อความ

เราจำเป็นต้องแสดงรายการผลิตภัณฑ์ของเราดังนั้นฉันจะเพิ่มสไลด์ตัวแทนสำหรับที่และเราจะกรอกข้อมูลในภายหลัง

ที่นี่ฉันจะแตะบันทึกย่อเพื่อเพิ่มตัวเตือนเพื่อให้เราตรวจสอบงบประมาณของปีถัดไป

ดีใจที่เรากำลังติดตามสำหรับปีนี้

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันชอบธีมนี้เป็นจำนวนมากทั้งหมด ฉันสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่

ที่ดูดีขึ้น ดีใจที่ฉันมี iPad ของฉันในการเดินทางนี้

ให้แน่ใจว่ามีประโยชน์ที่จะสามารถทำงานกับสิ่งต่างๆได้ทุกที่ที่ฉันต้องการ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×