ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้ความสัมพันธ์

เริ่มต้นใช้งานความสัมพันธ์ของตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

กำลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทำงานอยู่ในการรวมข้อมูลระหว่างตาราง เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ก่อนอื่นคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ แล้ว วาง Access เพื่อทำงานเมื่อต้องการรวมข้อมูลในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับฐานข้อมูล เปิดเทมเพลต Access ไปยังแท็บเครื่องมือฐานข้อมูลและเลือกความสัมพันธ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลเปล่า หรือยังไม่ได้ถูกกำหนดความสัมพันธ์ของตารางใด ๆ Access พร้อมท์ให้คุณสามารถเพิ่มตารางหรือคิวรี ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ คุณจำเป็นอย่างน้อยสองตาราง คีย์ คุณสร้างตารางของคุณทั้งหมดก่อน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูสร้างความสัมพันธ์กับตัวช่วยสร้างการค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับบานหน้าต่างความสัมพันธ์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์

บรรทัดในมุมมองความสัมพันธ์ระบุการเชื่อมต่อระหว่างตาราง ในรูปต่อไปนี้ ตารางทางด้านซ้ายเป็นตารางหลัก ตารางด้านขวาเป็นตารางลูก เส้นระหว่างเหล่านั้นเป็นการเชื่อมต่อเขตข้อมูล (ในกรณีนี้ ID ใบสั่งซื้อและหมายเลขผลิตภัณฑ์) ใช้เพื่อให้ตรงกับข้อมูล

ความสัมพันธ์จะแสดงตามเส้นวาดระหว่างเขตข้อมูลหลักและรอง

เส้นและสัญลักษณ์แสดงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับตารางของคุณ:

 • เส้นเชื่อมต่อหนาหมายความว่า คุณกำลังบังคับใช้ข้อมูล referential integrity ดีจัง นั้นเก็บข้อมูลของคุณทำซิงค์

 • ในภาพประกอบของเรา ตัวเลข 1 ระบุว่า สามารถมีเพียงหนึ่งระเบียนที่ตรงกันในตารางนั้น ในตารางใบสั่งซื้อแสดงไว้ที่นี่ ระเบียนเดียวเท่านั้นให้ตรงกับลำดับแต่ละรายการ

 • สัญลักษณ์∞ระบุว่า หลายระเบียนสามารถรวมรหัสเดียวกัน ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อแสดงไว้ที่นี่ ค่าลำดับ (ระบุ โดยของ ID ใบสั่งซื้อ) อาจปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง เนื่องจากลำดับเดียวกันอาจมีหลายผลิตภัณฑ์

ชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

มีอยู่สามชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างตาราง:

 • หนึ่ง เมื่อแต่ละรายการในแต่ละตารางเท่านั้นปรากฏครั้งเดียว ตัวอย่าง พนักงานแต่ละคนสามารถมีรถยนต์บริษัทเดียวเท่านั้นที่จะใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

 • แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม เมื่อรายการหนึ่งในตารางหนึ่งสามารถมีความสัมพันธ์หลายรายการในตารางอื่น ตัวอย่าง แต่ละใบสั่งซื้อสามารถรวมหลายผลิตภัณฑ์

 • แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เมื่อรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการในหนึ่งตารางสามารถมีความสัมพันธ์อย่าง น้อยหนึ่งรายการในตารางอื่น ตัวอย่าง แต่ละใบสั่งสามารถมีผลิตภัณฑ์หลาย และแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏบนใบสั่งซื้อจำนวนมาก เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มสร้าง

ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูลดีโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางโดยปกติอาศัยคีย์หลักในหนึ่งตาราง เรียกคืนคีย์หลักว่าตัวระบุเฉพาะ (มักจะเป็นตัวเลข) สำหรับแต่ละระเบียน เมื่อต้องการแสดงข้อมูลในตารางที่แตกต่างกันสองเกี่ยวข้อง คุณมักจะสร้างความสัมพันธ์โดยใช้คีย์หลักจากตารางหนึ่ง

ในความสัมพันธ์ที่แสดงไว้ที่นี่ ตัวอย่าง แต่ละบุคคลที่อยู่ในตารางติดต่อได้ ID ซึ่งเป็นคีย์หลัก (ระบุ โดยสัญลักษณ์คีย์ถัดจากนั้น) ID นั้นจะปรากฏขึ้นในเจ้าของเขตข้อมูลในตารางสินทรัพย์ด้วย เมื่อต้องการอีเมลของบุคคลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ รับค่าจากเขตข้อมูลอยู่อีเมล เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ค้นหาค่าในเขตข้อมูลเจ้าของตารางสินทรัพย์ และค้นหาว่ารหัสในตารางติดต่อนั้น ตัวเลข1 ที่ปลายด้านหนึ่งของเส้นเชื่อมต่อและสัญลักษณ์∞ที่ส่วนท้ายระบุว่า นี่คือความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม เพื่อติดต่อหนึ่งอาจถูกเชื่อมโยงกับแอสเซมากมาย

ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

แก้ไขความสัมพันธ์

ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลของคุณจากเทมเพลต คุณสามารถแก้ไขความสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าตารางคุณต้องการทำงานกับถูกใช้ คุณต้องปิดพวกเขา พร้อมกับใด ๆ เปิดวัตถุที่ใช้เหล่านั้น

 1. เลือกเครื่องมือฐานข้อมูล >ความสัมพันธ์

 2. เลือกเส้นเชื่อมต่อสองตารางที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มความสัมพันธ์ เลือกความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. บนแท็บออกแบบ เลือกแก้ไขความสัมพันธ์

  แก้ไขความสัมพันธ์ที่มีอยู่ am ระหว่างตาราง

  ตาราง/คิวรี เป็นตารางหลักทางด้านซ้าย (ในตัวอย่างนี้ ลูกค้า)

  ตาราง/คิวรีที่เกี่ยวข้อง คือ ตารางลูก (ในตัวอย่างนี้ ใบสั่งซื้อ)

  แม้ว่าตารางไม่ปรากฏในใบสั่งนี้ในมุมมองความสัมพันธ์ ตำแหน่งในกล่องโต้ตอบระบุทิศทางของเส้นเชื่อมต่อกับพวกเขาและความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญถ้า ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม เนื่องจากนั่น หมายความว่า ตารางทางด้านซ้ายเป็น (ตารางแม่) ตารางบนด้านขวาเป็นจำนวนมาก (ลูกตาราง)

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่เชื่อมต่อตาราง เลือกเขตข้อมูลแตกต่างกันแต่ละตารางที่แสดงด้านล่าง ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูล ID ในตารางลูกค้าเชื่อมต่อไปยังเขตข้อมูล ID ลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อ

 5. เปลี่ยนวิธีการเข้าถึงซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณระหว่างตาราง

  บังคับให้มี Referential Integrity

  เมื่อต้อง การป้องกันข้อมูลไม่ถูกต้อง และรักษาการอ้างอิงให้ตรงกันข้ามความสัมพันธ์ของตาราง เลือกตัวเลือกนี้

  ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางพนักงานและข้อดีต่าง ๆ ของพนักงานที่หนึ่ง ถ้าพนักงานออกจากบริษัท และคุณเอาออกจากตารางพนักงานของคุณ ระเบียนพนักงานที่เกี่ยวข้องในตารางพนักงานประโยชน์จะถูกเอาออก เกินไป

  ในบางครั้งบังคับใช้ referential integrity ไม่เหมาะสม ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มระหว่างผู้ขนส่งและใบสั่งซื้อ คุณสามารถลบผู้ขนส่งสินค้าที่ และผู้ขนส่งสินค้าที่แมปไปยังใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเหล่านั้นกลายเป็น ร้อย หมายความ ว่า พวกเขายังคงประกอบด้วยรหัสผู้ขนส่งสินค้า แต่ ID ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีระเบียนที่อ้างอิงถึงไม่

  อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสิ่งที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เลือกตัวเลือกนี้

  ตัวอย่าง สมมติว่า คุณเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนแปลง ID ของผู้ขนส่งสินค้าที่ การตั้งค่าตัวเลือกนี้ช่วยให้มั่นใจว่า มีการปรับปรุง ID ผู้ขนส่งสินค้าซึ่งไม่ใช่แค่เพียง ในตารางผู้ขนส่งสินค้า แต่อื่นในตารางที่เชื่อมต่อกับที่รวม ID นั้นผู้ขนส่งสินค้า เช่นตารางใบสั่งซื้อ

  สิ่งที่เกี่ยวข้องลบระเบียนที่เกี่ยวข้อง

  การตัดสินใจเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการรักษาระเบียนในบางตารางแม้ว่าพวกเขาอาจถูกลบออกจากตารางอื่น

  ตัวอย่าง สมมติว่า คุณลบที่ผู้ขนส่งสินค้า ถ้ามีเลือกตัวเลือกนี้ Access ลบระเบียนทั้งหมดในตารางทั้งหมดที่อ้างอิงที่ ID ผู้ขนส่งสินค้า รวมถึงใบสั่งทั้งหมด (ในตารางใบสั่งซื้อ) ที่จัดส่ง โดยผู้ขนส่งสินค้านั้น คุณเท่านั้นเลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการของคุณประวัติการลำดับที่ถูกลบ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตารางจากการรวมภายในให้เป็นการรวมภายนอก เลือกปุ่มชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแบบสอบถามที่สร้าง ด้วยการรวมภายนอก

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

หมายเหตุ: ถ้าตารางคุณต้องการทำงานกับถูกใช้ คุณต้องปิดพวกเขา พร้อมกับใด ๆ เปิดวัตถุที่ใช้เหล่านั้น

เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง:

 1. เลือกเครื่องมือฐานข้อมูล >ความสัมพันธ์

 2. เลือกเส้นเชื่อมต่อตารางที่เกี่ยวข้องสอง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มความสัมพันธ์ เลือกความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. เลือกปุ่ม Delete ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการลบความสัมพันธ์ เลือกใช่

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบความสัมพันธ์ คุณเอาสนับสนุน referential integrity สำหรับความสัมพันธ์นั้น ถ้าใดก็ ผลลัพธ์เป็น Access จะไม่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดในระเบียนสุดท้ายของย่อหน้าบนด้านจำนวนมากของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

เมื่อคุณมีตารางในฐานข้อมูลของคุณ คุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหล่านั้น ความสัมพันธ์มีความสำคัญต่อเนื่องจากจะเชื่อมโยงตารางของคุณกลับเข้าด้วยกันหลังจากที่คุณต้องหารข้อมูลของคุณ และยัง ได้เนื่องจากจะมีผลกระทบใหญ่ใน วิธีการออกแบบแบบสอบถามของคุณ และได้รับคำตอบจากข้อมูลของคุณ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใด ๆ ใช้สามชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างตารางของตน แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มแบบกลุ่มต่อกลุ่ม และหนึ่ง

ความสัมพันธ์ที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ คุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มเมื่อเกี่ยวข้องกับระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งในอีกตารางหนึ่งระเบียนเดียวในหนึ่งตาราง

ฐานข้อมูลตัวอย่างของเรามีความสัมพันธ์ชนิดนี้ ลูกค้าหนึ่งสามารถมีอย่าง น้อยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์แต่ละเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหนึ่ง

คุณมีแบบกลุ่มต่อกลุ่มความสัมพันธ์เมื่อระเบียนเดียวในตาราง A สามารถมีที่เกี่ยวข้องกับอย่าง น้อยหนึ่งระเบียนในตาราง B และระเบียนเดียวในตารางที่สามารถเชื่อมโยง B อย่าง น้อยหนึ่งระเบียนในตาราง a

คุณเห็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล ซึ่งใบสั่งสามารถประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลาย และผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อหลายการติดตามใบสั่งโดยทั่วไป

คุณยังดูความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล student ชนิดนี้ที่มากนักเรียนสามารถใช้ห้องเรียนจำนวนมาก

คุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งเมื่อระเบียนเดียวในหนึ่งตารางเกี่ยวข้องกับเพียงระเบียนเดียวในตารางอื่น ตัวอย่างเช่น พนักงานแต่ละคนหนึ่งอาจไดรฟ์รถบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณไม่เห็นข้อมูลนี้มากมักได้เนื่องจากไม่ทั่วไปที่ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ตอนนี้มาลองเลือกเครื่องมือฐานข้อมูล จากนั้นความสัมพันธ์ บานหน้าต่างความสัมพันธ์เปิดขึ้น คุณจะใช้เครื่องมือนี้ค่อนข้างสักเล็กน้อย

นี่คือที่ที่คุณสร้าง และจัดการส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ของคุณ ต่อไปนี้คุณเห็นความสัมพันธ์ทั่วไป: ตารางสองตารางกับเส้นระหว่างเหล่านั้น บรรทัดจะแสดงว่า ตารางที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่น่า นี่คือความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณสามารถบอกได้เนื่องจากเส้นความสัมพันธ์ต่อไปนี้มีความและสัญลักษณ์อนันต์ สัญลักษณ์เหล่านี้ชี้ไปสองสามแนวคิดที่สำคัญ

ขั้นแรก ตารางบนด้านหนึ่งเป็นตารางหลัก และตารางที่ด้านจำนวนมากเป็นตารางลูก

Second คุณสามารถนึกถึงการส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ของคุณว่ามีด้านที่เหลือ ในกรณีนี้ คุณมีตารางบนด้านหนึ่งและตารางที่ด้านมากมาย

ข้างมีความสำคัญเนื่องจากจะมีผลต่อการออกแบบแบบสอบถามของคุณ

ตอนนี้เราเลือกเส้นความสัมพันธ์ จากนั้น บน ribbon มาเลือกแก้ไขความสัมพันธ์

ตั้งค่าความสัมพันธ์สามมีผลกับข้อมูลของคุณและวิธีใช้ที่คุณใช้ความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง: Referential integrityอัปเด cascading และลบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไปนี้จะทำอะไร

ขั้นแรกreferential integrity ซิงโครไนซ์ระเบียนในทั้งสองตาราง นี่คือส่วนสำคัญของการเก็บข้อมูลของคุณผิดเพี้ยนบ้าง เพื่อที่คุณต้องการตั้งค่าได้เกือบทุกครั้ง

มี referential integrity บังคับใช้ คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เว้นแต่ว่าคุณมีชื่อในตารางลูกค้า นี้ป้องกันไม่ให้คุณสร้างสิ่งที่จะเรียกว่าร้อย: ข้อมูล โดยไม่มีระเบียนแม่

ตัวอย่างเช่น เพียงสมมติตัวเลขยอดขาย โดยไม่มีลำดับที่แนบมา และคุณสามารถดูทำไมตั้ง referential integrity จึงมีความสำคัญ

การตั้งค่าการอัปเด Cascading อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใด ๆ บนด้านแม่เพื่อเรียงซ้อนผ่านไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องใด ๆ บนรองหรือด้านมากมาย

ถ้าลูกค้าเปลี่ยนชื่อของเขา ตัวอย่าง เท่านั้นคุณจำเป็นต้องใส่การเปลี่ยนแปลงในตารางลูกค้า และระเบียนเกี่ยวข้องจะเปลี่ยน

การตั้งค่าลบ Cascading ควบคุมว่า คุณสามารถลบข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ คุณไม่สามารถลบข้อมูล ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อคุณลบระเบียน Access ลบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระเบียนนั้น

ตัวอย่างเช่น ลบลูกค้า และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจะถูกลบเกินไป

ที่อาจเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากจะช่วยป้องกันไม่ร้อยนั่นคือหมายเลขโทรศัพท์กับลูกค้าไม่ได้ ในทางกลับกัน โปรดจำไว้ว่า กฎธุรกิจของคุณอาจป้องกันไม่ให้คุณทำการลบข้อมูล ดังนั้น โปรดจำไว้ กฎสำหรับธุรกิจของคุณสามารถเล่นส่วนใหญ่ในดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณ

ขณะนี้เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง รวมถึงการทำงานในบานหน้าต่างความสัมพันธ์การเข้าถึง และตั้งค่าความสัมพันธ์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับฐานข้อมูล Access ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×