ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
สร้างและส่งอีเมล

ถอนหรือแทนที่อีเมลที่ส่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ลองกันเลย!

ถ้าคุณและผู้รับของคุณเป็นทั้งหมด ใน Microsoft Exchange และ ในองค์กรเดียวกัน คุณสามารถเรียกคืน หรือแทนข้อความอีเมลที่คุณส่ง

 1. เลือกไฟล์ >ข้อมูล

 2. ภายใต้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้คุณส่งอีเมลจากถูกเลือกไว้

  • ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นบัญชีผู้ใช้Microsoft Exchange และผู้รับข้อความอีเมของคุณอยู่บนระบบอีเมลของเดียวกันทั้งหมด คุณสามารถใช้การเรียกคืน หรือแทน

  • ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นบัญชีผู้ใช้ POP หรือ MAPI เรียกคืนจะไม่ทำงาน

 3. เลือกตัวกลับ ปุ่ม ย้อนกลับ

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 5. คลิกสองครั้งที่ข้อความอีเมลที่คุณต้องการเรียกคืน หรือแทน

 6. เลือกข้อความ >การกระทำ >เรียกคืนข้อความนี้

  หรือ เลือกไฟล์ >ข้อมูล >ส่งหรือการเรียกคืน >เรียกคืนข้อความนี้...

 7. ในกล่องเรียกคืนข้อความนี้ เลือกตัวเลือก:

  1. เลือกลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่านของข้อความนี้ จะเรียกคืนข้อความที่ส่งออก

  2. เลือกลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่าน และแทนที่ ด้วยข้อความใหม่ การแทนข้อความที่ส่ง ด้วยข้อความใหม่

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบอกฉันถ้าเรียกคืนประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวสำหรับแต่ละชื่อผู้รับ

 9. เลือก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เลือกลบสำเนาที่ยังไม่ได้อ่าน และแทนที่ ด้วยข้อความใหม่ ข้อความเดิมเปิดขึ้นสำหรับการแก้ไข เมื่อคุณเลือกส่ง ข้อความอีเมเดิมจะถูกลบออกจากกล่องจดหมายของผู้รับ และแทนที่ด้วยตัวแก้ไขใหม่

ยังไม่พอใช่ไหม

เรียกคืนหรือแทนที่ข้อความหลังจากส่งข้อความแล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×