วิดีโอ: แก้ไขข้อผิดพลาด "การรวมภายนอกที่ไม่ชัดเจน"

วิดีโอ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในวิดีโอ

ข้อความ "การรวมภายนอกที่ไม่ชัดเจน" จะปรากฏขึ้นเมื่อ Access พิจารณาว่าคิวรีของคุณสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยยึดตามการรวมที่สำเร็จก่อน เมื่อต้องการทำให้คิวรีทำงาน คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยปกติแล้ว วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการแยกคิวรีออกเป็นส่วนๆ ซึ่งก็คือตั้งค่าให้อย่างน้อยหนึ่งการรวมสำเร็จในคิวรี "ลูก" ขนาดเล็ก จากนั้นคุณจึงนำไปรวมกับตารางหรือคิวรีอื่นๆ ในคิวรี "แม่" จากนั้น Access จะดำเนินการการรวมในคิวรีลูก (หรือคิวรีอื่นๆ) ก่อน แล้วจึงรวมในคิวรีแม่ในตอนสุดท้ายซึ่งจะขจัดความไม่ชัดเจนไปได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตารางที่คุณมีในคิวรีของคุณ คุณอาจต้องสร้างคิวรีลูกหลายคิวรีเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมภายนอกที่ไม่ชัดเจน วิดีโอนี้จะแสดงตัวอย่างตารางสามตารางอย่างง่าย โดยตารางที่รวมสองตารางที่เท่ากันถูกแยกออกเป็นคิวรีลูก และการรวมภายนอกกับตารางที่สามดำเนินการเสร็จสิ้นในคิวรีแม่ ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานซึ่งคาดว่าคุณน่าจะคุ้นเคยกับการสร้างคิวรี

  1. สร้างคิวรีลูกใหม่ที่มีตารางที่คุณต้องการรวมก่อน (ในวิดีโอ ตารางเหล่านี้คือตาราง บริษัท และตาราง บุคคล)

  2. ในคิวรีลูก ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพื่อให้ปรากฏเป็นตารางคิวรี

สิ่งสำคัญ:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมเขตข้อมูลการรวมจากคิวรีเดิมแล้ว ในวิดีโอตัวอย่าง บริษัท รวมกับ ภูมิภาค โดยใช้เขตข้อมูล RegionID ดังนั้นเราจึงรวม RegionID ลงในตารางคิวรีของคิวรีลูก

  1. บันทึกและปิดคิวรีลูก และเปิดคิวรีต้นฉบับในมุมมองออกแบบ ซึ่งก็จะกลายเป็นคิวรีแม่

  2. ลบตารางที่คุณได้เพิ่มลงในคิวรีลูก จากนั้นเพิ่มคิวรีลูก (ออกแบบ > แสดงตาราง > คิวรี หรือเพียงแค่ลากคิวรีลูกจากบานหน้าต่างนำทางลงในคิวรีแม่)

  3. ในคิวรีแม่ ให้สร้างการรวมตามขั้นตอนเดิม เพียงแต่ครั้งนี้ให้ไปยังคิวรีลูก

  4. เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์จากคิวรีลูกไปยังตารางคิวรี

  5. บันทึกและเรียกใช้คิวรีแม่

หลักทั่วไปสำหรับการรวมภายนอกที่ไม่ชัดเจน

การรวมภายนอกที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อคุณมีอย่างน้อยสองการรวมในคิวรีหนึ่งๆ และหนึ่งในนั้นเป็นการรวมภายนอกที่ชี้ไปยังการรวมแบบเท่ากันหรือมีสองการรวมภายนอกที่ชี้เข้าหากัน ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าสองการรวมเหล่านี้ไม่ชัดเจนและจำเป็นต้องแยกคิวรีออกจากกัน ดังนี้

ตาราง1 --> ตาราง2 --- ตาราง3

ตาราง1 --> ตาราง2 <-- ตาราง3

การรวมภายนอกที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน หรือชี้ไปคนละทางจากการรวมภายนอกหรือการรวมแบบเท่ากันอื่นๆ นั้นใช้ได้ทั้งสิ้น ดังนี้

ตาราง1 --> ตาราง2 --> ตาราง3

ตาราง1 <-- ตาราง2 --> ตาราง3

ตาราง1 <-- ตาราง2 --- ตาราง3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรี ให้ดู บทนำสู่คิวรี หรือ สร้างคิวรีแบบใช้เลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×