ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เพิ่มตาราง

รวมเขตข้อมูลโดยใช้ประเภทข้อมูลแบบคำนวณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณเพื่อเชื่อมข้อมูลจากเขตข้อมูลที่แยกกัน เช่นชื่อ และนามสกุล หรือจะคำนวณวัน เช่นวันสั่งซื้อรวมกับ days ห้า

ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณเพื่อ:

 • คำนวณค่าที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลของคุณ

 • ระบุเกณฑ์สำหรับคิวรี

ตัวอย่าง รวมแรก และสุดท้ายชื่อข้อมูลจะแสดงในเขตข้อมูลชื่อเต็ม ดังนี้:

[ชื่อ] + "" + [นามสกุล]

เครื่องหมายบวก (+) รวมค่าในเขตข้อมูลชื่อ อักขระช่องว่าง (ช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศ), และค่าในเขตข้อมูลนามสกุล

หรือคำนวณปริมาณ ราคา และอัตราภาษีสำหรับแต่ละรายการในใบสั่งจะแสดงในผลรวมราคา ดังนี้:

([ปริมาณ] * [ราคาต่อหน่วย]) + ([ปริมาณ] * [ราคาต่อหน่วย] * [อัตราภาษี])

หมายเหตุ: การคำนวณไม่สามารถรวมเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามอื่น ผลลัพธ์ของการคำนวณเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แต่จะใช้เป็นค่าในเขตข้อมูลจากการคำนวณอื่น ๆ

เขตข้อมูลจากการคำนวณแสดงผลลัพธ์ที่ยึดตามชนิดข้อมูลที่คุณเลือก

ชนิดข้อมูล

ผลลัพธ์

ตัวอย่าง

ข้อความ

แสดงคำนวณข้อมูลเป็นสตริงข้อความ เหมือนพิมพ์ลงในเขตข้อมูลอ้างอิงถึง

เมื่อต้องการแสดงชื่อเต็ม concatenate ค่าจากเขตข้อมูลชื่อ และนามสกุลที่มีช่องว่างระหว่างเหล่านั้น เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า sortability เอา "" หรือ "" จากจุดเริ่มต้นของชื่อเรื่องสมุดรายชื่อ

ตัวเลข

แสดงข้อมูลจากการคำนวณเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณอื่น ๆ ทางคณิตศาสตร์

เมื่อต้องการแสดงระดับสต็อกต่ำสุด ลบ breakage รายไตรมาสเฉลี่ยจากการขายรายไตรมาสค่าเฉลี่ย

สกุลเงิน

แสดงข้อมูลจากการคำนวณในรูปแบบสกุลเงินที่เลือก

เมื่อต้องการแสดงผลรวมในสกุลเงินที่ระบุลำดับ คูณปริมาณการสั่งซื้อ ด้วยราคาต่อหน่วย

ใช่/ไม่ใช่

แสดงข้อมูลจากการคำนวณเป็นใช่หรือไม่ จัดเก็บข้อมูลเป็นค่าบูลี

เมื่อต้องการแสดงใช่ถ้าผลรวมการรับส่วนลดเกินกว่าต่ำสุดที่จำเป็นต้องใช้ฟรีจัดส่ง และไม่ใช่ถ้ายังไม่ได้ คูณลำดับทั้งหมด ด้วยส่วนลดการตรวจสอบกับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่มีคุณสมบัติครบฟรีจัดส่ง

วันที่/เวลา

แสดงข้อมูลจากการคำนวณเป็นวันหรือการประทับเวลา

เมื่อต้องการแสดงวันจัดส่งโดยประมาณ เพิ่มเวลาส่งโดยประมาณวันสั่งซื้อ

 1. เลือกตาราง

  เลือกตารางใน Access
 2. เลือก >คลิกเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากคำนวณนั้นแล้ว เลือกชนิดข้อมูล

  เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ให้กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจากคำนวณ
 3. ใส่การคำนวณสำหรับเขตข้อมูล จากนั้น คลิกตกลง

  สร้างการคำนวณในเขตข้อมูลจากการคำนวณใหม่

  พิมพ์นิพจน์ตัวคุณเอง หรือเลือกองค์ประกอบของนิพจน์ เขตข้อมูล และค่าที่จะใส่อักขระเหล่านี้ลงในเขตข้อมูลการแก้ไขนิพจน์

  หมายเหตุ: ในเขตข้อมูลจากการคำนวณ ไม่เริ่มต้นนิพจน์ ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

 4. ในส่วนหัวของเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณ จากนั้น กด Enter

  ตั้งชื่อเขตข้อมูลในตาราง Access

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขผลลัพธ์ของเขตข้อมูลจากการคำนวณ เลือกคอลัมน์ แล้ว เลือกเขตข้อมูล>นิพจน์ที่ปรับเปลี่ยน

หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณลงในตาราง การคำนวณจะถูกทำทุกครั้งที่คุณเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

เรียนรู้วิธีการสร้างนิพจน์

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม Outlook

คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลจากการคำนวณในตารางเพื่อใช้งานบนเขตข้อมูลและค่าคงที่ในหลากหลายวิธี มาดูการสาธิตอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการเริ่มต้น ลองเลือกเขตข้อมูลว่างเปล่า และนำไปใช้ชนิดข้อมูลจากการคำนวณ ในตาราง ตัวอย่างนี้ ลองเลือกข้อความ ตัวสร้างนิพจน์ เปิดขึ้น

นิพจน์คือ การผสมกันของเขตข้อมูลตาราง ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์บวก like และเท่ากับ ฟังก์ชันเช่น Sum และค่าคงที่เช่นชื่อลูกค้า

ในบานหน้าต่างตรงกลางนี่ เลือกชื่อ และนามสกุล เพิ่มเครื่องหมายบวกสองระหว่างเหล่านั้น ระหว่างเครื่องหมายบวก เพิ่มคู่ของเครื่องหมายอัญประกาศคู่มีช่องว่าง นิพจน์นี้รวม — หรือรวมทั้งชื่อ และนามสกุลในตารางนี้

นี่คือสิ่งที่เกิด

ต่อไปนี้เป็นเขตข้อมูลตาราง และเครื่องหมายบวกรวมค่าในเขตข้อมูลแต่ละรายการ ถ้าเราไม่ต้องช่องว่างระหว่างชื่อ เราเพียงไม่สามารถใช้เครื่องหมายบวกเดียว แต่เนื่องจากเราต้องช่องว่างระหว่างชื่อ เราเพิ่มหนึ่งระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ในนิพจน์ เครื่องหมายอัญประกาศแสดงข้อมูลใด ๆ ที่คุณใส่ระหว่างสิ่งเหล่านี้ได้แก่แม้แต่ช่องว่างออก

ดังนั้นเราใช้ สองเครื่องหมายบวกเพื่อรวมชื่อ มีช่องว่าง เลือกตกลง และตั้งชื่อเขตข้อมูลชื่อลูกค้า

มาดูงานได้ เราพิมพ์ชื่อและนามสกุล ขณะนี้ เขตข้อมูลจากการคำนวณแสดงชื่อทั้งหมด คำนวณเขตข้อมูลอาจเป็นประโยชน์มากเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตารางเหล่านี้

ตอนนี้ คุณเห็นวิธีการที่คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลจากการคำนวณในตารางและตัวสร้างนิพจน์เพื่อใช้งานบนเขตข้อมูลตารางและค่าคง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×