ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการข้อมูลที่มีคิวรี

สร้างคิวรีที่มีการรวมภายนอก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในบางครั้งในแบบสอบถามของคุณ ที่คุณต้องการดูระเบียนทั้งหมดจากตารางหนึ่ง พร้อมกับระเบียนตรงกันจากอีกตารางหนึ่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างการรวมภายนอก

การรวมภายในแสดงข้อมูลเฉพาะเมื่อมีรหัสตรงกันในทั้งสองแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ขายได้ คุณสร้างการรวมภายในระหว่างตารางผลิตภัณฑ์และรายละเอียดใบสั่งซื้อ เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในใบสั่งซื้อ และดังนั้น ปรากฏในทั้งสองตาราง จะส่งกลับ

ในทางตรงข้ามการรวมภายนอกกลับทั้งหมดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งและบางอย่างของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือตารางอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูผลิตภัณฑ์ใดที่ยังไม่ขาย คุณสร้างคิวรีที่แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์จากตารางผลิตภัณฑ์และ id ของใบสั่งซื้อใด ๆ ตรงกันจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระเบียนที่ตรงกันในตารางรายละเอียดใบสั่ง ส่งกลับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าสำหรับเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อ

การรวมภายนอกด้านซ้ายและการรวมภายนอกด้านขวา

ในการรวมภายนอก ตารางที่แสดงระเบียนทั้งหมดถูกเรียกว่าตารางพื้นฐาน ตารางที่แสดงเฉพาะบางระเบียน (ตรง) จะเรียกว่าตารางทุติยภูมิ

กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม อธิบายถึงสิ่งที่คุณเห็นกับชนิดของการรวมที่แตกต่างกัน:

จอภาพของตารางที่สามและคุณสมบัติการรวมของพวกเขา

สมมติว่า คุณได้สร้างแบบสอบถามเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อของลูกค้าของคุณ แสดงเขตข้อมูลของคุณมี ชื่อผลิตภัณฑ์ ID ใบสั่งซื้อ และปริมาณ

 1. เข้าร่วมภายใน รวมเฉพาะ แถว (ระเบียน) ซึ่งเขตข้อมูลที่รวมจากตารางทั้งสองจะเท่ากับ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

 2. การรวมภายนอกด้านซ้าย รวมระเบียนทั้งหมดจากตารางภายใต้ชื่อตารางด้านซ้ายและเฉพาะระเบียนจากตารางภายใต้ชื่อตารางด้านขวาที่เขตข้อมูลที่รวมทั้งเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ใบสั่ง ซื้อทั้งหมด แต่เฉพาะปริมาณ และ id ของผลิตภัณฑ์สำหรับใบสั่งซื้อเหล่านั้นได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

 3. ขวารวมภายนอก รวมระเบียนทั้งหมดจากตารางภายใต้ชื่อตารางด้านขวาและเฉพาะระเบียนจากตารางภายใต้ชื่อตารางด้านซ้ายที่เขตข้อมูลที่รวมทั้งเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แม้ว่าจะมีไม่มีลำดับการจัดหาทั้งหมด ในกรณีที่ว่างเปล่า ค่าปรากฏในเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อและปริมาณ

ขณะที่คุณสามารถบอกได้ว่า จากตัวอย่างเหล่านี้ จึงสำคัญเมื่อต้องการทราบว่าตารางใดอยู่บนด้านซ้ายและที่อยู่บนด้านขวา ซึ่งจริงอาจแตกต่างจากวิธีการจัดเรียงตารางในหน้าต่างแบบสอบถาม ด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการทำความเข้าใจข้อมูลที่ คุณจะได้รับจากแบบสอบถามของคุณ อ่านข้อความในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวมอย่างระมัดระวัง

1. เพิ่มแหล่งข้อมูล

 • เลือกสร้าง >ออกแบบคิวรี

เพิ่มตารางและคิวรีที่คุณจำเป็นทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูล (ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณลืม คุณยังคงมีโอกาสในการเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง)

ถ้าตรวจพบ หรือ deduces พวกเขา Access อาจแสดงความสัมพันธ์สำหรับแหล่งข้อมูล

2. เพิ่มการรวม

 • ถ้าคุณไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูล เพิ่มการรวม ลากจากเขตข้อมูลคุณต้องการในแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูลอื่น ตารางคุณลากจากเป็นตารางที่จะปรากฏทางด้านซ้ายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม ตามค่าเริ่มต้น Access สร้างการรวมภายใน ถ้าคุณต้องการรวมภายนอก เปลี่ยนแปลงชนิด

  ภาพหน้าจอของการรวมระหว่างตารางสองตาราง

3 การเปลี่ยนการรวม

 1. คลิกสองครั้งที่เส้นใช้แทนการรวมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม เมื่อต้องการสร้างการรวมภายนอก เลือกตัวเลือกสอง หรือสาม แล้ว เลือกตกลง

  โปรดอย่าลืมความสนใจไปยังตารางที่มีตารางพื้นฐานที่ต้องชำระเงินนั่นคือซึ่งจะแสดงระเบียนทั้งหมด

  สกรีนช็อตของคุณสมบัติการรวมเน้นชื่อตารางด้านซ้าย

4 แบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์

ทำตามขั้นตอนปกติสำหรับการสร้างแบบสอบถาม: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์ เพิ่มเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และเรียกใช้ หรือบันทึกคิวรีของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน

ยังไม่พอใช่ไหม

สร้างคิวรีพื้นฐาน

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

เรามาดูที่วิธีใช้การรวมภายนอกด้านขวา และซ้ายในแบบสอบถามที่เลือก

การรวมภายนอกมีด้าน — ซ้าย และขวา — และจะส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากตารางหนึ่ง และจับคู่ข้อมูลเฉพาะจากอื่น จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทราบเมื่อมีบางไม่เกิด ตัวอย่าง ไม่มีการขายสินค้า หรือนักเรียนจะไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับคลาสของบางอย่าง

ดังนั้นในตอนนี้เราได้เพิ่มเพียงเล็กน้อย บิตนี้ได้

ตารางที่ส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจะเรียกว่า "ตารางพื้นฐาน" และตารางที่ส่งกลับค่าที่ตรงกันจะใช้คำว่า "รองตาราง"

ซึ่งเป็นฐาน และซึ่งเป็นตารางรองขึ้นอยู่กับทิศทางของการรวม

ถ้าคุณใช้การรวมภายนอกด้านขวา ตารางทางด้านขวาเป็นตารางพื้นฐาน ถ้าคุณใช้การรวมภายนอกด้านซ้าย ตารางทางด้านซ้ายเป็นตารางพื้นฐาน

คุณควบคุมว่า คุณกำลังใช้การรวมภายนอกด้านขวา หรือซ้ายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม เลือกแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งคลิกขวา หรือ แตะสองครั้งเส้นรวม...แล้วคลิกคุณสมบัติการรวม...จาก นั้นเลือกตัวเลือกสอง หรือสาม

ได้ มาวางนี้เพื่อทำงาน:

บนแท็บสร้าง เลือกออกแบบคิวรี ต่อไปนี้เราจะเพิ่มตาราง OrderDetails และผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดูว่า Access ใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มเป็นรูปแบบสำหรับการรวม และหมายความว่าเป็นการรวมภายใน

เราเพิ่มเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์และปริมาณ และถ้าเราเรียกใช้แบบสอบถาม นั้นเท่านั้นส่งกลับข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อ

เราทราบ นี้เนื่องจากถ้าแบบสอบถามถูกส่งกลับข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เรียงลำดับ เราจะเห็นระเบียนว่างต่อไปนี้

กลับไปยังมุมมองออกแบบ เราคลิกขวา หรือ แตะสองครั้งรวมบรรทัด แล้วเลือกคุณสมบัติการรวม ไว้ เลือกตัวเลือกที่สอง และให้สังเกตรวมบรรทัด

ลูกศรบอกคุณเป็นการรวมภายนอก จากนั้นชี้ไปยังตารางทุติยภูมิ เรียกใช้แบบสอบถาม เรียงลำดับข้อมูลจากน้อย ไปมากที่สุด และตอน นี้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดกำลังขาย

ดังนั้น เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นการรวมภายนอกด้านขวาได้อย่างไร

เราไม่สามารถเปลี่ยน,...เรียกใช้แบบสอบถาม,... และได้ผลลัพธ์เดียวกันเป็นการรวมภายใน: ไม่มีระเบียนที่ว่างเปล่า

ถ้าเราดูกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม เราเห็นเพราะเหตุใด

เรากำลังส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ แต่เฉพาะข้อมูลที่ตรงกันจากตารางผลิตภัณฑ์ กล่าว เรากำลังเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับที่สอดคล้องกัน และที่จะส่งกลับ โดยการรวมภายในผลลัพธ์เดียวกันเท่านั้น

ตอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้การรวมภายนอกในแบบสอบถามที่เลือกที่ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ดังนั้น ความคิดของคุณรวมถึง และถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์คุณต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเหล่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×