วิดีโอ: บทนำสู่เค้าโครงฟอร์มและรายงาน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เค้าโครงเป็นเครื่องนำทางที่ช่วยคุณในการจัดแนวและปรับขนาดตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน ใน Access 2010 คุณต้องใช้เค้าโครงสำหรับฟอร์มและรายงานที่คุณประกาศไปยังเว็บ แต่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการประกาศ เค้าโครงก็ยังช่วยคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่งดงามหมดจดและดูเป็นมืออาชีพ ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานพื้นฐานกับเค้าโครง

ในวิดีโอ

การเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

การปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

การลบตัวควบคุมออกจากเค้าโครง

การลบแถวหรือคอลัมน์ออกจากเค้าโครง

การย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง

การผสานเซลล์

การแยกเซลล์

การเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะวางตัวควบคุมลงในเค้าโครงให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนฟอร์มหรือรายงาน รวมทั้งเมื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • คุณสร้างฟอร์มหรือรายงานโดยใช้คำสั่งบนแท็บ สร้าง

 • คุณสร้างฟอร์มหรือรายงานเปล่า แล้วเพิ่มเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล หรือเพิ่มตัวควบคุมจากแท็บ ออกแบบ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีฟอร์มหรือรายงานที่ถูกสร้างโดยใช้รุ่นก่อนหน้าของ Access (หรือถ้าคุณได้ลบตัวควบคุมออกจากเค้าโครงแล้ว) คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างเค้าโครงแล้วเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครงนั้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเพิ่มเค้าโครง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง กดแป้น SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ เพื่อเลือกตัวควบคุมหลายๆ ตัว

 3. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แบบเรียงซ้อน (มักใช้กับฟอร์ม) หรือ แบบตาราง (มักใช้กับรายงาน)

Access จะสร้างเค้าโครงและเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครงนั้น ใช้คำสั่งบนแท็บ จัดเรียง เพื่อทำการปรับปรุงเค้าโครงต่อไป

การปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์

 1. เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด ถ้าต้องการปรับขนาดหลายแถวหรือหลายคอลัมน์ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกเซลล์ในแต่ละแถวหรือคอลัมน์

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เหนือขอบของหนึ่งในเซลล์ที่เลือก จากนั้นคลิกแล้วลากขอบนั้นจนกระทั่งเซลล์มีขนาดที่คุณต้องการ

การลบตัวควบคุมออกจากเค้าโครง

 • เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

Access จะลบตัวควบคุม ถ้ามีป้ายชื่อที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม Access จะลบป้ายชื่อนั้นด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:  การลบตัวควบคุมออกจากเค้าโครงจะไม่ลบแถวหรือคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงในเค้าโครงนั้น

การลบแถวหรือคอลัมน์ออกจากเค้าโครง

 • คลิกขวาที่เซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

Access จะลบแถวหรือคอลัมน์ รวมทั้งตัวควบคุมใดๆ ที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์

การย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง

 • ในการย้ายตัวควบคุม ให้ลากตัวควบคุมไปยังตำแหน่งใหม่ในเค้าโครง Access จะเพิ่มคอลัมน์หรือแถวใหม่ให้โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับว่าคุณลากตัวควบคุมไปที่ใด

 • ในการย้ายตัวควบคุมหลายตัว ให้กดแป้น SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ ในขณะที่คุณเลือกตัวควบคุม จากนั้น ลากตัวควบคุมไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ:  ถ้าคุณย้ายตัวควบคุมโดยไม่ได้ย้ายป้ายชื่อที่เชื่อมโยงกับตัวควบคุมนั้นไปด้วย (หรือกลับกัน) ตัวควบคุมและป้ายชื่อนั้นจะไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไป

การผสานเซลล์

เมื่อต้องการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับตัวควบคุม คุณสามารถผสานเซลล์ว่างที่อยู่ติดกันจำนวนเท่าใดก็ได้เข้าด้วยกัน หรือคุณอาจผสานเซลล์ที่มีตัวควบคุมอยู่กับเซลล์ว่างอื่นๆ ที่อยู่ติดกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถผสานเซลล์สองเซลล์ที่ต่างก็มีตัวควบคุมอยู่แล้วได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสานโดยกดแป้น SHIFT หรือ CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกแต่ละเซลล์

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ผสาน / แยก ให้คลิก ผสาน

การแยกเซลล์

เซลล์ใดๆ ในเค้าโครงสามารถแยกออกตามแนวตั้งหรือแนวนอนเป็นเซลล์สองเซลล์ที่เล็กลงได้ ถ้าเซลล์ที่คุณแยกนั้นมีตัวควบคุม ตัวควบคุมนั้นจะย้ายไปยังเซลล์ด้านซ้าย (ถ้าแยกตามแนวนอน) หรือย้ายไปยังเซลล์ด้านบน (ถ้าแยกตามแนวตั้ง) ของเซลล์ผลลัพธ์สองเซลล์นั้น

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแยก คุณสามารถแยกเซลล์ได้ครั้งละเซลล์เท่านั้น

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ผสาน / แยก ให้คลิก แยกตามแนวตั้ง หรือ แยกตามแนวนอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×