วิดีโอ: บทนำสู่เค้าโครงฟอร์มและรายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เค้าโครงจะเส้นบอกแนวที่ช่วยให้คุณจัดแนว และปรับขนาดตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน ใน Access 2010 เค้าโครงจะจำเป็นสำหรับฟอร์มและรายงานที่คุณประกาศไปยังเว็บ แต่แม้ว่าคุณไม่ได้ประกาศ เค้าโครงช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันการล้างข้อมูล ดูเป็นมืออาชีพ ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการทำงานของเค้าโครงพื้นฐาน

ในวิดีโอ

เพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

ลบตัวควบคุมจากเค้าโครง

ลบแถวหรือคอลัมน์จากเค้าโครง

ย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง

ผสานเซลล์

แยกเซลล์

เพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

ตามค่าเริ่มต้น Access โดยอัตโนมัติวางตัวควบคุมในเค้าโครงเมื่อคุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนในฟอร์มหรือรายงาน รวมถึงเมื่อ:

 • คุณสร้างฟอร์มใหม่หรือรายงาน โดยใช้คำสั่งหนึ่งบนแท็บสร้าง

 • คุณสร้างฟอร์มเปล่าหรือรายงานแล้วเพิ่มเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูล หรือเพิ่มตัวควบคุมจากแท็บออกแบบ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีในฟอร์มหรือรายงานที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Access (หรือถ้าคุณเอาตัวควบคุมจากเค้าโครง), คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างเค้าโครง และเพิ่มตัวควบคุมนั้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเพิ่มเค้าโครง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง กดแป้น SHIFT หรือ CTRL เมื่อต้องการเลือกหลายตัวควบคุมค้างไว้

 3. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มตาราง คลิกตาราง (มักจะใช้สำหรับรายงาน) หรือแบบเรียงซ้อน (มักจะใช้สำหรับฟอร์ม)

Access สร้างเค้าโครง และเพิ่มตัวควบคุม ใช้คำสั่งบนแท็บการจัดเรียง เพื่อทำการปรับปรุงเค้าโครงเพิ่มเติม

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด ถ้ามีการปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์หลาย แป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกเซลล์ในแต่ละแถวหรือคอลัมน์

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เหนือขอบของเซลล์ที่เลือก หนึ่งแล้วคลิ กและลากขอบจนกระทั่งเซลล์มีขนาดคุณต้องการ

ลบตัวควบคุมจากเค้าโครง

 • เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

Access ลบตัวควบคุม ถ้ามีค่าเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมป้ายชื่อ Access ลบป้ายชื่อด้วย

หมายเหตุ: การลบตัวควบคุมจากเค้าโครงไม่ลบแถวหรือคอลัมน์ในเค้าโครงต้นแบบออก

ลบแถวหรือคอลัมน์จากเค้าโครง

 • คลิกขวาเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบแถว หรือลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

Access ลบแถวหรือคอลัมน์ รวมถึงตัวควบคุมที่มีอยู่ในแถวหรือคอลัมน์

ย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง

 • เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุม เพียงแค่ลากไปยังตำแหน่งใหม่ในเค้าโครง เข้าถึงเพิ่มคอลัมน์ใหม่หรือแถวโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณลากตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมหลาย ค้างแป้น CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกตัวควบคุม และลากไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายตัวควบคุมโดยไม่ย้ายยัง ของป้ายชื่อที่เกี่ยวข้อง (หรือกลับกัน), ตัวควบคุมและป้ายชื่อจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับแต่ละคน

ผสานเซลล์

เมื่อต้องการสร้างช่องว่างขนาดใหญ่สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถผสานเซลล์ว่างที่อยู่ติดกันอักขระจำนวนเข้าด้วยกัน หรือ คุณสามารถผสานเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมกับเซลล์ว่างที่ต่อเนื่องกันอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถผสานสองเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน โดยกดแป้น SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละเซลล์

 2. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มผสาน / แยก คลิกผสาน

แยกเซลล์

เซลล์ใด ๆ ในเค้าโครงสามารถแบ่งตามแนวตั้ง หรือแนวนอนเป็นสองเซลล์ที่มีขนาดเล็ก ถ้าคุณจะแยกเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ตัวควบคุมถูกย้ายไปยังเซลล์ซ้าย (ถ้าแยกในแนวนอน) หรือเซลล์ด้านบน (ถ้าแยกในแนวตั้ง) ของเซลล์สองเซลล์ผลลัพธ์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแยก คุณสามารถแยกเซลล์หนึ่งในแต่ละครั้งเท่านั้น

 2. บนแท็บการจัดเรียง ในกลุ่มผสาน / แยก คลิกแยกในแนวตั้ง หรือแยกในแนวนอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×