ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงให้กับการเปลี่ยน

เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงให้กับการเปลี่ยน

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Add sound effects to transitions (visual effects when moving between slides) in your presentation. Set them to start and stop when you want them to, and more.

Add a transition to a slide

 1. In the Thumbnail pane, click the slide that you want to apply a transition to. The transition setting dictates how that slide enters and the preceding slide exits.

 2. On the TRANSITIONS tab, find the effect that you want in the Transition gallery. Click the More button to see the entire gallery. Click the effect that you want for that slide and see a preview.

 3. Click TRANSITIONS > Effect Options to change how the transition occurs – for example, from which direction the slide enters.

 4. Enter a time at Duration to set how fast the transition goes. Set the number higher to make the transition go slower.

 5. Click Preview to see what the transition looks like with all the settings. If you want all slides in the presentation to transition the same way, click Apply To All in the Timing group.

Remove a transition

Remember that a transition applies to a slide’s entrance, not how it exits. So, if you want to remove the exit effects for Slide 2, remove the transition from Slide 3.

Click the slide that you want to have no transition. Then on the TRANSITIONS tab, click None.

Add a sound to each slide that has a transition

 1. Press and hold the Ctrl key while you select the transition slides that you want to add a sound to.

 2. Click TRANSITIONS > Sound.

 3. Do one of the following:

  • Click one of the built-in sounds, such as Chime or Drum Roll.

  • Click Other Sound to add your own sound file.

 4. Click TRANSITIONS > Preview to hear the sound while the transition plays.

Want more?

Add, change, or remove transitions between slides

Set the speed and timing of transitions

Add sound effects to an animation

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×