ติดต่อสื่อสารในแบบของคุณ

เพิ่มบุคคลและวิดีโอ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ระบุว่า คุณอยู่ในการสนทนา IM กับบุคคลอื่น และคุณจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลอื่นค้นหา เรียนรู้วิธีการเพิ่มบุคคลลงในการสนทนา IM และวิธีการสลับจากการสนทนา IM ไปยังการสนทนาทางวิดีโอ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เมื่อต้องการดูคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์อื่น ดูเฉพาะ "วิธีการ" คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM บนพีซีของคุณ

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ คลิกปุ่มเชิญบุคคลเพิ่มเติม

  เชิญบุคคลอื่นเพิ่มเติมปุ่ม

 2. ในกล่องส่งมีกล่องค้นหาหน้าต่าง IM พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้องการดึงลงในการสนทนา IM ของคุณ ขณะที่คุณพิมพ์ชื่อของพวกเขา รายการผลลัพธ์จำกัด

 3. เมื่อคุณเห็นชื่อของบุคคลในรายการผลลัพธ์ คลิก

  กล่องค้นหา IM ผู้ส่ง

  บุคคลนั้นจะได้รับการเชิญบนพีซีหรืออุปกรณ์ของพวกเขา คุณสามารถตรวจสอบว่า พวกเขาในการสนทนา IM โดยสังเกตจำนวนของผู้เข้าร่วมที่ด้านบนของหน้าต่าง - ซึ่งควรมีเพิ่มขึ้นหนึ่ง

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอ

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ คลิกที่ปุ่มสนทนาทางวิดีโอ

  คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล้องของคุณเพื่อแสดงวิดีโอของตัวคุณเองในระหว่างการประชุมหรือการสนทนาทางวิดีโอผ่าน Skype for Business สีน้ำเงินเข้มแสดงว่ากล้องเปิดอยู่

 2. แสดงตัวอย่างวิดีโอ (ของคุณ) ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนกล้องที่จำเป็น คลิกเริ่มวิดีโอของฉันเมื่อคุณพร้อม

  หน้าต่างการประชุมปรากฏขึ้น และแสดงวิดีโอแบบออนไลน์ของคุณและบุคคลอื่นเลือกที่จะแสดงวิดีโอของพวกเขาเอง ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เลือกการแสดงวิดีโอ รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา Office ปรากฏขึ้นแทน

  วิดีโอการประชุม

 3. เมื่อต้องการปิดวิดีโอ เพียงแค่คลิกปุ่มวิดีโออีกครั้ง สลับปุ่มวิดีโอเฉพาะหยุดสตรีม live จากกล้องของคุณ - คุณจะยังคง อยู่ ในการประชุมสามารถได้ยินเสียงอะไรคือกำลังพูด และดูสิ่งที่กำลังนำเสนอ

เฉพาะ "วิธีการ" คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะไอคอนเมนู

 2. แตะเพิ่มผู้เข้าร่วม

 3. แตะชื่อของบุคคลคุณต้องการเชิญ

  บุคคลนั้นจะได้รับการเชิญบนพีซีหรืออุปกรณ์ของพวกเขา คุณสามารถตรวจสอบว่า พวกเขาในการสนทนา IM โดยสังเกตจำนวนของผู้เข้าร่วมที่ด้านบนของหน้าจอ - ซึ่งควรมีเพิ่มขึ้นหนึ่ง

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอ

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะปุ่มสนทนาทางวิดีโอ

  หน้าต่างการประชุมปรากฏขึ้น และแสดงวิดีโอแบบออนไลน์ของคุณและบุคคลอื่นเลือกที่จะแสดงวิดีโอของพวกเขาเอง ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เลือกการแสดงวิดีโอ รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา Office ปรากฏขึ้นแทน

 2. เมื่อต้องการปิดวิดีโอ แตะปุ่มวิดีโอที่ด้านล่างของหน้าจอ สลับปุ่มวิดีโอเฉพาะหยุดสตรีม live จากกล้องของคุณ - คุณจะยังคง อยู่ ในการประชุมสามารถได้ยินเสียงอะไรคือกำลังพูด และดูสิ่งที่กำลังนำเสนอ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM

 1. ที่ด้านบนของ Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะชื่อของบุคคลคุณกำลังคุยกับ

 2. แตะเพิ่มผู้เข้าร่วม

 3. แตะชื่อของบุคคลคุณต้องการเชิญ

  บุคคลนั้นจะได้รับการเชิญบนพีซีหรืออุปกรณ์ของพวกเขา คุณสามารถตรวจสอบว่า พวกเขาในการสนทนา IM โดยสังเกตจำนวนของผู้เข้าร่วมที่ด้านบนของหน้าจอ - ซึ่งควรมีเพิ่มขึ้นหนึ่ง

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอ

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะปุ่มสนทนาทางวิดีโอ

  หน้าต่างการประชุมปรากฏขึ้น และแสดงวิดีโอแบบออนไลน์ของคุณและบุคคลอื่นเลือกที่จะแสดงวิดีโอของพวกเขาเอง ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เลือกการแสดงวิดีโอ รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา Office ปรากฏขึ้นแทน

 2. เมื่อต้องการปิดวิดีโอ แตะปุ่มวิดีโอที่ด้านล่างของหน้าจอ สลับปุ่มวิดีโอเฉพาะหยุดสตรีม live จากกล้องของคุณ - คุณจะยังคง อยู่ ในการประชุมสามารถได้ยินเสียงอะไรคือกำลังพูด และดูสิ่งที่กำลังนำเสนอ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะไอคอนเมนู

 2. แตะเชิญบุคคลอื่น

 3. แตะชื่อของบุคคลคุณต้องการเชิญ

  บุคคลนั้นจะได้รับการเชิญบนพีซีหรืออุปกรณ์ของพวกเขา คุณสามารถตรวจสอบว่า พวกเขาในการสนทนา IM โดยสังเกตจำนวนของผู้เข้าร่วมที่ด้านบนของหน้าจอ - ซึ่งควรมีเพิ่มขึ้นหนึ่ง

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอ

 1. จาก Skype สำหรับหน้าต่าง IM ธุรกิจ แตะปุ่มสนทนาทางวิดีโอ

  หน้าต่างการประชุมปรากฏขึ้น และแสดงวิดีโอแบบออนไลน์ของคุณและบุคคลอื่นเลือกที่จะแสดงวิดีโอของพวกเขาเอง ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เลือกการแสดงวิดีโอ รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา Office ปรากฏขึ้นแทน

 2. เมื่อต้องการปิดวิดีโอ แตะหน้าจอ จาก นั้นแตะปุ่มวิดีโอที่ด้านล่างของหน้าจอ สลับปุ่มวิดีโอเฉพาะหยุดสตรีม live จากกล้องของคุณ - คุณจะยังคง อยู่ ในการประชุมสามารถได้ยินเสียงอะไรคือกำลังพูด และดูสิ่งที่กำลังนำเสนอ

ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Mac OS X Skype สำหรับธุรกิจได้

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM

 • คุณไม่สามารถเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนา IM ใน Office Online

เมื่อต้องการสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอ

 • คุณไม่สามารถเพิ่มสลับจากการสนทนา IM การสนทนาทางวิดีโอใน Office Online

ด้วย Skype สำหรับธุรกิจ จะสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ ด้วยการเพิ่มผู้เข้าร่วมการสนทนา

Molly และจะมีการสนทนาเหนือ IM เกี่ยวกับงบประมาณงานนำเสนอ

เราได้ตัดสินใจเราจำเป็นต้องดึงใน Tony สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะคลิกปุ่มเชิญบุคคลเพิ่มเติม

และชื่อของ Tony ในกล่องค้นหา แล้ว ค้นหา

Tony ของในการประชุม แต่เขาจะได้รับการเชิญบน iPhone ของเขา

ฉันเห็นว่า Tony เข้าร่วมการสนทนา เพื่อให้ฉันจะขอให้เขาเกี่ยวกับหมายเลขงบประมาณ

ลักษณะเหมือน Tony ต้องการเพิ่มวิดีโอ

มีหลายบุคคลในการสนทนา ได้เร็วกว่าการพูดคุย face face ไป

เพิ่มวิดีโอลงในการสนทนาได้ง่าย ๆ เพียงคลิกปุ่มวิดีโอ

"แหละ guys ได้อย่างไร คุณมีคำถามเกี่ยวกับหมายเลขงบประมาณภายในเดือนมิถุนายน"

ด้วย Skype สำหรับธุรกิจ ฉันสามารถเชื่อมต่อกับทีมของฉัน และสื่อสารกับพวกเขาว่าเรากำลังทั้งหมดในห้องเดียวกัน แม้ว่าเราไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×