ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการข้อมูลที่มีคิวรี

สร้างคิวรีพื้นฐาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สำหรับคำถามและค้นหาด่วน สร้างแบบสอบถามพื้นฐานเพื่อค้นหาข้อมูลคุณต้องการ และได้รับคำตอบของคุณ

สร้างคิวรีในมุมมองออกแบบ

มุมมองออกแบบให้คิวรีคุณสร้างจากตัวช่วยสร้างคิวรีควบคุมเพิ่มเติม

 1. มุมมองออกแบบแบบสอบถามที่เปิดอยู่

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน เลือกสร้าง >ออกแบบคิวรี

   ไอคอน ribbon การออกแบบแบบสอบถาม

 2. เพิ่มแหล่งข้อมูล

  ขั้นแรก เพิ่มตารางหรือคิวรีที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการดู (ใช่ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามใหม่จากแบบสอบถามที่บันทึกไว้ ตัวอย่าง สมมติว่า คุณสร้างแบบสอบถามที่ค้นหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้จำหน่ายของคุณ และการเรียงลำดับจากสูงสุดเป็นลำดับเลขยอดขายต่ำสุด ใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับแบบสอบถามใหม่ที่ หายอดขายของผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงจากผู้จำหน่ายเช่น )

  1. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง เลือกทั้งสอง แท็บ

  2. เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง จาก หลังจากแหล่งข้อมูลแต่ละ เลือกเพิ่ม

  3. ปิดกล่องโต้ตอบ

 3. เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์

  เขตข้อมูลผลลัพธ์มีข้อมูลที่คุณต้องแสดง หรือรวมอยู่ในชุดผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถาม

  • ลากเขตข้อมูลคุณต้องการจากแหล่งข้อมูลในบานหน้าต่างมุมลงไปยังเซลล์ว่างในแถวเขตข้อมูลในบานหน้าต่างด้านล่าง

   มุมมองสกรีนช็อตของวัตถุทั้งหมด Access

  ใช้นิพจน์เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์

  เมื่อต้อง การทำการคำนวณ หรือใช้ฟังก์ชันเพื่อสร้างผลลัพธ์ของคิวรี รวมนิพจน์เป็นเขตข้อมูลที่มีผลลัพธ์ นิพจน์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลคิวรี นอกเหนือจากฟังก์ชัน เช่นรูปแบบหรือ InStr ใด ๆ และสามารถประกอบด้วยค่าคงและตัวดำเนินการเลขคณิต

  1. ในคอลัมน์ของตารางออกแบบแบบสอบถามว่าง เลือกแถวเขตข้อมูล

  2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าแบบสอบถาม เลือกสร้าง

  3. พิมพ์ หรือวางนิพจน์ของคุณ นำหน้านิพจน์ของคุณ ด้วยชื่อคุณต้องการใช้สำหรับนิพจน์ผลลัพธ์ แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ ตัวอย่างเช่น กับป้ายชื่อนิพจน์ "อัปเดตล่าสุด" เริ่มนิพจน์ของคุณกับ: อัปเดตล่าสุด:

   หรืออีกวิธีหนึ่ง ใช้นิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์ของคุณกับองค์ประกอบของนิพจน์ประเภทของนิพจน์ค่าของนิพจน์

  หมายเหตุ: นิพจน์จะมีความ ยืดหยุ่น มีตัวเลือกมากมาย และมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่สร้างนิพจน์

 4. ระบุเกณฑ์ (เลือกได้)

  ใช้เกณฑ์เพื่อจำกัด (ค่าของเขตข้อมูล) ระเบียนที่ส่งกลับคิวรีของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูการคูณ ด้วยราคาต่อหน่วยน้อยกว่า $ 10 เท่านั้น

  1. เมื่อต้องการระบุเกณฑ์ ลากเขตข้อมูลประกอบด้วยค่าลงในบานหน้าต่างด้านล่าง

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูล ข้อมูลส่งกลับในผลลัพธ์ของคิวรี ถ้าคุณได้เพิ่มเขตข้อมูลคุณต้องมี คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแมโครนั้นอีกครั้งเพื่อนำเกณฑ์ไปใช้

  2. ถ้าคุณไม่ต้องเนื้อหาของเขตข้อมูลปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ของคุณ ในมุมมองการนำเสนอสำหรับเขตข้อมูล ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  3. ในแถวเกณฑ์ สำหรับเขตข้อมูล พิมพ์นิพจน์ที่ค่าของเขตข้อมูลต้องตอบสนอง (ถ้าระเบียนจะรวมอยู่ในผลลัพธ์ของคุณ) ตัวอย่างเช่น <10 (สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม ดูตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี)

  4. ระบุเกณฑ์อื่นใดในแถว หรือ ที่อยู่ด้านล่างแถว เกณฑ์

  ถ้าคุณระบุเกณฑ์ ระเบียนจะถูกเลือกถ้าค่าในเขตข้อมูลตรงกับเกณฑ์ใด ๆ แสดงในรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรวมอยู่ในสถานะ เขตข้อมูลจากตารางลูกค้าของคุณ ระบุ CA เป็นเกณฑ์ และรวมแถวหรือ สำหรับ ID และ WA คุณได้รับระเบียนสำหรับลูกค้าสนุกสนานในสามรายการที่แสดงสถานะใดก็

 5. สรุปข้อมูล (เลือกได้)

  คุณอาจต้องการสรุปข้อมูล โดยเฉพาะถ้าข้อมูลของคุณเป็นตัวเลข ตัวอย่าง คุณอาจต้องการดูราคาเฉลี่ยหรือยอดขายรวม

  1. ถ้าจำเป็น เพิ่มแถวผลรวม ลงในตารางออกแบบคิวรีในบานหน้าต่างด้านล่าง ในมุมมองออกแบบ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือกผลรวม

  2. สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการสรุป ในแถวผลรวม เลือกฟังก์ชันการใช้ ฟังก์ชันพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

 6. เรียกใช้ หรือบันทึกคิวรี

  • เมื่อต้องการเรียกใช้คิวรี ในกลุ่มผลลัพธ์ บนแท็บออกแบบ เลือกเรียกใช้

  • เมื่อต้องการบันทึกคิวรีของคุณเพื่อใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่า บนแถบเครื่องมือด่วน เลือกบันทึก บันทึก พิมพ์คำอธิบายสำหรับคิวรี นั้นแล้ว เลือกตกลง

ยังไม่พอใช่ไหม

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

ในวิดีโอนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการใช้ตัวออกแบบคิวรีเพื่อสร้างคิวรีเลือกจากพื้นขึ้น

คุณจะเลือกแหล่งข้อมูลพร้อมกับเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น

ตามที่จำเป็นต้องใช้ คุณจะเพิ่มเกณฑ์เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์ ทำให้แน่ใจว่า ตรงกับชนิดข้อมูลของคุณ

แล้ว คุณจะเรียกใช้แบบสอบถาม และปรับเปลี่ยนมุมมองของผลลัพธ์ของคิวรีเพื่อแสดงสิ่งที่คุณต้องการดู

คิวรีของเราจะตอบคำถามนี้: "ใบสั่งซื้อกี่ไม่ได้เล่น TailSpin วางเดือนหรือไม่"

มาเริ่มกันเลย

บน ribbon เลือกสร้าง จากนั้นออกแบบคิวรี

ซึ่งเริ่มออกแบบคิวรี

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบแสดงตาราง เพื่อเพิ่มตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูล หรือคุณสามารถลากแหล่งข้อมูลไปไว้เหนือจากบานหน้าต่างนำทาง

ลองใช้ตารางใบสั่งซื้อสำหรับแหล่งข้อมูลของเรา เมื่อต้องการตอบคำถามของเรา เรามอบต้องชื่อลูกค้าและวันสั่งซื้อ

คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตารางออกแบบลงมาที่นี่ หรือคุณสามารถลาก

ถ้าคุณเรียกใช้แบบสอบถามในตอนนี้ คุณสามารถดูจะส่งกลับทุก ๆ ใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าทุก และคุณสามารถใช้เครื่องมือกรองต่อไปนี้เพื่อจำกัดผลลัพธ์

แต่ ถ้าคุณเพิ่มเกณฑ์ลงในคิวรี คุณสามารถให้ผลลัพธ์เดียวกันทุกครั้ง

สิ่งอยู่ เพิ่มได้รับเกณฑ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้คำนึงถึงสองสามกฎ

กฎแรกคือ: ทราบว่าข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการแสดงสิ่งนี้หมายความว่า มาเปิดตารางใบสั่งซื้อ, ...

...เลือกเขตข้อมูล บน ribbon, ...

...แล้ว เลือกเขตข้อมูลในคิวรีของเรา

เขตข้อมูลวันสั่งซื้อ เป็นเขตข้อมูลชนิดข้อมูล Date/Time, ...

... แต่เขตข้อมูลลูกค้า เขตข้อมูลแบบข้อความ เขตข้อมูลชนิดข้อมูล Number ได้

นี้นำไปกฎที่สอง: เกณฑ์ของคุณต้องตรงกับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลคุณกำลังกรอง

เช่น คุณสามารถเฉพาะใส่ค่าวันที่ในเขตข้อมูล Date/Time ตัวเลขในเขตข้อมูลตัวเลข และอื่น ๆ

ดังนั้น ไรเราทราบจำนวนที่สอดคล้องกับ TailSpin เล่นได้อย่างไร

มาลองเลือกเครื่องมือฐานข้อมูลความสัมพันธ์ ในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ เราดูลูกค้าในใบสั่งซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับ โดยเขตข้อมูล ID และรหัสลูกค้า

มาลองเลือกเครื่องมือฐานข้อมูลความสัมพันธ์ ในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ เราดูลูกค้าและใบสั่งซื้อ เกี่ยวข้อง โดยเขตข้อมูล ID และรหัสลูกค้า

เมื่อเราเปิดตารางลูกค้า และค้นหาเล่น TailSpin เราเห็นนั้นมีค่า ID ของ 23

กลับไปในคิวรีเดี๋ยวนี้ มาใส่23 ในแถวเกณฑ์ของเขตข้อมูลID ลูกค้า

จาก นั้นเราขยายเขตข้อมูลวันสั่งซื้อ และเพิ่มคู่ของตัวดำเนินการตรรกะ: "ระหว่าง" และ "และ" เราใส่วันเริ่มต้นที่นี่ และวันสิ้นสุดต่อไปนี้

โปรดสังเกตว่า เราล้อมรอบค่าวันที่ ด้วยเครื่องหมายปอนด์ เข้าถึงจำเป็นต้องใช้เหล่านี้เมื่อเราต้องการระบุค่าที่เป็นวันและไม่ใช่ข้อความ

เรียกใช้แบบสอบถาม และตอนนี้ เราได้ผลลัพธ์เรากำลังค้นหา: เพียงใบสั่งซื้อวาง โดย TailSpin เดือนล่าสุด

ตอนนี้ให้ลองย้อนกลับไป และดูตัวออกแบบแบบสอบถามสำหรับหนึ่งนาที

คุณเห็นกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ได้อย่างไร ถ้าคุณล้าง เหล่านั้นคุณซ่อนเขตข้อมูลของคุณจากผลลัพธ์ ดังนั้น

เขตข้อมูลจะยังคงอยู่ในคิวรี คุณเพิ่งมองไม่เห็นในผลลัพธ์

นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการส่งกลับส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ เช่นค่าสูงสุดห้าหรืออาจล่าง 25 เปอร์เซ็นต์ของชุดข้อมูล เลือกค่าจากรายการผู้ส่ง

แล้ว ต่อไปนี้ในตารางออกแบบ ไปยังแถวเรียงลำดับ และเลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย เรียงลำดับส่งกลับรายการด้านล่าง จากมากไปหาน้อยส่งกลับรายการสูงสุด

ถัดไป ดูที่ปุ่มผลรวม นี่คือวิธีรวดเร็วเมื่อต้องการเพิ่มผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือคำนวณอื่น ๆ ลงในคิวรี

นี่เป็นตัวอย่าง คุณสามารถดูเรามีตารางที่สาม มีเขตข้อมูลจากแต่ละรายการ ถ้าฉันเรียกใช้คิวรีมี เราใช้หลายประเภทที่ซ้ำกัน

ดังนั้น กลับไปยังมุมมองออกแบบ

เลือกทั้งหมดรวมทั้งหมด,... และให้สังเกตว่า Access เพิ่มแถวผลรวม ลงในตารางคิวรี และเขตข้อมูลทั้งหมดที่สามตั้งค่าการจัดกลุ่มตาม

สมมติว่า เราต้องการดูการสั่งซื้อจำนวนรายการของแต่ละประเภท เราเอาเขตข้อมูลวันสั่งซื้อ จากแบบสอบถาม

เราตั้งค่าเขตข้อมูลจากปริมาณ ที่เป็นผลรวม และปล่อยให้เขตข้อมูลประเภท ในการจัดกลุ่มตาม

และเราย้ายเขตข้อมูลCategory จึงเป็นเขตข้อมูลอยู่ซ้ายสุด

ตอนนี้ เมื่อเราเรียกใช้แบบสอบถาม คำนวณจำนวนของสินค้าที่ขายได้ในแต่ละประเภท

เรียงลำดับผลลัพธ์ และคุณสามารถดูว่าประเภทใดขายประโยชน์สูงสุด หรือน้อยที่สุด

ตอนนี้ คุณได้สร้างแบบสอบถามที่เลือก โดยใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม

คุณทราบวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลและเกณฑ์ของคุณ และยัง ผลลัพธ์วิธีการทำงาน และปรับแต่งคิวรีของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×