PivotTable

สร้าง PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลองกันเลย!

PivotTable มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อคำนวณ สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณเห็นเปรียบเทียบ ลวดลาย และแนวโน้มในข้อมูลของคุณ

สร้าง PivotTable

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้าง PivotTable

  หมายเหตุ:  ข้อมูลของคุณไม่ควรมีแถวหรือคอลัมน์ว่าง จะต้องมีหัวเรื่องแถวเดียวเท่านั้น

 2. เลือกแทรก > PivotTable

  PivotTable

 3. ภายใต้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ เลือกเลือกตารางหรือช่วง
  สร้าง PivotTable

 4. ในตาราง/ช่วง ให้ตรวจสอบช่วงของเซลล์

 5. ภายใต้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายงาน PivotTable เลือกแผ่นงานใหม่ การวาง PivotTable ในเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ แล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ PivotTable ปรากฏขึ้น

 6. เลือก ตกลง

การสร้าง PivotTable ของคุณ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลไปยัง PivotTable ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเขตข้อมูลในบานหน้าต่าง เขตข้อมูล Pivottable

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ค่าเริ่มต้นของพวกเขา: เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังแถว ลำดับชั้นวันและเวลาจะถูกเพิ่มไปยังคอลัมน์ และเขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังค่า

  บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable

 2. เมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้ลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่เป้าหมาย

ยังไม่พอใช่ไหม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

ทำงานกับความสัมพันธ์ใน PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×