ทำงานร่วมกันกับทีมในส่วนเนื้อหาโดยใช้ SharePoint Online (ลบ)

เพิ่มวิดีโอและการนำเสนอสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เพิ่มวิดีโอและรูปถ่ายแกลเลอรีไปยังไซต์ทีมจะเหมาะสมในการทำให้เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ และน่าสนใจมากขึ้น

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ออกแบบ หรือมีสิทธิ์ผู้สนับสนุน การปรับเปลี่ยนไซต์ทีม วิธีปลอดภัยในการเปลี่ยนไซต์ทีมเป็นแนวทางปฏิบัติคือการ สร้าง และใช้ไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ทีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ที่มีอยู่

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้ตั้งค่าคือพอร์ทัลวิดีโองาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับวิดีโอของ Office 365

ฝังวิดีโอจากไซต์พอร์ทัล Office 365 วิดีโอ

 1. ทำงานของคุณลงชื่อเข้าใช้ Office 365หรือบัญชีผู้ใช้ที่โรงเรียน และนำทางไปยังไซต์ทีมของคุณแล้ว (ในการเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 คลิกไซต์ แล้ว ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ทีมของคุณ)

  ไม่พบแอปที่คุณกำลังมองหาใช่หรือไม่ จากตัวเปิดใช้แอป ให้เลือก แอปทั้งหมด เพื่อดูรายการตามลำดับตัวอักษรของแอป Office 365 ที่พร้อมให้คุณใช้งาน จากตรงนั้น คุณสามารถค้นหาแอปที่ระบุได้

 2. ในการเปิดใช้แอป ปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป คลิกวิดีโอ

 3. เลือกช่องทาง การนำทางไปยังช่องที่เหมาะสม

 4. ค้นหาตำแหน่ง และคลิกที่วิดีโอ

 5. ที่มุมด้านบนของหน้า คลิกฝัง แล้ว คัดลอกโค้ด

  วิดีโอคัดลอกโค้ดฝังตัว
 6. การนำทางกลับไปยังหน้าแรกของไซต์ทีม

 7. คลิกหน้า >แก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากไซต์ตัวดึงข้อมูล Web Part และการแล้ว คลิกลบ

  ลบ Web Part
 8. วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในกล่องว่าง คลิกแทรก >โค้ดฝังตัว วางโค้ด จากนั้น คลิกแทรก

  แทรกโค้ดฝังตัว
 9. คลิกหน้า แล้ว คลิ กบันทึก

ฝังงานนำเสนอ PowerPoint

 1. ทำงานของคุณลงชื่อเข้าใช้ Office 365หรือบัญชีผู้ใช้ที่โรงเรียน และนำทางไปยังไซต์ทีมของคุณแล้ว (ในการเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 คลิกไซต์ แล้ว ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ทีมของคุณ)

  ไม่พบแอปที่คุณกำลังมองหาใช่หรือไม่ จากตัวเปิดใช้แอป ให้เลือก แอปทั้งหมด เพื่อดูรายการตามลำดับตัวอักษรของแอป Office 365 ที่พร้อมให้คุณใช้งาน จากตรงนั้น คุณสามารถค้นหาแอปที่ระบุได้

 2. นำทางไปยังไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยงานนำเสนอ PowerPoint

 3. เมื่อต้องการเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint Online คลิกไฟล์

 4. คลิกแก้ไขงานนำเสนอ >แก้ไขใน PowerPoint แบบออนไลน์

  แก้ไขใน PowerPoint Online
 5. คลิกไฟล์ >แชร์ >ฝัง

  ฝังงานนำเสนอ PowerPoint
 6. เลือกขนาด เช่น610 X 367 แล้ว คัดลอกโค้ดฝังตัว

  เปลี่ยนขนาด PowerPoint ฝังตัว
 7. การนำทางกลับไปยังหน้าแรกของไซต์ทีม

 8. คลิกหน้า >แก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอกสาร Web Part และการแล้ว คลิกลบ

 9. วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในกล่องว่าง คลิกแทรก >โค้ดฝังตัว วางโค้ด จากนั้น คลิกแทรก

 10. คลิกหน้า แล้ว คลิ กบันทึก

ยังไม่พอใช่ไหม

ค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับวิดีโอ Office 365

เพิ่ม ย้าย ย่อเล็กสุด หรือลบ Web Part จากหน้า

เพิ่มวิดีโอหรือเสียงไปยังหน้า

วิดีโอและรูปถ่ายจะทำให้ไซต์ทีมนี้น่าสนใจมากขึ้น

เยี่ยมชมลูกค้าของเราผู้นำเข้าที่จริง ๆ kicked ปิดโครงการนี้ เพื่อให้ฉันจะเพิ่มวิดีโอของเราและงานนำเสนอจากนั้นเดินทาง

วิดีโอจะต้องอยู่ในพอร์ทัล Office 365 วิดีโอ

ในตัวเปิดใช้แอป ฉันคลิกวิดีโอ ฉันค้นหาวิดีโอ และคลิกที่นั่น

แล้วฉันคลิกฝัง และคัดลอกโค้ด ตอนนี้ ฉันกลับไปยังโฮมเพจ

ฉันจะแทนข่าวตัวดึงข้อมูลกับวิดีโอ ฉันคลิกหน้า จากนั้นแก้ไข

ฉันจะโฮเวอร์เมาส์ของฉันในกล่องตัวดึงข้อมูลไซต์ คลิกลูกศรที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวา แล้ว คลิ กลบ

หน้าการแจ้งเตือนฉันฉันจะลบสิ่งที่ เพื่อที่จะคลิกตกลง เพื่อยืนยัน

ฉันคลิกในกล่องว่าง เลือกแท็บแทรกโค้ดฝังตัว เลือก วางในโค้ดจะคัดลอกก่อนหน้านี้ นั้นแล้ว คลิกแทรก

เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ ฉันคลิกหน้า และบันทึก

ดูดี ตอนนี้ ฉันจะเพิ่มแกลเลอรีรูปภาพใน PowerPoint

ฉันไปยังไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยงานนำเสนอ PowerPoint คลิ กไฟล์เพื่อเปิดใน PowerPoint Online

ฉันคลิกแก้ไขงานนำเสนอ จากนั้นแก้ไขใน PowerPoint Online

ฉันเลือกไฟล์ จาก นั้นแชร์... แล้วฝัง

ในกล่องโต้ตอบฝัง ฉันเลือกขนาด 610 X 367 แล้ว คัดลอกโค้ดฝังตัว

ตอนนี้ ฉันกลับไปยังโฮมเพจ

ฉันไม่จำเป็นเอกสาร Web Part เพื่อให้ฉันจะกำจัดนั้นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับงานนำเสนอ

เช่นเดียวก่อน ฉันคลิกหน้า แล้วแก้ไข

ฉันโฮเวอร์เมาส์ของฉันใน Web Partเอกสาร คลิกลูกศรทางด้านขวา และเลือกลบ

อีก ฉันจะคลิกตกลง เพื่อยืนยัน

ฉันคลิกภายในกล่องว่าง เลือกแท็บแทรกโค้ดฝังตัว เลือก วางในโค้ดจากงานนำเสนอของฉัน นั้นแล้ว คลิกแทรก

ฉันคลิกหน้า จากนั้นบันทึก และเพื่อดูผลลัพธ์ของฉัน

เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถดูวิดีโอ และดูรูปถ่ายจากเดินทางของเรา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×