ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เพิ่มและจัดรูปแบบตาราง

ปรับขนาดแถวและคอลัมน์ของตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่ใช่ภาษาของคุณใช่หรือไม่ ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

ลองกันเลย!

ปรับขนาดแถวและคอลัมน์ในตารางเมื่อคุณจำเป็นต้องพอดีกับข้อความทำให้แถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดเป็นแบบที่มีขนาดเท่ากันหรือเพียงแค่ทำให้ตารางมีลักษณะตามที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และแถว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกขอบเขตของคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการย้ายแล้วลากไปยังความกว้างหรือความสูงที่คุณต้องการ

 • เลือกแถวหรือคอลัมน์แล้วเลือกเค้าโครงแล้วเลือกความสูงและความกว้างของคุณ

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายดูไม้บรรทัด> เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแล้วลากเครื่องหมายบนไม้บรรทัด

  หมายเหตุ: ใน Excel ให้เลือก >รูปแบบหน้าแรกแล้วเลือกความกว้างของคอลัมน์

เปลี่ยนความสูงของคอลัมน์และความสูงของแถว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการทำให้แถวทั้งหมดในตารางมีความสูงเท่ากันให้เลือกเค้าโครง>แจกจ่ายแถว

 • เมื่อต้องการทำให้คอลัมน์ทั้งหมดในตารางมีความสูงเท่ากันให้เลือกเค้าโครง>แจกจ่ายคอลัมน์

  หมายเหตุ: ใน Excel ให้เลือกรูปแบบหน้าแรก> แล้วเลือกความสูงของแถว

ปรับเซลล์ให้พอดีกับข้อความที่ปรับพอดีอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ให้เลือกคอลัมน์แล้วเลือกเค้าโครง> ปรับพอดีอัตโนมัติของเนื้อหา>

 • เมื่อต้องการปรับตารางให้เลือกตารางแล้วเลือกเค้าโครง> ปรับพอดีอัตโนมัติของเนื้อหา>

ต้องการเพิ่มอีกใช่ไหม

ย้าย หรือปรับขนาดตาราง

การฝึกอบรม Word

การฝึกอบรม Excel

การฝึกอบรม PowerPoint

การฝึกอบรม Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×