ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
สร้างรายงาน

สร้างรายงานพื้นฐาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: ข้อมูลบนหน้านี้นำไปใช้เฉพาะกับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access Access web apps ไม่สนับสนุนการรายงาน

ก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับผู้อื่น ใส่ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น ดู จัดรูปแบบ และข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณกับรายงานสรุป

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกแหล่งระเบียน
    แหล่งระเบียนของรายงานอาจเป็นตารางหรือแบบสอบถามที่มีชื่อ จะต้องประกอบด้วยทั้งหมดของแถวและคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน

  2. บนแท็บสร้าง เลือกเครื่องมือรายงานที่คุณต้อง การใช้ เพื่อสร้างรายงาน ทำตามคำแนะนำที่...

เครื่องมือรายงาน

คำอธิบาย

รายงาน

สร้างรายงานอย่างง่าย ตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนคุณเลือกในบานหน้าต่างนำทาง ทั้งหมด

ออกแบบรายงาน

เปิดรายงานเปล่าในมุมมองออกแบบ จากนั้น เพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุมที่คุณต้องการ

รายงานเปล่า

เปิดรายงานเปล่าในมุมมองเค้าโครง นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มจากรายการเขตข้อมูล

ตัวช่วยสร้างรายงาน

ทำตามคำแนะนำเพื่อระบุเขตข้อมูล การจัดกลุ่ม และเรียงลำดับระดับ และตัวเลือกเค้าโครง

ป้ายชื่อ

เลือกขนาดของป้ายชื่อมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง เขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน และวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับเหล่านั้น

เพิ่มการจัดกลุ่ม เรียงลำดับ หรือผลรวมลงในเขตข้อมูลในรายงาน

  1. ในมุมมองออกแบบ เปิดรายงาน

  2. ถ้าบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม ยังไม่ได้เปิด บนแท็บออกแบบ เลือกจัดกลุ่มและเรียงลำดับ

  3. เลือกเพิ่มกลุ่ม หรือเพิ่มการเรียงลำดับ นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลคุณต้องการจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับ

  4. เมื่อต้อง การตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม และเพิ่มผลรวม การจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับรายการ เลือกเพิ่มเติม

ยังไม่พอใช่ไหม

สร้างรายงานที่มีการจัดกลุ่มหรือรายงานสรุป

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

หมายถึงข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่น แต่ข้อมูลดิบในตารางมักจะไม่ชัดเจนมาก

นี่คือรายงานฐานข้อมูลที่เข้ามาอีก ตัวอย่างเช่น สร้างรายงานเพื่อแสดงภาพ snapshot ของข้อมูลสำหรับช่วงเวลา

ตรวจทานรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียนที่เฉพาะเจาะจง กับในรายงานอย่างง่ายของหมายเลขโทรศัพท์สำหรับที่ติดต่อของคุณ

หรือสรุปข้อมูลของคุณเปิดเผย ภาพรวมอย่างในรายงานสรุป แสดงลูกค้าที่เพิ่งวางใบสั่งซื้อที่มากที่สุด

ขั้นตอนแรกในการสร้างรายงานฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปจะเลือกแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

แหล่งระเบียนต้องประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน

แหล่งระเบียนในตารางเดียวก็ได้ แต่ถ้าข้อมูลถูกกระจายต่าง ๆ ระหว่างตารางอย่าง น้อยสองตาราง ใช้แบบสอบถามที่มีชื่อหรือคิวรีฝังตัวที่มีตารางเหล่านั้น

ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง เลือกตารางหรือคิวรีที่มีแหล่งระเบียนของคุณ

เลือกสร้าง ที่นี่คุณสามารถดูวิธีต่าง ๆ ในการสร้างรายงาน

รายงาน ออกแบบรายงานแบบตารางอย่างง่ายซึ่งรวมถึงเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งระเบียนของคุณ

ออกแบบรายงาน เปิดรายงานเปล่าในมุมมองออกแบบ จาก นั้นคุณเพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุมที่คุณต้องการจากแหล่งระเบียนของคุณ

ถ้าคุณไม่มีตั้งค่าแหล่งระเบียน ใช้รายงานเปล่า และรายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุมการออกแบบรายงานของคุณโดยตรง

ป้ายชื่อ — เช่นป้ายชื่อที่อยู่ลูกค้าซึ่งมีชนิดของรายงาน กัน เนื่องจากผู้จัดเรียงเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามในรูปแบบเฉพาะเจาะจง ใช้เครื่องมือป้ายชื่อ และทำตามตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกขนาดของป้ายชื่อ เขตข้อมูล และลำดับการจัดเรียง

สำหรับรายงานเรากำลังสร้างเดี๋ยวนี้ เลือกตัวช่วยสร้างรายงาน ตัวช่วยสร้างนี้แนะนำเราผ่านทางเลือกเขตข้อมูล เลือกการจัดกลุ่มเขตข้อมูล หรือเรียงลำดับ และระบุเค้าโครงของรายงาน

เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เลือกเขตข้อมูลแรกที่คุณต้องการในรายงาน จากแล้ว เลือกลูกศรขวานี้

ทำการเลือก และเพิ่มเขตข้อมูลคุณต้องการในรายงานของคุณจากเขตข้อมูลมีอยู่ในแหล่งระเบียนที่เลือกของคุณ

คุณจะไม่ได้ถูกล็อกในไปใช้เฉพาะเขตข้อมูลในหนึ่งตารางหรือคิวรีที่คุณเลือกเป็นแหล่งระเบียนของคุณ ถ้าคุณต้องการ เลือกเขตข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถามอื่น

ที่นี่คุณระบุวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูล โดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกการเน้น เริ่มตั้งค่ารายงานเพื่อดูตามลำดับสถานะ

บนเพจนี้ ระบุจัดกลุ่มการจัดระเบียบ หรือ "กลุ่ม" ข้อมูลเพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจำนวนมาก

เลือกตัวเลือกการจัดกลุ่ม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการจัดกลุ่มที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

บนเพจนี้ ระบุลำดับการจัดเรียง สมมติว่า เราต้องเรียงตามลำดับรหัส

เลือกตัวเลือกสรุป เพื่อระบุว่า คุณต้องการคำนวณใด ๆ ที่ทำกับข้อมูลของคุณเป็นตัวเลข

ที่นี่ เลือกเค้าโครงรายงานของคุณ

ระบุว่า คุณต้องการให้รายงานอยู่ในแนวตั้งหรือแบบแนวนอนและว่าคุณต้องการให้เขตข้อมูลเพื่อปรับขนาดของหน้า

เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับรายงานของคุณ

มาดูรายงานลักษณะตนั้น แสดงตัวอย่าง ถูกเลือกอยู่แล้ว ให้ เลือกเสร็จสิ้น

ลักษณะที่ดีมาก เราสามารถทำการปรับปรุงต่อไปนี้บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อเราเสร็จ เลือกตัวอย่างก่อนพิมพ์ปิด

รายงานปรากฏในมุมมองออกแบบ

โปรดดูที่รายการของรายงาน ในบานหน้าต่างนำทาง รายงานใหม่ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายการของรายงานวัตถุ

แม้ว่าคุณอาจต้องการทำการปรับปรุงบางอย่างบนช่วงเวลา ขณะนี้คุณมีรายงานของคุณพื้นฐาน ซึ่งพร้อมที่จะแชร์ และเล่าเรื่องราวแสดงถึงข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×