ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการข้อมูลที่มีคิวรี

เริ่มต้นใช้งานคิวรี

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใช้คิวรี การตอบคำถามอื่น ๆ โดยยึดตามข้อมูลหรือธุรกิจ และเมื่อต้อง การได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายทำการอัปเดจำนวนมาก หรือเมื่อต้อง การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

คิวรีคืออะไร

ใน Accessแบบสอบถามจะเหมือนกับคำถามที่ถามว่า คุณจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้แต่เฉพาะ เจาะจงอย่างมาก ในฐานข้อมูลของคุณ

ในคิวรี คุณบางครั้งใช้ข้อมูลจากตารางหนึ่งและบางครั้งจากมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเพียงค้นหาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้แบบสอบถามอย่างง่ายของเขตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบุคคลระบุในตารางที่ติดต่อ หรือคุณอาจรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่ง เช่นข้อมูลลูกค้าและข้อมูลลำดับ เพื่อดูว่ามีการสั่งซื้อลูกค้า

ใน Access แบบสอบถามคือ วัตถุฐานข้อมูล จะไม่เก็บข้อมูล แทน จะแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ในตาราง และจะทำให้ข้อมูลนั้นพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานกับคุณ แบบสอบถามอาจแสดงข้อมูล จากตารางอย่าง น้อยหนึ่ง จากแบบสอบถามอื่น หรือ จากผสมของทั้งสอง ตัวอย่าง:

 • ดูข้อมูลกับแบบสอบถามที่เลือก ค้นหา และดูข้อมูลจากตารางอย่าง น้อยหนึ่ง โดยการระบุเกณฑ์ที่ต้องตรงกับข้อมูล และ itemizing ค่าที่แสดง ตัวอย่างเช่น คุณอาจขอให้เห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สร้างขึ้น โดย Tailspin เล่น

 • ป้อนเกณฑ์และค้นหาจากทุก สร้างคิวรีสามารถที่ขอเสมอคุณเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างคิวรีที่ขอให้ผู้ใช้สำหรับชื่อของผู้จำหน่ายเพื่อค้นหา และแสดงผลิตภัณฑ์ได้รับจากผู้จัดจำหน่ายที่แล้ว

 • อัปเดต หรือเพิ่มข้อมูลโดยยึดตามคิวรี แบบสอบถามข้อมูลแล้ว ใช้ผลลัพธ์เพื่อใส่ หรืออัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้า Tailspin เล่นได้เพิ่ม "TT" ไปยังจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของชื่อ ค้นหาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของบริษัท และอัปเดชื่อผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้แต่ละรายการที่ขึ้นต้น ด้วย "TT" — all through คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

 • ลบข้อมูลโดยยึดตามคิวรี ค้นหาข้อมูลหรือระเบียน และลบรายการเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเล่น Tailspin ชนาออกจาก business และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ค้นหาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และโดยอัตโนมัติลบจากตารางเกี่ยวข้อง

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อสร้างคิวรีเลือกที่แสดงข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: องค์ประกอบการออกแบบบางอย่างไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนคิวรีในมุมมองออกแบบหลังจากที่คุณสร้างไว้

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสร้างแบบสอบถาม ไม่แน่ใจว่า คุณได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากจะใช้เมื่อทำแบบสอบถามข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเริ่มต้นใช้งานความสัมพันธ์ของตารางและมอดูลตัวที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมนี้

สร้างคิวรี

 1. เลือกสร้าง >ตัวช่วยสร้างคิวรี

 2. เลือกตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย นั้นแล้ว เลือกตกลง

 3. เลือกตารางหรือคิวรีที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล แล้ว เพิ่มเขตข้อมูลลงในรายการเขตข้อมูลที่เลือก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกถัดไป

  เพิ่มเขตข้อมูลมาก ตามที่คุณต้องการจากตารางมาก ตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลข

  ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลข ตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการให้คิวรีเพื่อส่งกลับรายละเอียดหรือข้อมูลสรุป เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการดูแต่ละระเบียน เลือกรายละเอียด แล้วถัดไป ข้ามไปขั้นตอนที่ 4

  • ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลสรุปข้อมูลตัวเลข เช่นค่าเฉลี่ย เลือกสรุป จากนั้น เลือกตัวเลือกสรุป ระบุว่า เขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป และวิธีที่คุณต้องการสรุปข้อมูล เฉพาะ เขตข้อมูลตัวเลขจะแสดง สำหรับแต่ละเขตข้อมูลตัวเลข เลือกฟังก์ชัน:

   • ผลรวม คิวรีส่งกลับผลรวมของค่าทั้งหมดของเขตข้อมูล

   • Avg คิวรีส่งกลับค่าเฉลี่ยของค่าของเขตข้อมูล

   • ฟังก์ชัน min คิวรีส่งกลับค่าน้อยที่สุดของเขตข้อมูล

   • Max คิวรีส่งกลับค่ามากที่สุดของเขตข้อมูล

  • ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของคิวรีเพื่อรวมการนับจำนวนระเบียนในแหล่งข้อมูล เลือกนับระเบียนในตารางชื่อ สำหรับตารางนั้น

   ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลา

   ตัวช่วยสร้างคิวรีถามคุณว่าคุณต้องการจัดกลุ่มเป็นค่าวัน ตัวอย่าง สมมติว่า คุณเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลข เช่นราคา และเขตข้อมูลวัน / เวลา เช่นเวลาธุรกรรม ในแบบสอบถาม แล้ว ระบุในกล่องโต้ตอบตัวเลือกสรุป ที่ คุณต้องการดูค่าเฉลี่ยของเขตข้อมูลราคา เนื่องจากคุณได้รวมเขตข้อมูลวัน / เวลา คุณสามารถคำนวณค่าสรุปสำหรับแต่ละวันไม่ซ้ำและค่าเวลา สำหรับแต่ละวัน เดือน ไตรมาส หรือปี

   เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้การจัดกลุ่มค่าวันและเวลา นั้นแล้ว เลือกถัดไป

   หมายเหตุ: ในมุมมองออกแบบ คุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจัดกลุ่มค่าวันและเวลา

 4. ทำให้คิวรีชื่อเรื่อง

 5. ระบุว่า คุณต้องการเปิดคิวรี (ในมุมมองแผ่นข้อมูล ) หรือปรับเปลี่ยนคิวรี (ในมุมมองออกแบบ ) แล้ว เลือกเสร็จสิ้น

ยังไม่พอใช่ไหม

สร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

เมื่อฐานข้อมูล Access ของคุณมีความสัมพันธ์และตาราง เป็นเวลาในการออกแบบ และสร้างตัวแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็น

ในวิดีโอนี้ คุณจะเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานสำหรับการสร้าง และเรียกใช้แบบสอบถาม ได้รับบทนำสู่แบบสอบถามหลายชนิด สร้างแบบสอบถามในตัวช่วยสร้างคิวรี และปรับเปลี่ยนแบบสอบถามในตัวออกแบบแบบสอบถาม

แบบสอบถามจะเรียงตามตัวอักษรคำถามที่คุณถามข้อมูลของคุณ ที่จริง การถามคำถามที่ต้องตอบก็ได้ดีเยี่ยมในการเริ่มต้น

ตัวอย่าง "ใบสั่งซื้อกี่ไม่ได้เล่น TailSpin ตำแหน่งเดือนหรือไม่"

ภาษาที่คำถามบอกให้คุณลงในตารางใบสั่งซื้อ และหลังจาก ที่คุณเลือกเขตข้อมูลคุณต้องการดู สร้างแบบสอบถาม แล้ว เรียกใช้

ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่ คุณถามคำถามของคุณ จากนั้น คุณเลือกแหล่งข้อมูลเช่นตาราง หรือแม้แต่อื่น ๆ ผลลัพธ์ของคิวรีที่ประกอบด้วยข้อมูลนั่นคือที่จะตอบคำถามที่

คุณเลือกเขตข้อมูลคุณต้องการดูในผลลัพธ์ ซึ่งยังเรียกว่า "ชุดข้อมูล" ตามวิธี และเพิ่มเกณฑ์ต่าง ๆ

ในตัวอย่างนี้ เกณฑ์ตัวกรองผลลัพธ์เพื่อเล่น TailSpin สำหรับเดือนพฤษภาคม

คุณสามารถใช้คิวรีสำหรับมากกว่าเพียงแค่การตอบคำถาม แบบสอบถามจะเหมือนกับ pliers ในเครื่องมือหลายรายการหรือชุดซึ่งมีหนึ่งเครื่องมือ handiest ในฐานข้อมูลใด ๆ เนื่องจากจะทำให้เธอมากมายได้

ตัวอย่างเช่น คิวรีสามารถใส่ข้อมูลสำหรับฟอร์มและรายงาน และพวกเขาสามารถยังช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มไปยังข้อมูลของคุณ

ขณะนี้ คุณสามารถสร้างหลายชนิดของแบบสอบถามในฐานข้อมูลใด ๆ ลองมาดู ด้วยการเลือกสร้าง แล้วออกแบบคิวรี

เราจะปิดกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ในขณะนี้

ต่อไปนี้เป็นชนิดของคิวรีที่คุณสามารถสร้าง

เลือก คิวรีแบบใช้กันมากที่สุดได้ ชนิดที่ช่วยให้คุณได้รับคำตอบออกจากข้อมูลของคุณได้

ใช้สร้างตาราง คิวรีเพื่อเลือกระเบียนจากตารางที่มีอยู่ และบันทึกเป็นตารางใหม่ นี้อาจเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าไฟล์ Excel ขนาดใหญ่ และคุณต้องการแบ่งบางส่วนของข้อมูลนั้นลงในตารางที่แยกต่างหาก

คุณสามารถเรียกใช้คิวรีเหล่านี้สามถัดจากข้อมูลที่มีอยู่

คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่, ...

ปรับปรุง แบบสอบถามเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่, ...

และลบ แบบสอบถามเอาข้อมูลออก

คุณสามารถใช้คิวรีแบบตารางเมื่อคุณต้องการแสดงข้อมูลสรุปเช่นค่าเฉลี่ยหรือผลรวม

ตัวอย่าง ถ้าคุณจำเป็นยอดขายตามภูมิภาค ใช้คิวรีแบบตาราง

นี่คืออะไรคิวรีแบบตาราง มีลักษณะดังในตัวออกแบบแบบสอบถาม

และผลลัพธ์จะมีลักษณะดังนี้ คุณสามารถดูสิ่งนี้ส่งกลับข้อมูลยอดขายสำหรับแต่ละไตรมาส

ใช้คิวรีแบบร่วม เพื่อรวมหลายคิวรีที่เลือกลงในผลลัพธ์เดียว ทำเช่นนี้เมื่อคุณต้องการดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ใช้คิวรีแบบพาส-ทรู เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เช่น พูด Microsoft SQL server และดำเนินการคิวรีในฐานข้อมูลนั้น

เมื่อคุณทำเช่นนี้ Access กลายเป็น การส่วนหน้านั่นคืออย่างยิ่งชุดของเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเรียกใช้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่

สุดท้าย ใช้แบบสอบถามข้อกำหนดข้อมูล เพื่อสร้าง หรือปรับเปลี่ยนตารางและดัชนี สิ่งจะ Access นั้นมีวิธีอื่น ๆ มากในการสร้างตาราง และเปลี่ยนแปลงดัชนีที่อาจไม่มีจริงคุณจะใช้คิวรีชนิดนี้

ตอนนี้เรามาสร้างถามแบบใช้เลือก ชนิดของคิวรีที่คุณจะใช้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อต้องการสร้าง นั้นมาเลือกสร้าง แท็บ จากนั้น เลือกตัวช่วยสร้างคิวรี

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับแบบสอบถาม นี่คือสถานที่เห็นเพื่อเริ่มต้น

เลือกตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย และเลือกตกลง

เลือกตารางหมายเลขโทรศัพท์ นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลลูกค้า และหมายเลขโทรศัพท์

เลือก ถัดไป

เปลี่ยนชื่อแบบสอบถามถ้าคุณต้องการสิ่งที่สื่อความหมายมากขึ้น

เลือกว่า คุณต้องการแสดงผลลัพธ์, ...

...แล้ว เลือกเสร็จสิ้น

ต่อไปนี้เป็นผลลัพธ์

คุณอาจมีสองสามคำถามณจุดนี้ ชอบ "ชนิดของคิวรีไม่ได้เราเพิ่งสร้างได้อย่างไร" ...

และ "เรา ทราบได้อย่างไรว่า เรากำลังโทรหาบุคคลของ office โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องโทรสารของพวกเขาได้หรือไม่"

คุณสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้ โดยการเพิ่มข้อมูลบางอย่างในแบบสอบถาม

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณ มาเปิดตัวออกแบบแบบสอบถาม เลือกหน้าแรก แล้วดู แล้วมุมมองออกแบบ

ตัวออกแบบคิวรีแสดงแหล่งข้อมูลซึ่งในกรณีนี้ เป็นตาราง แต่อาจเป็นแบบสอบถาม นอกจากนี้คุณดูเขตข้อมูลเกี่ยวข้องในแบบสอบถาม

Ribbon ระบุชนิดของคิวรี และในกรณีนี้ คุณสามารถดูว่า เป็นแบบสอบถามที่เลือก

เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลชนิด และทำให้รายการหมายเลขโทรศัพท์ใช้งานง่ายขึ้น คุณเพียงแค่ลาก

เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ บนแท็บออกแบบ เลือกเรียกใช้

ขณะนี้ แม้ว่าจะใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย คุณไม่สามารถทำทุกอย่างดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มสูตร โดยใช้ตัวช่วยสร้างคิวรี

ดังนั้น สำหรับความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น และ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามคุณอาจต้อง ใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม

ดังนั้นในขณะนี้ คุณได้เรียนรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง และเรียกใช้แบบสอบถาม โดยใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามและตัวออกแบบแบบสอบถาม ใช้คิวรีช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และได้รับคำตอบคุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×