ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการข้อมูลที่มีคิวรี

สร้างคิวรีด้วยแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

บ่อยครั้ง เพื่อหาคำตอบที่คุณต้อง คุณสร้างแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูล จากตารางมากกว่าหนึ่ง หรือ จากการรวมของตารางและคิวรี

เริ่มต้นใช้งานการรวม

ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง (ตารางหรือแบบสอบถาม) เพื่อตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูลูกค้ากี่ในบางภูมิภาคสั่งผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง Access ใช้ที่มีอยู่ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง หรือสร้างรวมระหว่างเพื่อวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม การรวมอยู่กับชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลในแบบสอบถาม

หมายเหตุ: รวมเป็นการชั่วคราวและเป็นเดียวที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม ถ้าคุณสร้างการรวมเดียวกันระหว่างตาราง บ่อยคุณอาจต้องการสร้างความสัมพันธ์ถาวรระหว่างเหล่านั้น

การรวมภายใน

การรวมส่วนใหญ่เป็นการรวมภายใน นี่คือข้ามการรวมภายนอกซึ่งจะกล่าวถึงในแบบสอบถามที่สร้าง ด้วยการรวมภายนอก

การรวมภายในส่งกลับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งก็ต่อเมื่อพบระเบียนที่ตรงกันในอีก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคิวรีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และใบสั่งซื้อ คุณดูเฉพาะข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับตรงกัน

ตารางสกรีนช็อตของผลิตภัณฑ์และใบสั่งซื้อ

รวมด้วยตนเอง

การเข้าร่วมด้วยตนเองรวมสำเนาที่สองของตารางหรือคิวรีเดียวกัน ใช้การรวมเมื่อมีค่าที่ตรงกันในเขตข้อมูลที่รวมระเบียนจากตารางเดียวกัน

ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีในตารางพนักงานที่แสดงรายการพนักงานทุกคนในองค์กรของคุณ รวมถึงผู้จัดการ ตารางประกอบด้วยรายงานเพื่อเขตข้อมูล ซึ่งมี ID ของผู้จัดการของพนักงาน

ID

นามสกุล

ชื่อ

รายงานเพื่อ

1

วิลาปนะ

นันทิดา

5

2

Cencini

สุทธา

3

Kotas

ม.ค.

10

4

Sergienko

Mariya

5

5

สมวรรณะ

สุเชาว์

2

6

Neipper

กฤษณ์

10

7

ธรรมานนท์

ไชยยนต์

10

8

Guissani

มาลี

10

9

บุญหลวง

อัมพร

5

10

คงแสงฉาย

มาลี

3

ค้นหาชื่อของผู้จัดการของพนักงาน ค้นหาพนักงานในตาราง ID ตัวจัดการการค้นหาในเขตข้อมูลรายงานเพื่อ แล้ว ค้นหา ID ของผู้จัดการในเขตข้อมูลพนักงานเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Nancy รายงานไปยังตัวจัดการที่มี ID ของพนักงานคือ 5 ซึ่งนั่นคือ Steven ธอร์ป

เมื่อต้องการทำงานนี้ เพิ่มตารางพนักงานของคุณแบบสอบถามสองครั้ง จากนั้น สร้างรวมกับตัวเอง เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลแต่ละครั้งที่สอง Access ผนวก _1 ไปชื่อของอินสแตนซ์ที่สอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มตารางพนักงานสอง อินสแตนซ์ที่สองที่มีชื่อว่า Employees_1 เมื่อต้องการแสดงตัวจัดการชื่อสำหรับพนักงานแต่ละคน คุณสร้างการรวมระหว่างรายงานเขตข้อมูลในตารางพนักงานและเขตข้อมูล ID ของพนักงานในตาราง Employees_1

1. เพิ่มแหล่งข้อมูล

  • เลือกสร้าง >ออกแบบคิวรี

เพิ่มตารางและคิวรีที่คุณจำเป็นทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูล (ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณลืม คุณยังคงมีโอกาสในการเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง)

แหล่งข้อมูลอาจมีตารางที่คุณต้องการแสดงข้อมูล (เช่นตารางผลิตภัณฑ์) และตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับเกณฑ์

โปรดจำไว้ว่า คิวรีที่มีอยู่ บันทึกจะพร้อมใช้งานเป็นแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้สร้างคิวรีเพื่อค้นหาใบสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับเดือนที่ระบุ ใช้ที่แบบสอบถามรวมถึงตารางผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ขายในเดือนที่ระบุ

2. รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการรวมตัวคุณเอง ลากเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูลอื่น ตามค่าเริ่มต้น Access สร้างการรวมภายใน

สำหรับความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ Access สร้างการรวมภายใน และ ถ้าคุณได้ระบุว่า ควรถูกบังคับใช้ referential integrity นั้นมีอยู่อีกครั้ง แต่ ในบางกรณี Access ไม่สามารถสร้างการรวมที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มคิวรีที่มีอยู่ลงในคิวรีใหม่ของคุณ และยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ Access ไม่สร้างโดยอัตโนมัติรวม

3 แบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์

  • ทำตามขั้นตอนปกติสำหรับการสร้างแบบสอบถาม: เพิ่มเขตข้อมูลผลลัพธ์ เพิ่มเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และเรียกใช้ หรือบันทึกคิวรีของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ดูสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน

ยังไม่พอใช่ไหม

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

ในวิดีโอนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการสร้างคิวรีเลือก ด้วยแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ "รวม" เพื่อสร้างตรงกันระหว่างหลายแหล่งข้อมูล

นอกจากนี้คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ ของการรวมที่พร้อมใช้งาน

สร้างแบบสอบถามที่เลือกที่ใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งไปตามขั้นตอนพื้นฐานเดียวกันเป็นการสร้างหนึ่งกับแหล่งข้อมูลเดียว

คุณเปิดตัวออกแบบแบบสอบถาม เลือกตารางหรือแบบสอบถามของคุณ และเพิ่มเขตข้อมูลของคุณ

แต่ไม่มีตรงกันข้าม

เมื่อคุณคิวรีหลายแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูล คุณจำเป็นต้องสร้างตรงกันระหว่างแต่ละต้นฉบับ

ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดในชุดของใบสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องตรงกับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

เมื่อต้องการสร้างรายการที่ตรงกันเหล่านี้ คุณใช้สิ่งที่มีชื่อว่า "เข้าร่วม"

การรวมเปรียบเทียบข้อมูลในเขตข้อมูลทั่วไปสอง: จากแหล่งข้อมูลแต่ละรายการ

การรวมตัวควบคุมวิธีการจับคู่ข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ชนิดของการรวมโดยทั่วไปเท่านั้นส่งกลับข้อมูลจากเขตข้อมูลหนึ่งถ้าพบค่าตรงกันในอีก และนี่คือวิธีที่คุณค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ในแต่ละใบสั่ง

ชนิดของการรวมอื่นส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากหนึ่งเขตข้อมูล แต่จับคู่ข้อมูลเฉพาะจากอื่น

และในตัวอย่างนี้ แบบสอบถามจะบอกคุณใบสั่งซื้อที่ไม่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

ขณะนี้ เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ของตารางของคุณ Access จะสร้างการรวมสำหรับแต่ละความสัมพันธ์

Access ใช้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นรูปแบบสำหรับการรวม เพื่อให้ส่วนใหญ่เวลาของเขตข้อมูลที่รวมจะเป็นของคีย์หลัก และ foreign key

แต่จะไม่จำเป็นต้องมี นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สอง และคุณเพิ่มลงในตัวออกแบบแบบสอบถาม คุณเห็นอะไรลักษณะความสัมพันธ์ — เพียงโปรดจำไว้ว่า ยังไม่ Access จะเฉพาะบอกคุณชนิดของความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นรูปแบบสำหรับการรวม

และตราบใดที่คุณมีการรวมระหว่างตารางหรือแบบสอบถามของคุณ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสอง

สังเกตว่า เกินไป เราไม่ได้เพิ่มเขตข้อมูลที่รวมในตารางออกแบบไว้ เราไม่จำเป็นต้อง เนื่องจาก Access เพิ่มพวกเขาเบื้องหลัง

คุณสามารถเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์

ตอนนี้ลองมายิ่งขึ้นรวม เนื่องจากคุณจำเป็นต้องจำสองสามประเด็นสำคัญ

ก่อนอื่น คุณสามารถตั้งค่า หรือเปลี่ยนชนิดของการรวม โดยคลิกขวา หรือสำเร็จรวมบรรทัด แล้วเลือกคุณสมบัติการรวม

ตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมชนิดของการรวมในคิวรีของคุณ และต่อไปนี้เป็นชนิดของการรวมโดยทั่วไป

ตัวเลือกนี้สร้างการ "รวมภายใน" นี่คือชนิดของการรวมที่ส่งกลับข้อมูลที่ตรงกันจากทั้งสองตาราง

Access สร้างการรวมชนิดนี้เมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างความสัมพันธ์

ตัวเลือกที่สองสร้าง "รวมด้านซ้ายภายนอก ซึ่งหมายความ ว่า คิวรีของคุณส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากตารางมีอยู่ในรายการทางด้านซ้ายและจับคู่ข้อมูลเฉพาะจากอีกตารางหนึ่ง

ตัวเลือกที่สามสร้างแบบ "ขวารวมภายนอก" และคุณอาจสามารถคาดเดาเกิดอะไรขึ้น

คิวรีส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากตารางบนด้านขวาและจับคู่ข้อมูลเฉพาะจากตารางด้านซ้าย

คุณจะใช้การรวมภายนอกเมื่อคุณต้องการทราบว่ายังไม่ขายหรือเพิ่มเติมสมมติ เมื่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

เรียกคืนเหล่านี้เป็นสามชนิดโดยทั่วไปของการรวม คุณยังสามารถใช้ "ไขว้รวม" และ "การรวม" แต่เหล่านี้ไม่ได้ใช้บ่อย

ประเด็นสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการรวมคือ "ความสัมพันธ์" และ "รวม" ไม่ เดียวกัน

ความสัมพันธ์คือ ชุดของกฎที่ควบคุม referential integrity: วิธีเพิ่ม และลบข้อมูล

การรวมตัวควบคุมวิธีคิวรีของคุณตรงกับข้อมูล

แต่ สองสามารถมีชนิดของคล้ายกัน

ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของคุณสามารถมีด้าน — จำนวนมาก และหนึ่งนั่นคือ และรวมของคุณยังสามารถมีด้านนั่นคือซ้าย และขวานั่นคือ แต่คุณเท่านั้นให้ใช้การรวมในคิวรี และคุณสามารถใช้ได้ในวิธีที่คุณไม่สามารถเข้าความสัมพันธ์ได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบการรวมโดยไม่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลของคุณ บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถทำได้กับความสัมพันธ์

ยัง คุณสามารถเพิ่มการรวมที่ไม่มีความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมเขตข้อมูลในตารางที่ มีเขตข้อมูลในแบบสอบถามตราบใดที่เขตข้อมูลเหล่านั้นมีชนิดข้อมูลที่ตรงกัน หรือเข้ากันได้

ตอนนี้ คุณทราบวิธีการทำงานกับการรวมเพื่อสร้างแบบสอบถามที่เลือก มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณยังสามารถตั้งค่า หรือเปลี่ยนชนิดของการรวม และเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการรวมและความสัมพันธ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×